Terug

Hart voor Lelystad

Het coronavirus treft ons allen hard. Een ingewikkelde tijd voor onze inwoners, maar ook voor de vele ondernemers, organisaties en sectoren, zo ook de sportsector.

De hoogste prioriteit is de richtlijnen strikt op te volgen, gezond blijven en voor elkaar zorgen, met name voor degenen die het meest kwetsbaar zijn. Denk aan een belletje aan iemand die vaak alleen thuis is. Of voor iemand boodschappen doen, eten koken, medicijnen ophalen bij de apotheek. Gelukkig steken veel inwoners de helpende hand uit en steekt men elkaar een hart onder de riem. Ondanks deze medemenselijkheid is het een zware tijd voor veel inwoners, zeker nu de eerste inwoner van Lelystad is overleden.

Het is echter niet alleen een ingewikkelde tijd voor onze inwoners, maar ook voor de vele organisaties en sectoren. Zo hakt onder andere de sluiting van de horeca, de middenstand en de vrijetijdssector er goed in. Ook in de sierteelt en de culturele sector zijn de gevolgen groot. Maar ook de sportsector heeft het zwaar te verduren. Zwembaden, sportaccommodaties en sportclubs zijn (minimaal) tot en met maandag 6 april gesloten. Daardoor zijn competities stil komen te liggen en zijn alle sportevenementen en alle verenigings- en clubactiviteiten afgelast. Maar de sluiting heeft ook economische gevolgen voor de sportorganisaties.

Financiële gevolgen voor de sportverenigingen

Ondanks dat het lastig is om de financiële schade van de coronacrisis exact te becijferen, kwam sportkoepel NOC*NSF met een voorlopige raming van € 950 miljoen schade aan de Nederlandse sport. Een aanzienlijk deel van deze financiële schade komt voor rekening van de sportverenigingen. Een deel wordt veroorzaakt door het wegvallen van contributies (landelijk geraamd op een schadepost van € 140 miljoen). Er wordt gevreesd dat bestaande leden ervoor kiezen hun lidmaatschap op te zeggen. Hoogstwaarschijnlijk vanuit de financieel onzekere situatie waarin ze nu zelf zijn komen te verkeren. En het op korte termijn terugwinnen van de vertrekkende leden zal niet eenvoudig zijn, evenals het werven van nieuwe leden. Ook is er een gemis aan inkomsten uit kaartverkoop bij wedstrijden, loterijen en andere clubkasversterkende activiteiten en bestaat het risico dat ook sponsoren, vaak middenstanders die zelf nu ook hard getroffen worden, afhaken.

Daarnaast leidt ook het noodgedwongen sluiten van kantines tot een flinke schadepost (landelijk geraamd op een schadepost van € 150 miljoen, uitgaande van een sluiting tot 1 augustus) met name bij de zogenaamde buitensportverenigingen, denk onder andere aan voetbal-, hockey- en tennisverenigingen. En een langere sluiting dan tot en met maandag 6 april is inmiddels al een scenario, evenals nogmaals een periode moeten sluiten in de loop van het jaar.

Financiële gevolgen voor andere sportaanbieders

Lelystedelingen sporten en bewegen echter niet alleen bij sportverenigingen. Sterker, 20% van de inwoners is lid van een sportvereniging en 27,5% van de inwoners doet aan fitness. Maar inwoners maken ook gebruik van yogaclubs, klim- en springhallen, squashbanen, maneges en de kartbaan. Dit deel van de sportsector wordt ook hard getroffen, want ook hun activiteiten zijn stilgelegd terwijl de vaste kosten voor accommodatie en personeel voor een belangrijk deel doorlopen. En ook hier wordt gevreesd voor een (sterke) terugloop in het klantenbestand, met alle extra nadelige financiële gevolgen van dien. De landelijke financiële schade voor dit deel van de sportsector wordt tot 1 augustus 2020 vooralsnog geraamd op een bedrag van bijna € 300 miljoen.

Hashtag #beweegthuis

We zitten nu midden in een crisis en daarbij is het essentieel dat we samen eerst voor elkaar zorgen en het coronavirus bestrijden. Naast het opvolgen van de richtlijnen van het RIVM is het in deze periode van thuisblijven ook belangrijk om in beweging te blijven, omdat het gezond is en het immuunsysteem versterkt. Vandaar dat Sportbedrijf Lelystad elke werkdag een vitaliteitstip online deelt, zodat inwoners in of rondom het huis kunnen blijven bewegen. De tips die we delen gaan over sport en bewegen, maar ook over sociale uitsluiting, gezond thuis werken, etc. We houden daarbij rekening met de diversiteit van onze inwoners. Gelukkig zijn er ook veel andere mooie initiatieven in Lelystad die stimuleren dat mensen thuis in beweging blijven.

