Alles over het coronavirus - Sportbedrijf Lelystad

Het coronavirus treft ons allen hard. Een ingewikkelde tijd voor de inwoners van Lelystad, maar ook voor de vele ondernemers, organisaties en sectoren. Ook voor de sport, de sportverenigingen en -aanbieders is het een moeilijke tijd. Vanuit onze lokale rol als Sportbedrijf voor inwoners, onze sportverenigingen, onze samenwerkingspartners – in de sectoren recreatie, welzijn, cultuur, zorg en onderwijs – en het bedrijfsleven proberen wij veel informatie te verzamelen met handige en praktische links, tips voor thuiswerken of om in beweging te komen. Uiteraard met de belangrijke maatregelen in ons achterhoofd! We kunnen dit alleen samen doen met en voor elkaar.

Actuele informatie over het coronavirus lees je bij:

Staat jouw vraag er niet tussen? Of heb je nog een aanvullende link of praktische informatie? Mail dan naar info@sportbedrijf.nl.

Onze bereikbaarheid

Vanwege het sluiten van de accommodaties en het vervallen van de activiteiten zijn wij tot en met zondag 17 mei 2020 alleen per e-mail info@sportbedrijf.nl bereikbaar. We streven naar een reactietermijn van 3 werkdagen. Onze collega’s die thuis kunnen werken, zoals de directeur-bestuurder, de managers, teamleiders, verenigingsondersteuner en buurtsportcoaches, zijn uiteraard gewoon bereikbaar via het eigen e-mailadres of telefoonnummer.

Hieronder lees je het laatste nieuws van Sportbedrijf Lelystad in relatie met het coronavirus:

Sporten en bewegen is sinds woensdag 29 april 2020 weer mogelijk voor kinderen en jongeren in de buitenruimte. Sinds 11 mei geldt hetzelfde voor volwassenen. Bovendien mogen met ingang van die datum de binnenzwembaden weer opengaan. Het is van belang om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en daarom beschrijven wij hoe en op welke wijze wij daarmee omgaan in ons zwembad en met sport en bewegen op onze buitensportaccommodaties van Sportbedrijf Lelystad of de buitensportaccommodaties in beheer van sportverenigingen.

 

Protocol verantwoord sporten voor kinderen en jeugd

Sinds 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht.  Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

NOC*NSF heeft samen met Vereniging Sport en Gemeenten protocollen opgesteld, om op verantwoorde wijze weer  sportactiviteiten te organiseren. De richtlijnen op de diverse posters zijn niet alleen voor sportaanbieders, maar ook voor ouders/verzorgers en de sporters zelf. Ze zijn bedoeld om de sportparken coronaproof te maken en ook scheppen ze duidelijkheid naar de leden. Aan de sportverenigingen daarom het verzoek onderstaande posters  in te zetten.

Sportprotocol-poster-bestuurders
Sportprotocol-poster-trainers
Sportprotocol-poster-ouders
Sportprotocol-poster-sporters

Om activiteiten onder de aandacht te brengen is het is ook mogelijk om gebruik te maken van promotiematerialen waarop de richtlijnen staan vermeld.  basis van de richtlijnen, zoals posters, flyers en signing, dat ontwikkeld is door NOC*NSF met Vereniging Sport en Gemeenten. Dit staat op de website van NOC*NSF.

NOC*NSF wil met een protocol gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk te bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Het protocol staat hier: protocol verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar.

Onderzoek naar de gevolgen

Het Mulier Instituut onderzoekt de impact van de coronamaatregelen op sportverenigingen. Met de resultaten verwacht het instituut meer inzicht te krijgen in de geleden schade en de impact van de maatregelen. Op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. De bestuurders van de Lelystadse sportverenigingen hebben een uitnodiging gehad om deel te nemen. Het is van groot belang om mee te doen, zodat ook het Sportbedrijf straks een helpende hand kan bieden. Niet ontvangen? Dan vindt u hier de link naar het onderzoek. Het kost ongeveer 15 minuten van uw tijd.

Veelgestelde vragen

Kan mijn club een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis?
Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen bij het Noodloket van het ministerie van Economische zaken. Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Het is een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine, en dat de te verwachten omzetdaling in de periode van 16 maart t/m 15 juni 2020 tenminste 4.000 euro is. Meer informatie op Rijksoverheid – tegemoetkoming.

Moeten wij als vereniging de huur wel betalen terwijl de sportaccommodatie gesloten is?
Op 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten de maatregel om alle sportaccommodaties te sluiten tot en met 6 april te verlengen tot en met dinsdag 28 april. Het is afhankelijk van uw contract met Sportbedrijf Lelystad en welke sportaccommodatie u gebruikt wat dit betekent voor de huurbetaling. Hier heeft Sportbedrijf Lelystad coulancemaatregelen voor opgesteld waarbij rekening gehouden is met de diversiteit van de gebruikers. De maatregelen leest u hier.

