Tennissen

Tennis is een spel dat gespeeld wordt met een racket en een bal. In enkelspel (een tegen een) of in dubbelspel wordt de bal over een net gespeeld. Daarbij is het de bedoeling dat de bal binnen de lijnen blijft. Sportcentrum De Koploper beschikt over drie indoor tennisbanen.

Tennisbaan reserveren

U kunt een baan reserveren voor een uur, of een seizoenscontract afsluiten. Het zomerseizoen is van half april tot half september. Het winterseizoen is van half september tot half april. Een losse baan kunt u telefonisch reserveren. Wilt u een seizoenscontract afsluiten? Neem ook dan contact op met de klantenservice van Sportcentrum De Koploper. Zij helpen u graag. Telefoonnummer 0320 285 385.

Tennisles

Voor het geven van tennisles werken wij samen met verschillende partijen. U kunt zelf contact opnemen met een van de onderstaande tennisscholen. Natuurlijk staan wij u ook graag terzijde met een advies dat bij u past.

Tennis College Flevoland, T 036 53 37 048

De banen mogen alleen betreden worden met indoor tennisschoenen.