Terug

Fun Diving: een nieuwe aanwinst voor aangepast sporten in Lelystad

Mensen met een beperking sporten een stuk minder dan mensen zonder beperking. Dit komt omdat de eerstgenoemde groep niet mee kan doen in de reguliere trainingen van sportaanbieders. Vaak creëren die aanbieders weliswaar een aanbod, maar er komt veel meer bij kijken. Er moet een geschikte trainer, een goed sportkader en een toegankelijke sportaccommodatie zijn. Vanwege deze obstakels ondersteunt Sportbedrijf Lelystad sportaanbieders

Noodgedwongen verhuizing Fun Diving 
Fun Diving was op zoek naar een zwembad om de duiklessen te kunnen blijven geven aan mensen met een beperking. De duikvereniging kan niet terecht in het  nieuwe zwembad van Dronten na het wegvallen van subsidie.

Duiken voor mensen met een beperking nu beter bereikbaar
Fun Diving heeft het Sportbedrijf benaderd voor een verhuizing naar zwembad De Koploper. Die stemde daarmee in, waardoor Fun Diving vanaf 1 april* de lessen verzorgt in ons zwembad. Dit is goed nieuws voor Lelystad, want inwoners met een beperking die duiken leuk vinden kunnen vanaf dan in hun eigen stad terecht. Fun Diving is een vereniging die heel veel passie heeft voor duiken en dan in het bijzonder het begeleiden en opleiden van mensen met een beperking. Een aanwinst voor Lelystad dus.

Fun Diving zelf over de verhuizing:

Waarom verhuizen jullie naar Lelystad?
Stichting Gehandicaptenduiksport W.F. Fun Diving verhuist naar Lelystad, omdat er een goed financieel beleid is t.a.v. subsidiëring van verenigingen en stichtingen die inwoners van Lelystad aan het bewegen willen krijgen. Ook de medewerking van het Sportbedrijf Lelystad heeft hieraan bijgedragen.

Wat is jullie doelgroep?
Onze doelgroep bestaat uit deelnemers die om een of andere reden vanwege hun beperking(en) aan geen andere activiteit kunnen of willen deelnemen. Onze deelnemers kunnen beperkingen hebben op lichamelijk- of verstandelijk- of mentaal vlak, maar er kan ook spraken zijn van ontwikkelingsstoornissen. Wij begeleiden onze deelnemers in een één op één situatie, op een veilige en verantwoorde wijze.

Wat betekent dit voor de inwoners van Lelystad?
Met onze komst naar Lelystad bieden wij de inwoners vanaf 8 jaar de mogelijkheid om een keuze te maken op het gebied van sport en bewegen die anders niet voor hen was weggelegd. Wij zijn een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor aangepast sporten en bewegen.

Zijn jullie bereid om mee te doen aan andere projecten?
Ja, Fun Diving wil graag deelnemen aan het lokaal Sport & Vitaliteitsakkoord Lelystad en samen met verenigingen, andere sectoren – welzijn, zorg, onderwijs en cultuur -, Lelykracht en het bedrijfsleven meewerken aan de doelstellingen om sport voor iedereen zichtbaar en bereikbaar te maken.

Hoe is de samenwerking met het Sportbedrijf?
We zijn gastvrij ontvangen en de samenwerking met de medewerkers van het Sportbedrijf verloopt prima.

Mochten je geïnteresseerd zijn het aanbod van Fun Diving, dan graag contact opnemen met Marcel Nieman (penningmeester@fundiving.nl.).

*vanwege de coronacrisis is deze datum uitgesteld tot een nader te bepalen datum. 

Fundiving

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

03 - 04 - 2020

Het jaar 2019 van Sportbedrijf Lelystad in cijfers

Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief mee kan doen. Een…

Lees meer
03 - 04 - 2020

Vacature projectleider Vastgoed

  Wil jij jouw steentje bijdragen aan goed onderhouden sportvoorzieningen? Heb jij een scherp oog voor wet- en regelgeving? En…

Lees meer
02 - 04 - 2020

Sportles voor bewoners in Hanzeborg

Sportbedrijf Lelystad heeft vandaag in samenwerking met Woonzorg Flevoland een beweegactiviteit georganiseerd voor bewoners van de Hanzeborg. Met installatie en…

Lees meer
31 - 03 - 2020

Accommodaties Sportbedrijf Lelystad gesloten

Op dinsdag 31 maart zijn door het kabinet nieuwe maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat alle…

Lees meer
23 - 03 - 2020

Hart voor Lelystad

Het coronavirus treft ons allen hard. Een ingewikkelde tijd voor onze inwoners, maar ook voor de vele ondernemers, organisaties en…

Lees meer
13 - 03 - 2020

Informatie voor huurders over de sluiting van de accommodaties

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van dinsdag 31 maart (het langer sluiten van de sportaccommodaties tot en met dinsdag…

Lees meer
13 - 03 - 2020

Informatie voor onze zwemmende klanten over de sluiting

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van dinsdag 31 maart (het langer sluiten van de sportaccommodaties tot en met dinsdag 28 april…

Lees meer
12 - 03 - 2020

Informatie over het coronavirus

Wij begrijpen dat het coronavirus vragen oproept. De ontwikkelingen van het coronavirus volgen wij op de voet. Het welzijn van…

Lees meer
Bewegen op Maat 12 - 03 - 2020

Bewegen op Maat beweegt inwoners met chronische aandoening

Samen met het Sociaal Wijkteam wil Sportbedrijf Lelystad bijdragen aan bewegen binnen de Waterwijk. Bij het bewegingsprogramma Bewegen op Maat…

Lees meer
Fundiving 11 - 03 - 2020

Fun Diving: een nieuwe aanwinst voor aangepast sporten in Lelystad

Mensen met een beperking sporten een stuk minder dan mensen zonder beperking. Dit komt omdat de eerstgenoemde groep niet mee…

Lees meer