Is uitstel van betalen van belastingen mogelijk?
Het Waterschap en de gemeente Lelystad hebben besloten om ondernemers uitstel te geven voor het betalen van hun belastingen als zij deze niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis. Ook worden de belastingsrente en invorderingsrente verlaagd, wat overigens een landelijke regeling is. Een aanvraag tot uitstel kan bij gemeente- en waterschapsbelastingen.

Is uitstel van betalen van leningen mogelijk?
Rabobank Flevoland is bezig met de oprichting van een noodfonds voor verenigingen die door de coronacrisis continuïteitsproblemen dreigen te krijgen. Veel verenigingen hebben een krap sluitende begroting en zijn afhankelijk van evenementen en toernooien om inkomsten te generen. Doordat dit soort evenementen niet kunnen doorgaan kunnen er financiële problemen ontstaan en wil de bank graag helpen. Verenigingen kunnen vanaf maandag 6 april een verzoek indienen bij de Rabobank.
Meer informatie via het nieuwsbericht op Omroep Flevoland: Rabobank komt met noodfonds verenigingen.

Moet ik mijn trainers doorbetalen?
Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft aan dat sportclubs hun trainers in loondienst moet doorbetalen. De kans is groot dat uw sportvereniging in financiële problemen komt omdat u minder inkomsten en minder werk heeft voor trainers. Er zijn mogelijkheden om ‘deeltijd ww’ aan te vragen. Arbeidstijdverkorting kan niet voor werknemers met een 0-uren contract of oproepkrachten worden aangevraagd. Meer informatie op de websites van het Rijk en het UWV:

U kunt ook op de website van NOC*NSF veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de sport lezen.

Checklist voor sportverenigingen

Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Tip: houd uw socialmedia-account levendig 

Probeer uw account levendig te houden. Plaats bijvoorbeeld elke dag een leuke oefening waar uw leden thuis mee aan de slag kunnen. Of daag uw leden iedere dag uit om een leuke challenge in te sturen.

Tips voor betrokken medewerkers

Nu veel medewerkers genoodzaakt zijn om thuis te werken, kan het lastig zijn om in contact te blijven. Het is belangrijk om medewerkers betrokken en verbonden te houden bij de organisatie. Daarom een aantal handige tips:

 1. Communiceer regelmatig
  Zorg ervoor dat u in contact blijft met medewerkers en regelmatig communiceert. Laat vergaderingen gewoon doorgaan en voer ze digitaal (zie tips over thuiswerken).
 2. Wees beschikbaar
  Langdurig thuiswerken is voor veel medewerkers een nieuwe situatie. Als manager helpt het om goed bereikbaar te zijn. Plan bijvoorbeeld wekelijkse één-op-één gesprekken in zodat u weet hoe het met de medewerkers gaat.
 3. Blijf up-to-date
  Zorg dat u op de hoogte blijft van waar medewerkers mee bezig zijn.
 4. Biedt ondersteuning op afstand
  Help medewerkers om hun doelstellingen scherp te houden en voorzie hen van feedback

Tips voor gemotiveerde medewerkers

Nu het normale leven op z’n kop staat door de uitbraak van het coronavirus voelen veel mensen zich onzeker. Als manager is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe uw thuiswerkende personeel zich door de crisis heen slaat. Maar hoe communiceert u goed en hoe verbetert u het moreel van het personeel? Vijf tips van Robert Half:

 1. Overleg regelmatig
  Door regelmatig te overleggen met uw medewerkers, houdt u goed in de gaten hoe ze zich houden onder de crisis. Veel ziekmeldingen, gebrekkige samenwerking of verminderde inzet duiden op een negatieve sfeer. Als u regelmatig overlegt, kunt u eventuele problemen ook vroeg aanpakken.
 2. Communiceer helder
  Communiceer direct en helder over belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf. Zelfs als u slecht nieuws hebt of nog niet alle antwoorden klaar hebt, is communiceren altijd de beste optie. Bij gebrekkige communicatie ontstaan geruchten, misinformatie en mogelijk ook conflicten.
 3. Beloon initiatief
  Als manager is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin het nemen van initiatief, het bedenken van creatieve oplossingen en het tonen van leiderschap wordt aangemoedigd. Als uw medewerkers ongemotiveerd raken, doen ze alleen wat hen expliciet wordt gevraagd en niet meer dan dat.
 4. Geef (virtuele) schouderklopjes
  Iedereen wordt graag gewaardeerd voor zijn of haar werk. Zorg dan juist ook in deze onzekere periode direct na een geleverde prestatie voor een compliment. Dat houdt medewerkers gemotiveerd
 5. Bied ondersteuning
  Als u merkt dat teamleden deadlines missen of meer fouten maken dan gebruikelijk, vraag dan of ze niet te veel hooi op hun vork hebben genomen en bied ondersteuning. Daardoor voorkomt u dat ze in een negatieve spiraal terechtkomen en hun taken blijvend slechter uitvoeren.

