Terug

Investeren in sport en bewegen loont

De resultaten komen voort uit de onderzoeksmethode Social Return On Investment (SROI) van Rebel en het Mulier Instituut, een methode die in opdracht van het Kenniscentrum Sport is ontwikkeld. “Met de SROI-resultaten ondersteunen we de gemeente Lelystad bij het verder vormgeven van het sport- en beweegbeleid en bij het onderbouwen van de uitgaven aan sport en bewegen”, vertelt directeur-bestuurder Maurice Leeser van Sportbedrijf Lelystad.

Bedrijfsleven en inwoners profiteren
“Investeren in sport en bewegen loont. Het merendeel van de maatschappelijke opbrengsten door sport en bewegen (84%) ontstaat door minder ziekteverzuim, minder zorgkosten en een verhoogde arbeidsproductiviteit. Daarnaast leidt sport en bewegen tot lagere kosten in het sociaal domein”, aldus Maurice Leeser.

Meer winnen met sport en bewegen
De SROI van Lelystad is bijna overeenkomstig met de SROI van het gemiddelde in Nederland, maar ligt wel onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Die verklaring moet vooral gezocht worden in de relatief lage sport- en beweegparticipatie in Lelystad ten opzichte van deze vergelijkbare gemeenten. Daarnaast blijkt dat het gemiddelde van de gemeentelijke bestedingen per inwoner aan sport en bewegen in Lelystad lager is dan het gemiddelde van deze vergelijkbare gemeenten. Deze constatering staat in contrast met de uitdagingen die in Lelystad groot zijn en waar sport en bewegen juist als instrument kan bijdragen in de aanpak. Maurice Leeser: “Ik zou graag zien dat het sociaal domein en het bedrijfsleven meer financieel gaan bijdragen aan sport en bewegen. Zij plukken namelijk ook de vruchten van de investeringen in de sportinfrastructuur en sportstimulering. Met sport en bewegen willen we, en kunnen we blijkbaar, nog veel meer betekenen voor Lelystad.”

Meer inzicht, beter beleid
Naast het feit dat we veel winnen met sport en bewegen, komen uit het onderzoek ook andere interessante resultaten naar voren. “Met nog meer inzicht in lokale trends en ontwikkelingen kunnen wij, in samenwerking met de gemeente, het sport- en beweegbeleid nog gerichter vormgeven en buurtsportcoaches specifieker inzetten. We willen op deze wijze nog hogere maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in Lelystad bewerkstelligen”, besluit Maurice Leeser tot slot.

Het gehele onderzoek leest u hier: Rapportage SROI Lelystad

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

Digitaal Sportcafé 23 - 10 - 2020

Voor de eerste keer een digitaal Sportcafé

Het Sportcafé dat op dinsdag 20 oktober plaatsvond, was een succes. Dit jaar was het Sportcafé voor het eerst digitaal…

Lees meer
The Daily Mile 23 - 10 - 2020

Beweegprogramma The Daily Mile bezorgt kinderen een gezonde leefstijl voor het leven

Bij kinderen kunnen de gevolgen van structureel ongezond leven op jonge leeftijd al groot zijn. Een gezonde leefstijl aanleren op…

Lees meer
FitStap 20 - 10 - 2020

Meld je aan voor het wandelprogramma FitStap

Het succesvolle wandelprogramma voor 35-plussers FitStap gaat binnenkort weer van start. De eerste wandeling is al op maandag 9 november….

Lees meer
14 - 10 - 2020

Strengere maatregelen invloed op activiteiten zwembad De Koploper

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op dinsdag 13 oktober besloten…

Lees meer
Artikel FitStap 07 - 10 - 2020

Succesvol wandelprogramma FitStap krijgt vervolg in de Jol

Sportbedrijf Lelystad en RAF Sport Lelystad starten samen een nieuwe FitStap wandelgroep in de Jol. Het programma van de Koninklijke…

Lees meer
05 - 10 - 2020

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies voor het…

Lees meer
05 - 10 - 2020

Leuk nieuws in coronatijd bij roeivereniging Pontos

Bij roeivereniging Pontos in de Boswijk is het eigenlijk tijd voor een feestje: het buitenterrein krijgt deze maand een complete…

Lees meer
Stage bij Sportbedrijf Lelystad 05 - 10 - 2020

Student Jethro: “Ik wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Sportbedrijf”

Studenten Jethro de Graav en Richard Spaan lopen sinds september 2020 stage bij Sportbedrijf Lelystad. Beiden vertellen graag iets meer…

Lees meer
Nationale Sportweek 05 - 10 - 2020

Lelystedelingen beleven onvergetelijke Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek in Lelystad heeft op tal van locaties in Lelystad inwoners van alle leeftijden geënthousiasmeerd om in beweging…

Lees meer
Herfstvakantie 01 - 10 - 2020

Openingstijden herfstvakantie

Update 14 oktober 2020: De nieuwe maatregelen van dinsdag 13 oktober hebben invloed op de activiteiten in ons zwembad. Je…

Lees meer