Terug

Hart voor Lelystad

Het coronavirus treft ons allen hard. Een ingewikkelde tijd voor onze inwoners, maar ook voor de vele ondernemers, organisaties en sectoren, zo ook de sportsector.

De hoogste prioriteit is de richtlijnen strikt op te volgen, gezond blijven en voor elkaar zorgen, met name voor degenen die het meest kwetsbaar zijn. Denk aan een belletje aan iemand die vaak alleen thuis is. Of voor iemand boodschappen doen, eten koken, medicijnen ophalen bij de apotheek. Gelukkig steken veel inwoners de helpende hand uit en steekt men elkaar een hart onder de riem. Ondanks deze medemenselijkheid is het een zware tijd voor veel inwoners, zeker nu de eerste inwoner van Lelystad is overleden.

Het is echter niet alleen een ingewikkelde tijd voor onze inwoners, maar ook voor de vele organisaties en sectoren. Zo hakt onder andere de sluiting van de horeca, de middenstand en de vrijetijdssector er goed in. Ook in de sierteelt en de culturele sector zijn de gevolgen groot. Maar ook de sportsector heeft het zwaar te verduren. Zwembaden, sportaccommodaties en sportclubs zijn (minimaal) tot en met maandag 6 april gesloten. Daardoor zijn competities stil komen te liggen en zijn alle sportevenementen en alle verenigings- en clubactiviteiten afgelast. Maar de sluiting heeft ook economische gevolgen voor de sportorganisaties.

Financiële gevolgen voor de sportverenigingen

Ondanks dat het lastig is om de financiële schade van de coronacrisis exact te becijferen, kwam sportkoepel NOC*NSF met een voorlopige raming van € 950 miljoen schade aan de Nederlandse sport. Een aanzienlijk deel van deze financiële schade komt voor rekening van de sportverenigingen. Een deel wordt veroorzaakt door het wegvallen van contributies (landelijk geraamd op een schadepost van € 140 miljoen). Er wordt gevreesd dat bestaande leden ervoor kiezen hun lidmaatschap op te zeggen. Hoogstwaarschijnlijk vanuit de financieel onzekere situatie waarin ze nu zelf zijn komen te verkeren. En het op korte termijn terugwinnen van de vertrekkende leden zal niet eenvoudig zijn, evenals het werven van nieuwe leden. Ook is er een gemis aan inkomsten uit kaartverkoop bij wedstrijden, loterijen en andere clubkasversterkende activiteiten en bestaat het risico dat ook sponsoren, vaak middenstanders die zelf nu ook hard getroffen worden, afhaken.

Daarnaast leidt ook het noodgedwongen sluiten van kantines tot een flinke schadepost (landelijk geraamd op een schadepost van € 150 miljoen, uitgaande van een sluiting tot 1 augustus) met name bij de zogenaamde buitensportverenigingen, denk onder andere aan voetbal-, hockey- en tennisverenigingen. En een langere sluiting dan tot en met maandag 6 april is inmiddels al een scenario, evenals nogmaals een periode moeten sluiten in de loop van het jaar.

Financiële gevolgen voor andere sportaanbieders

Lelystedelingen sporten en bewegen echter niet alleen bij sportverenigingen. Sterker, 20% van de inwoners is lid van een sportvereniging en 27,5% van de inwoners doet aan fitness. Maar inwoners maken ook gebruik van yogaclubs, klim- en springhallen, squashbanen, maneges en de kartbaan. Dit deel van de sportsector wordt ook hard getroffen, want ook hun activiteiten zijn stilgelegd terwijl de vaste kosten voor accommodatie en personeel voor een belangrijk deel doorlopen. En ook hier wordt gevreesd voor een (sterke) terugloop in het klantenbestand, met alle extra nadelige financiële gevolgen van dien. De landelijke financiële schade voor dit deel van de sportsector wordt tot 1 augustus 2020 vooralsnog geraamd op een bedrag van bijna € 300 miljoen.

Hashtag #beweegthuis

We zitten nu midden in een crisis en daarbij is het essentieel dat we samen eerst voor elkaar zorgen en het coronavirus bestrijden. Naast het opvolgen van de richtlijnen van het RIVM is het in deze periode van thuisblijven ook belangrijk om in beweging te blijven, omdat het gezond is en het immuunsysteem versterkt. Vandaar dat Sportbedrijf Lelystad elke werkdag een vitaliteitstip online deelt, zodat inwoners in of rondom het huis kunnen blijven bewegen. De tips die we delen gaan over sport en bewegen, maar ook over sociale uitsluiting, gezond thuis werken, etc. We houden daarbij rekening met de diversiteit van onze inwoners. Gelukkig zijn er ook veel andere mooie initiatieven in Lelystad die stimuleren dat mensen thuis in beweging blijven.