De taak als werkgever

Waar moet u voor zorgen als werkgever wanneer uw medewerkers thuiswerken?
Werkt iemand thuis omdat de werkgever dat van hem vraagt, dan moet de werkgever zorgen voor de juiste materialen. Als een werknemer uit eigen keuze thuiswerkt, is de werkplek ook zijn eigen verantwoordelijkheid. De werkgever moet wel zorgen voor goede informatie over thuiswerken.

Hoe zit het met de omstandigheden van de werkplek, nu er vanuit de overheid is gevraagd om – waar mogelijk – thuis te werken? Esther Graaff-Visser, ergonoom bij ArboNed: “De huidige situatie is een bijzondere. U kunt niet verwachten dat elk bedrijf ineens voor alle thuiswerkende werknemers de juiste spullen heeft. Deel tips voor het instellen van een goede thuiswerkplek met uw werknemers en zorg dat u voldoet aan de wetgeving als thuiswerken vast beleid wordt. Bedenk: we werken nu tijdelijk massaal thuis om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te controleren. Soms moet veiligheid voorrang krijgen boven ergonomie.”

Gewone werkdagen
Thuiswerken draait om meer dan alleen een ergonomisch verantwoorde werkhouding. Behandel de dagen als gewone werkdagen. Dus: douchen en aankleden, grenzen aangeven aan eventuele familieleden, zoveel mogelijk de werkdag volgen.

Dat laatste houdt in dat u en uw werknemers ook tijd vrijmaken voor pauzes en liefst ook echt een moment aanmerken als einde van de werkdag. “Het risico dat mensen 10 uur of zelfs langer werken op een dag is nu groter”, zegt ook Esther Graaff-Visser.

Het sociale aspect van thuiswerken
Langdurig thuiswerken kan werknemers het gevoel geven ongestructureerd en geïsoleerd te zijn, zo blijkt uit onderzoek. Een gevoel van eenzaamheid maakt werknemers minder gemotiveerd en minder productief. Blijf dus communiceren met uw werknemers en doe dat niet alleen per mail. Energie steken in een prettige communicatie is zeker nu belangrijk. Het is een stressvolle periode. Zo houdt u het moreel op de thuiswerkvloer hoog:

 • Dagelijks een kort belletje houdt uw medewerkers betrokken. Videobellen is ook een optie.
 • Toon uw begrip voor ouders wiens kinderen noodgedwongen thuis zijn. Dat zal impact hebben op het werk.
 • Probeer het teamgevoel vast te houden. Bijvoorbeeld door via Skype of Teams alsnog de vrijdagmiddagborrel te laten doorgaan. Vier nog steeds de verjaardagen en biedt ruimte voor grappen en kletspraatjes. Bijvoorbeeld door hier online een speciale chatgroep voor aan te maken.

Heeft u een wat groter bedrijf, geef deze tips dan ook vooral door aan de leidinggevenden.

Jongerenwerk tijdens coronacrisis

Als jongerenwerker wilt u graag in contact blijven met uw doelgroep vooral met kwetsbare jongeren. Wilt u weten hoe u jongeren kunt bereiken als jongerenwerker of medewerker van een Welzijnsorganisatie? Bekijk dan eens de werkwijze van Saam Welzijn.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor staat tijdens de coronacrisis. Het fonds reserveert zelf 3,5 miljoen euro voor het hulpfonds om sociale initiatieven te ondersteunen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op collega-fondsen, bedrijven, diverse organisaties en particulieren om ook een bijdrage te doen.

Vangnet voor ZZP-ers

Voor ZZP-ers geldt een andere regeling dan voor ondernemers. ZZP’ers kunnen bij hun gemeente tot 1 juni aankloppen voor een tijdelijke noodregeling. Dat kan alleen als ze door de coronacrisis verwachten dat hun inkomsten de komende drie jaar lager zijn dan het sociaal minimum (bijstandsniveau). De regeling houdt in dat het inkomen van  alleenstaanden wordt aangevuld tot maximaal 1.050 euro en dat van gehuwden en samenwonenden tot maximaal 1.500 euro. Het gaat hierbij om een gift.

Tegemoetkoming sportverenigingen en stichtingen

Het kabinet heeft maatregelen genomen om ondernemers, sportverenigingen en stichtingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ze kunnen via het noodloket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4000,-. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten door maatregelen die zijn genomen vanwege het coronavirus.

Om in aanmerking te komen, moet uw onderneming, sportvereniging of stichting wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De regeling is voor alle organisaties gelijk.
 • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben.
 • Om in aanmerking te komen, moet de fysieke inrichting buiten het eigen huis zijn waar de werkzaamheden worden verricht.
 • Het ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.
 • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

Noodfonds tegen vrije val sportclubs

NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg: “De corona-uitbraak brengt, ondanks alle inspanningen, ook de sport in een zorgwekkende situatie. Van sportclub tot ondernemende sportaanbieder iedereen toont een grote inzet. Maar de sector maakt een vrije val van de inkomsten mee, terwijl de kosten doorlopen.