Reactiveren van het sportieve hart

Ondanks dat we nu alles op alles moeten zetten om het coronavirus onder de duim te krijgen en we niet weten wanneer we daarin zijn geslaagd, is regeren (ook in zware en lastige perioden) ook vooruitzien. Een goed beleid beperkt zich tenslotte niet alleen tot het heden, maar strekt zich ook uit tot de toekomst. Na de crisis is het dan ook cruciaal dat we straks samen de getroffen sectoren activeren en (onder)steunen.

Sportbedrijf Lelystad zal helpen om de getroffen maatschappelijke sectoren in Lelystad mee op te bouwen en er in ieder geval alles aan doen om het sportieve hart van Lelystad te reactiveren. Een goede gezondheid en een sociaal netwerk zijn tenslotte belangrijk. Denk aan het inventariseren van de financiële schade en het behartigen van de belangen, zodat de sport in Lelystad niet buitenspel komt te staan. Maar we gaan de sportverenigingen en de commerciële sport- en beweegaanbieders ook zoveel mogelijk helpen om er (financieel) weer bovenop te komen en ze ondersteunen bij specifieke vraagstukken die gerelateerd zijn aan deze crisis.

Lelystad beschikt over een unieke sportinfrastructuur, een infrastructuur die we, net zoals de andere getroffen sectoren, willen behouden en die straks elke helpende hand heel hard nodig heeft. Niet alleen van het Sportbedrijf, maar juist van al haar leden, klanten of sponsoren. Schouder aan schouder, samen voor elkaar. Alleen dan kunnen onze sportverenigingen en commerciële sport- en beweegaanbieders straks goed opstarten, gauw hun belangrijke maatschappelijke positie in de Lelystadse samenleving innemen en snel weer het kloppende sportieve hart van Lelystad vormen.

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

Zwemles 16 - 04 - 2021

Vakantiezwemlessen om achterstanden in te lopen

Het zwemonderwijs is gelukkig weer opgestart, maar door de coronacrisis loopt een groot aantal leerlingen wat achter. Om deze leerlingen…

Lees meer
Hulpvraag_Stichting Philadelphia 16 - 04 - 2021

Medewerkers Sportbedrijf behangen appartement

Juist nu je in coronatijd vaak thuis bent en daardoor de muren op je afkomen, is het belangrijk dat die…

Lees meer
Trimbaan heropend 13 - 04 - 2021

Opgeknapte trimbaan in Lelystad heropend

In aanwezigheid van een groot aantal leden van Batavia Swim heeft Jack Schoone, wethouder Sport en Gezondheid, zondag 11 april…

Lees meer
Beweeglessen verzorgingshuizen 31 - 03 - 2021

Verzorgingshuizen bewegen alweer 1 jaar mee

Sportbedrijf Lelystad houdt de inwoners van verzorgingshuizen ook tijdens deze lockdown in beweging. Dit dankzij de financiële bijdrage van het…

Lees meer
Werkzaamheden Trimbaan 30 - 03 - 2021

Trimbaan in Paardenbos wordt op 11 april heropend

De gemeente Lelystad en Sportbedrijf Lelystad heropenen op zondag 11 april de trimbaan in het Paardenbos. Wethouder Jack Schoone is…

Lees meer
25 - 03 - 2021

Het jaar 2020 van Sportbedrijf Lelystad

Zorgen over eigen kwetsbaarheid en die van inwoners 2020 was een jaar van hortend en stotend vooruitkomen voor Sportbedrijf Lelystad….

Lees meer
Eenzaamheid 17 - 03 - 2021

Activiteiten om eenzaamheid onder jongeren terug te dringen

Je soms eenzaam voelen is heel normaal. Veel jongeren voelen zich door de coronamaatregelen eenzamer dan normaal, doordat ze minder…

Lees meer
Zwemlesroutes 15 - 03 - 2021

Routes zwemles in beeld

Dinsdag 16 maart beginnen de zwemlessen weer. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee, maar met de derde coronagolf op…

Lees meer
11 - 03 - 2021

Enquête over vindbaarheid wandel- en fietsroutes

Lelystad heeft een aantrekkelijke, groene buitenomgeving met een groot netwerk van fiets-, wandel-, mountainbike- en hardlooproutes. Sportbedrijf Lelystad wil deze…

Lees meer
10 - 03 - 2021

Zwembad De Koploper open voor zwemles Zwem-ABC

Goed nieuws voor kinderen tot en met 12 jaar! Ze kunnen vanaf dinsdag 16 maart 2021 weer naar zwemles in…

Lees meer