Reactiveren van het sportieve hart

Ondanks dat we nu alles op alles moeten zetten om het coronavirus onder de duim te krijgen en we niet weten wanneer we daarin zijn geslaagd, is regeren (ook in zware en lastige perioden) ook vooruitzien. Een goed beleid beperkt zich tenslotte niet alleen tot het heden, maar strekt zich ook uit tot de toekomst. Na de crisis is het dan ook cruciaal dat we straks samen de getroffen sectoren activeren en (onder)steunen.

Sportbedrijf Lelystad zal helpen om de getroffen maatschappelijke sectoren in Lelystad mee op te bouwen en er in ieder geval alles aan doen om het sportieve hart van Lelystad te reactiveren. Een goede gezondheid en een sociaal netwerk zijn tenslotte belangrijk. Denk aan het inventariseren van de financiële schade en het behartigen van de belangen, zodat de sport in Lelystad niet buitenspel komt te staan. Maar we gaan de sportverenigingen en de commerciële sport- en beweegaanbieders ook zoveel mogelijk helpen om er (financieel) weer bovenop te komen en ze ondersteunen bij specifieke vraagstukken die gerelateerd zijn aan deze crisis.

Lelystad beschikt over een unieke sportinfrastructuur, een infrastructuur die we, net zoals de andere getroffen sectoren, willen behouden en die straks elke helpende hand heel hard nodig heeft. Niet alleen van het Sportbedrijf, maar juist van al haar leden, klanten of sponsoren. Schouder aan schouder, samen voor elkaar. Alleen dan kunnen onze sportverenigingen en commerciële sport- en beweegaanbieders straks goed opstarten, gauw hun belangrijke maatschappelijke positie in de Lelystadse samenleving innemen en snel weer het kloppende sportieve hart van Lelystad vormen.

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

03 - 04 - 2020

Het jaar 2019 van Sportbedrijf Lelystad in cijfers

Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief mee kan doen. Een…

Lees meer
03 - 04 - 2020

Vacature projectleider Vastgoed

  Wil jij jouw steentje bijdragen aan goed onderhouden sportvoorzieningen? Heb jij een scherp oog voor wet- en regelgeving? En…

Lees meer
02 - 04 - 2020

Sportles voor bewoners in Hanzeborg

Sportbedrijf Lelystad heeft vandaag in samenwerking met Woonzorg Flevoland een beweegactiviteit georganiseerd voor bewoners van de Hanzeborg. Met installatie en…

Lees meer
31 - 03 - 2020

Accommodaties Sportbedrijf Lelystad gesloten

Op dinsdag 31 maart zijn door het kabinet nieuwe maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat alle…

Lees meer
23 - 03 - 2020

Hart voor Lelystad

Het coronavirus treft ons allen hard. Een ingewikkelde tijd voor onze inwoners, maar ook voor de vele ondernemers, organisaties en…

Lees meer
13 - 03 - 2020

Informatie voor huurders over de sluiting van de accommodaties

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van dinsdag 31 maart (het langer sluiten van de sportaccommodaties tot en met dinsdag…

Lees meer
13 - 03 - 2020

Informatie voor onze zwemmende klanten over de sluiting

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van dinsdag 31 maart (het langer sluiten van de sportaccommodaties tot en met dinsdag 28 april…

Lees meer
12 - 03 - 2020

Informatie over het coronavirus

Wij begrijpen dat het coronavirus vragen oproept. De ontwikkelingen van het coronavirus volgen wij op de voet. Het welzijn van…

Lees meer
Bewegen op Maat 12 - 03 - 2020

Bewegen op Maat beweegt inwoners met chronische aandoening

Samen met het Sociaal Wijkteam wil Sportbedrijf Lelystad bijdragen aan bewegen binnen de Waterwijk. Bij het bewegingsprogramma Bewegen op Maat…

Lees meer
Fundiving 11 - 03 - 2020

Fun Diving: een nieuwe aanwinst voor aangepast sporten in Lelystad

Mensen met een beperking sporten een stuk minder dan mensen zonder beperking. Dit komt omdat de eerstgenoemde groep niet mee…

Lees meer