NOC*NSF wil snel de sociale cohesie van de samenleving weer een flinke boost geven. “Wij maken nu geld vrij om de sportinfrastructuur te helpen om deze uitbraak te overleven. Ik vertrouw erop dat onze partners met ons mee zullen doen in dit fonds”, zo stelt Van Zanen.

Noodfonds Rabobank Flevoland

Rabobank Flevoland richt een noodfonds op voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties die door de huidige situatie continuïteitsproblemen dreigen te krijgen. Veel verenigingen en stichtingen hebben een krap sluitende begroting en zijn afhankelijk van specifieke toernooien, concerten en dergelijke om inkomsten te genereren.

 

 

Tips om thuiswerken leuk en efficiënt te maken

Thuiswerken is niet voor iedereen even makkelijk. Sommige mensen raken snel afgeleid of vinden het lastig om ’s ochtends op tijd op te staan als ze niet de deur uit hoeven. Hoe kunt u uzelf helpen om beter thuis te werken? Hieronder een aantal tips:

 1. Creëer een comfortabele werkplek
 2. Ga alleen een frisse neus halen
 3. Plan video-afspraken in om af te stemmen
 4. Zorg voor een strakke planning
 5. Communiceer goed met uw gezin
 6. Blijf bewegen
 7. Ga op tijd naar bed
 8. Zet uzelf op informatiedieet
 9. Kies elke dag voor één highlight
 10. Doe alsof u naar kantoor gaat

Thuis samenwerken kan digitaal

Met onderstaande tools is het mogelijk om samen digitaal te werken:

Whereby: met Whereby kunt u heel makkelijk in uw browser (dus zonder programma) met uw teamgenoten videobellen.

Skype: met Skype kunt u elkaar bellen via de computer. De verbinding is voorzien van een encryptie waardoor anderen niet mee kunnen luisteren. Videobellen kan met maximaal vijf personen tegelijk.

Whatsapp: met Whatsapp kunt u videobellen met meerdere personen tegelijk. Hoe? Druk in uw whatsapp-gesprek op de camera rechtsboven!

Facetime: met de video belapp van Facetime kunnen tot wel 32 mensen deelnemen aan een groepsgesprek. Dit is zonder bijkomende abonnementen of andere kosten. Voorwaarde is wel dat u een Iphone heeft.

Aircall: de Aircall app kan bij iedereen op de mobiele telefoon en laptop worden geïnstalleerd. Als iemand naar een vast nummer belt, gaat bij iedereen die aan het werk is de telefoon over. Diegene die als eerst opneemt, spreekt de beller.

Zoom: Zoom is een website die u gratis en voor niks kunt gebruiken.

Google meet app: met het handige Google Meet heb je overal contact met het hele team. Zonder gedoe ben je in contact met elkaar, of je collega nu op een andere verdieping zit of. Een video meeting is zo gestart waardoor het contact met collega’s, partners, zakenrelaties en klanten makkelijk gelegd wordt.

Google Duo app: Google Duo is een videoconferentie-app ontwikkeld door Google, beschikbaar op de Android en iOS besturingssystemen.

Webinar: een webinar voor IOS of een webinar voor Android is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Deelnemers volgens het seminar rechtstreeks op hun computer en zien en horen de spreker.

 

Speciaal voor de zorg: digitaal behandelen

Om behandelingen ondanks de huidige beperkingen door te kunnen laten gaan, wordt door aanbieders gezocht naar alternatieven. Consulten worden telefonisch of via digitale hulpmiddelen georganiseerd. GGZ Nederland overlegt de komende periode tweemaal per week met het Ministerie van Volksgezondheid over de preventie van mentale problemen als gevolg van corona. Een van de acties die daaruit voorkomt, is het actief bekendmaken van al beschikbare zelfhulp en anonieme e-health bij psychische problematiek.

Er zijn verschillende apps beschikbaar om een (video)verbinding met cliënten op te zetten en veilig te communiceren. Beveiliging van de verbinding is uiteraard erg belangrijk. Bekijk enkele apps waar aanbieders goede ervaringen mee hebben:

 • Lifesize: video conferencing en geschikt voor groepsbehandeling, deelnemers hebben alleen een internetverbinding, camera, microfoon en browser nodig (een telefoon is dus voldoende).
 • Vicasa: Vicasa is ontwikkeld voor beeldbellen tussen behandelaar en cliënt. Verbindingen via Vicasa zijn veilig, waarmee de informatieveiligheid geborgd is.
 • Zivver: met behulp van Zivver is het mogelijk om veilig via e-mail contact te hebben met cliënten en met andere zorgaanbieders cliëntinformatie te delen. Ook bestanden worden veilig gedeeld.

Praktische tips

Vooral bij groepsbehandeling, is het belangrijk om duidelijke spelregels te hebben bij videobellen. Onderstaande tips helpen bij het opzetten van een effectieve video-vergadering:

 • Gebruik waar mogelijk een headset
 • Zet uw microfoon uit als u niet praat
 • Praat niet door elkaar heen
 • Stel een voorzitter aan die deelnemers het woord geeft
 • Deelnemers die iets willen zeggen steken hun vinger op
 • Steek een duim op als u het ergens mee eens bent, veel “ja” en “oké” zeggen werkt verstorend

Juist in coronatijden is het volgens neuropsycholoog Erik Scherder belangrijk om in beweging te komen: “Het gevaar is dat mensen het ‘thuiszitten’ letterlijk gaan nemen. Door stilzitten verslechtert je weerstand en dat is precies wat je nu niet wilt.”, aldus Scherder. Samen met collega’s Leonard Hofstad (hoogleraar cardiologie) en Eric van Gorp  (hoogleraar klinische virologie) pleit hij ervoor dat het kabinet deze boodschap net zo belangrijk maakt als bijvoorbeeld het handen wassen. Het drietal vindt dat men niet te passief moet reageren op het coronavirus: “Je kunt zeggen: ik laat het allemaal maar over me heen komen, maar je kunt je ook afvragen: wat kan ik zelf doen om gezond te blijven? 70 procent van de Nederlanders haalt de beweegnorm niet. Dit virus zou de trigger kunnen zijn voor veel mensen om juist in beweging te komen.” Ook helpt bewegen als je je down voelt door bijvoorbeeld al het negatieve nieuws. De dopamine die je dan aanmaakt zorgt voor een goed gevoel en bestrijdt futloze gedachten. Dus blijf in beweging en maak gebruik van onderstaande beweegtips.

Voor u alleen:

Samen met uw kinderen:

Samen met uw collega’s:

Maandag 25 mei Wij hebben drie korte, leuke en laagdrempelige beweegfilmpjes van onze partner Topfit-Fysiotherapie voor senioren verzameld. Door in beweging te blijven ervaart deze doelgroep dat de dagelijkse handelingen in huis makkelijker gaan.

Les 1
Les 2
Les 3

Woensdag 20 mei Wandelen, hardlopen of fietsen, allemaal leuke manieren om je dagelijkse portie aan beweging te krijgen. Maar heb je weleens aan steppen gedacht? Je bouwt zo op een leuke, veilige en effectieve manier conditie op. Neem eens een kijkje bij onze partner Steppin Lelystad. Ook in deze tijd kun je een mooie step huren!

Maandag 18 mei Vandaag geen beweegtip, maar voedingstips. Door gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen, blijft je algehele weerstand zo hoog mogelijk. Je lichaam is zo beter in staat om ziekmakende bacteriën en virussen, zoals COVID-19, te bestrijden. Je wordt daardoor vaak minder snel of hevig ziek. Mocht je toch ziek worden, dan herstel je meestal sneller. Daarom een aantal adviezen van het Voedingscentrum:

 • Eet veel groente en fruit; dagelijks minimaal 250 gram groente en 2 porties fruit.
 • Kies vooral volkoren, zoals volkorenbrood, -pasta en -couscous en zilvervliesrijst.
 • Varieer met vlees, vis, peulvruchten, noten, eieren en vegetarische producten.
 • Neem genoeg magere en halfvolle zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas.
 • Eet dagelijks een handje ongezouten noten.
 • Drink voldoende vocht, zoals kraanwater, thee en koffie.
 • Gebruik zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten, zoals olie, halvarine en vloeibaar bak- en braadvet.

Woensdag 13 mei  Ga eens lekker aan de wandel! Wist je dat dat goed is voor het geheugen, de hersenen en de botten? Hieronder een aantal feitjes over de kracht van wandelen.

Wandelfeitjes

Maandag 11 mei Een beweegtip die alles te maken heeft met toewerken naar dat ene doel. Fit worden of blijven wordt namelijk makkelijker als je doelen stelt. Je wordt zo ook nog eens sneller fitter. Wil je bijvoorbeeld 100 keer kunnen opdrukken zal het beter gaan als je elke dag je aantal repetities uitbreidt. Hieronder een mooie uitdaging die pittig maar haalbaar is.

Trainingsschema

Woensdag 6 mei Vandaag een tip voor de thuiswerkers onder ons. Het kan namelijk goed zijn dat jullie lichamelijke klachten hebben, omdat je werkplek wat minder goed is ingesteld. Het gaat dan vooral om schouder en- nekklachten. Fysiotherapeut Iris Barten van KernGezond Lelystad laat hier zien wat je kan doen om dit tegen te gaan!

Maandag 4 mei Nu kinderen weer naar hun sportclub mogen, is het misschien leuk om te weten dat sporten niet alleen gezond is voor je lichaam, maar ook voor je hersenen. Kijk maar eens naar dit filmpje  waarin hersenwetenschapper Erik Scherder in Het Klokhuis vertelt waarom dat zo is.

29 april Iris laat jullie zien hoe je eenvoudig zelf een hindernisparcours maakt. Goed voorbeeld doet goed volgen, toch?

27 april Onze Jiska daagt jullie uit de 7 dagen challenge te doen. Doe mee, zodat je deze week weer voldoende beweegt.

24 april Humanitas Afdeling Lelystad-Dronten is er voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan advies bij schulden, rouwverwerking of opvoeden. Zie je het, om wat voor reden dan ook, allemaal even niet meer zo zitten, klop dan digitaal aan bij deze stichting.

23 april Topjudoka Kim Polling laat kinderen op een ontzettend leuke manier kennismaken met judo. Twee riemen, een rugzak, een fles water en een bank, meer is er niet voor nodig. Veel succes!

22 april Uit onderzoeken blijkt dat de spierkracht op latere leeftijd nog met 40 procent kan toenemen en dat beweging ervoor zorgt dat het risico op dementie, Alzheimer en andere chronische ziektes verlaagt. Ook val je minder snel en ben je langer zelfredzaam. Het is dus belangrijk dat je je houdt aan de beweegrichtlijnen van dagelijks 30 minuten matig actief bewegen en tweemaal per week bot- en spierversterkende oefeningen. Door deze oefeningen te doen zet je al een behoorlijke stap in de goede richting.

21 april Bewegen zorgt ervoor dat je conditie op peil blijft, maar het is ook goed voor de gezondheid en het helpt om in deze tijden je gedachten te verzetten. Volg daarom de tips van AV Spirit.

20 April Vandaag komt de tip van Patrick Boelhouwer. Onze buurtsportcoach Gezondheid & Sociaal domein brengt met zijn workouts jullie op een leuke manier in beweging. De eerste vind je hieronder. De nieuwe verschijnen telkens onder het kopje ‘Workouts Sportbedrijf’ op deze pagina.

17 april Het kan best lastig zijn voor ouders met een nog heel jong kind om een goed moment te vinden om aan je fitheid te werken. Maar wist je dat je ook prima samen met je baby/dreumes een workout kan doen? Sterker nog de kleine heeft een ideaal gewicht voor de workout en in het geval van onze collega Patrick wordt zijn haar ook nog eens gekamd.

16 april In deze coronatijd is het belangrijk dat je gezond en gedoseerd eet. Dat is goed voor je gezondheid en het voorkomt dat je kilo’s zwaarder wordt. Het Voedingscentrum  geeft tips:

 1. Hou je normale eetpatroon aan. Een nieuwe omgeving nodigt uit om nieuwe gewoontes te beginnen. Doe dat niet en hou je aan wat je normaal op werk ook deed.
 2. Werk niet door tijdens de lunch. Als je iets anders doet eet je vaak toch meer. Neem dus even de tijd voor de lunch.
 3. Hou je ook aan de hoeveelheden. Eet niet meer dan je nodig hebt. Je zal zien dat je in deze situatie ook iets minder eten nodig hebt.
 4. Richt je huis gezond in. Leg bijvoorbeeld het slechte eten buiten het zicht, of richt je werkplek ver van je koelkast in.

15 april Een tip over bellen en dan niet over het contact zoeken met een ander via een telefoon, maar het blazen ervan. Oftewel bellenblazen, een leuke buitenactiviteit en dit heb je er voor nodig:

– lege fles;
– oude sok;
– stukje tape (of elastiekje);
– afwasmiddel.

Hoe je te werk gaat, zie je in dit filmpje.

14 april Deze onzekere coronatijd kan veel doen met je mentale gesteldheid.We zitten de hele dag op elkaars lip en krijgen weinig indrukken van buitenaf. Misschien werkt mindfulness of meditatie wel voor jou. Dit soort trainingen zorgen voor:

– verminderd piekeren;
– minder stress;
– een verbeterd werkgeheugen;
– een verbeterde concentratie;
– een minder snelle reactie vanuit emotie;
– een flexibelere houding tegen verandering;
– verbeterde relaties en empathie.

Lijkt het je wat? Download dan bijvoorbeeld de gratis app van Headspace. De trainingen kosten je maar 5 minuten per dag.

13 april Speel het bordspel dat speciaal gemaakt is voor de coronatijd! Tijdens het spelen van de Corona Fitness Game beweeg je namelijk veel. Het bordspel is bedacht door progress performance center en print je gratis uit op papier via hun Facebookpagina. Vanwege ‘wegwaaigevaar’ is #blijfbinnen ook gelijk van toepassing. Veel speelplezier!

13 april Komen de muren al op je af? Wil je heel graag blijven sporten maar heb jij geen idee hoe je dit aan moet pakken op dit moment? Watsonpowerfitness zet zijn trainingen één op één voort in de buitenlucht! En natuurlijk worden ook daar de nodige richtlijnen gehanteerd. Bij interesse neem vrijblijvend contact op met Watsonpowerfitness.

10 april Een tip voor de allerkleinsten. Het zijn lange dagen thuis met je peuter, zeker als het regent en je niet naar buiten kunt. Dutch Gymnastics KNGU heeft de volgende drie leuke beweegtips, zodat je peuter toch zijn energie kwijt kan:

 1. Samen de trap op en af gaan geeft plezier en is super goed voor het zelfvertrouwen van je kind. Natuurlijk sta jij ook op de trap onder je kind voor de veiligheid.
 2. Rol twee kranten op tot een koker en plak ze vast met een plakbandje. Geef je kind een koker en speel tikkertje. Probeer bijvoorbeeld elkaars schouders te tikken.
 3. Blaas een of meerdere luchtbedden half op. Laat je kind daar over heen kruipen, rollen en ravotten om zo aan de slag te gaan met zijn balans. Daag daarna je kind uit, kun je er ook over heen lopen?

9 april Als je thuiswerkt en thuisonderwijs geeft dan zit je lange tijd achterelkaar heel veel. Daarom vijf tips om daar verandering in te brengen.

1. Wandel tijdens het telefoneren.
2. Zet een wekker om af en toe een wandeling te maken.
3. Ga in je lunchpauze een stukje wandelen.
4. Werk op grote afstand van het koffiezetapparaat.
5. Wilde je altijd al aan een spiergroep werken, dan is nu de kans. Zet je wekker om de zoveel tijd en train. Zo kom je ook nog eens de ‘quarantaine’ uit met een strak lijf.

8 april Uniek Sporten heeft met alle partners iets bedacht om mensen met een beperking in coronatijden in beweging te krijgen en te houden. Kijk maar naar dit filmpje. Hier vindt je nog meer beweegtips.

7 april Veel bewegen is normaal gesproken al heel belangrijk, maar nu in coronatijden helemaal. Onze partner Kubus Lelystad roept jullie met de Kubus Dance Chain op om te gaan dansen. Schuif alle tafels en stoelen aan de kant en doe ook mee aan deze online kettingdans! Dans en film 20 seconden van hetzelfde nummer en stuur het op. Kubus monteert het tot één flitsende dansclip.

6 april Het werk gaat gewoon door, maar je kinderen moeten ook thuisonderwijs krijgen. Met een beetje goed plannen is dit nog best goed te combineren, maar het huishouden gaat ook nog gewoon door. Om er voor te zorgen dat alleen de was doordraait en niet jijzelf, doe je de Sokkenrace. Jij en je kind(eren) zijn in beweging, jullie werken aan het huishouden en kinderen leren er ook nog eens iets van. 😉!

3 april Een tip om onze kwetsbare inwoners te helpen. Door het coronavirus is het mogelijk dat jouw vader en moeder bijvoorbeeld niet zelf de boodschappen durven te doen. Lukt het jou niet dat voor ze te doen, dan kun je deze organisaties inschakelen. Ze doen veel meer dan alleen maar boodschappen. Zo bestrijden ze ook de eenzaamheid

2 april Het is ontzettend belangrijk dat ouderen blijven bewegen.  Dat versterkt namelijk hun afweersysteem. Wij raden daarom het beweegprogramma voor ouderen van Goldensports aan. Deze leuke trainingen duren 30 minuten en je kunt gemakkelijk thuis meedoen. Dat half uur is ook nog eens precies voldoende om aan de dagelijkse beweegnorm te voldoen.

1 april Wandelnet biedt twee mooie en gratis wandelroutes door Lelystad aan. Zorg wel dat je alleen loopt en 1,5 meter afstand houdt als je mensen tegenkomt.

31 maart Weet jij niet zo goed welke bewegingsoefeningen je kunt doen? Kijk dan eens op de Facebookpagina Pouw & Veer PT. Elke dag komt er een aantal tips voorbij waarmee jij de dag doorkomt!

30 maart Slaat de verveling al toe? Niet nodig hoor. Zo ga je de verveling uit de weg.  Inventariseer in je huis en tuin wat er allemaal voor (schoonmaak)klussen gedaan kunnen worden. Denk hierbij ook op langer termijn, haal bijvoorbeeld een schilderbeurt naar voren. Op een ladder bewaar je altijd 1,5 meter afstand! Schrijf de klussen op en maak een planning. Je bent dan in één klap van je verveling af, je krijgt beweging en na de coronacrisis heb je zeeën van tijd om leuke dingen te doen.

27 maart Een beweegtip voor mensen met een lichamelijke beperking. Zij hebben meer risico om in een sociaal isolement te raken en hun afweersysteem is kwetsbaarder. Bewegen leidt de eenzaamheid af en versterkt het afweersysteem. Daarom deze drie trainingen die je thuis kunt doen, ook in je rolstoel:

TOPFIT Seizoen 1 Training 1
TOPFIT Seizoen 1 Training 2 
TOPFIT Seizoen 1 Training 3 

26 maart Hieronder een paar leuke activiteiten waarbij je het veelbesproken toiletpapier nodig hebt.  Je blijft zo lekker in beweging.

Bowlen
Je hebt nodig 11 rollen, 1 als ‘bowling’ rol en de rest als ‘pin’ rollen. Hoe groter de afstand hoe moeilijker je het maakt.

Ringwerpen
Zet een toilethouder in de kamer, pak een wc rol en probeer deze van een afstandje in de houder te gooien.

Verstoppertje
Verstop de wc rol en laat je kind(eren) deze zoeken. Hoe lang duurt het voordat de rol gevonden is of wie heeft hem het eerste gevonden? Alvast een goede oefening voor Pasen.

Spellen 1 en 3 zijn ook zonder toiletrol te spelen (ja echt waar!), dus mocht je er niet genoeg hebben vervang ze dan door bijvoorbeeld flessen en/of ballen.

25 maart Misschien ben je het niet gewend en moet je door het coronavirus dat nu ineens thuiswerken. Heb je dan ook nog kinderen, dan kan het best lastig zijn om te werken, thuisonderwijs te geven en ook nog eens voldoende te bewegen. De website van Werken in de sport geeft daarom 10 gouden tips om de thuiswerkdagen goed door te komen.

24 maart Zoals onze koning reeds aangaf, “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, maar het eenzaamheidsvirus wel.” Wij van Sportbedrijf Lelystad dagen de inwoners van Lelystad uit om zoveel mogelijk kaartjes of tekeningen te sturen naar de verzorgingstehuizen van Woonzorg Flevoland – Lelystad. Richt je kaartje aan medewerker Janine Marrink en stuur hem naar Woonzorgcentrum De Uiterton, Marktstraat 1 8224 MA in Lelystad. Uit voorzorg worden de kaartjes en tekeningen pas na 24 uur aangeboden.

23 maart Psycholoog Najla vertelt je hoe je het beste en zonder angst de ‘coronadagen’ doorkomt.

20 maart Scholengemeenschap Lelystad houdt een zogeheten stayfitchallenge. Elke dag een andere oefening van planken tot squaten en van opdrukken tot hardlopen. Een mooi uitdaging waarbij je genoeg beweging krijgt en dat is erg belangrijk in coronatijden.

 

 

 

 

Patrick Boelhouwer, buurtsportcoach Gezondheid & Sociaal domein, Timothy Watson van Watsonpowerfitness en Marleen Pouw (Pouw & Veer PT) zorgen ervoor dat je je noodzakelijke portie aan beweging krijgt.

Alle sporten in Lelystad

21 - 05 - 2020

Hoe reserveer je voor Ouder & Kind zwemmen?

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het noodzakelijk dat jij je vooraf online inschrijft voor het Ouder & Kind…

Lees meer
20 - 05 - 2020

Vanaf maandag 25 mei starten de aquasportlessen weer!

Vanaf maandag 25 mei starten de aquasportlessen weer in zwembad De Koploper. In de eerste week alleen in de avond…

Lees meer
Bewegen op Maat 20 - 05 - 2020

Bewegen op Maat weer van start

Bewegen op Maat start weer op woensdag 27 mei 2020. Deze sportieve activiteit is voor volwassenen vanaf 18 jaar met…

Lees meer
Nieuwsbrief_Aquasport 20 - 05 - 2020

Nieuwsbrief aquasport per abuis naar al onze abonnees

Woensdag 20 mei hebben wij in al ons enthousiasme over de opstart van de aquasportlessen een nieuwsbrief hierover verstuurd naar…

Lees meer
Banenzwemmen in De Koploper 15 - 05 - 2020

Hoe reserveer je voor banenzwemmen of dameszwemmen?

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het noodzakelijk dat jij je vooraf online inschrijft voor het banenzwemmen en dameszwemmen….

Lees meer
12 - 05 - 2020

Zwembad De Koploper vanaf maandag 18 mei geleidelijk open

Laatst bijgewerkt: dinsdag 26 mei om 12.00 uur Iedereen staat te trappelen om weer te genieten in het zwembad! Vanaf…

Lees meer
Banenzwemmen 12 - 05 - 2020

Zo zwemmen we coronaproof

‘Verwantwoord zwemmen’, dat is voor ons het uitgangspunt wanneer wij maandag 18 mei gedeeltelijk opengaan. De versoepeling van de coronamaatregelen…

Lees meer
12 - 05 - 2020

Zo houden wij het buiten sporten coronaproof

Volwassenen mogen sinds maandag 11 mei ook weer buiten met elkaar sporten. Om dit in goede banen te leiden heeft…

Lees meer
Summer's Cool 11 - 05 - 2020

Door Summer’s Cool kan iedereen op vakantie

Sportbedrijf Lelystad organiseert ook dit jaar weer Summer’s Cool  voor jongens en meiden die niet op vakantie kunnen gaan, vanwege…

Lees meer
Beweegposter 11 - 05 - 2020

Beweegposter voor senioren in Lelystad

Sportbedrijf Lelystad stimuleert senioren met een beweegposter om in beweging te komen. Vanaf 15 mei verspreiden Sportbedrijf Lelystad en het…

Lees meer