Huisregels

Hieronder leest u de huisregels die gelden in Sportcentrum De Koploper, het multifunctionele sportcomplex van Sportbedrijf Lelystad.

Algemeen

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen alle gebruikers zich vooraf te melden bij de receptie.
 • De ruimten in het Sportcentrum mogen alleen worden gebruikt op die tijden en perioden waarvoor toestemming is verkregen.
 • Sportbedrijf Lelystad is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadiging van goederen en letsel aan personen door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 • Bij het niet opvolgen van de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van het Sportcentrum, de huisregels, het niet opvolgen van de instructies van het personeel en/of bij misdragingen, wordt de toegang tot het Sportcentrum ontzegt. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, fraude, handtastelijkheden of zedendelict wordt de politie in kennis gebracht.
 • Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van een videoregistratiesysteem.
 • Ouders en/of verzorgers dragen te allen tijde de eindverantwoordelijkheid over hun kind(eren).
 • Roken, inclusief e-smoken, is niet toegestaan met uitzondering van de ligweide op het buitenterrein.
 • Zelf meegebrachte etens- en drinkwaren zijn niet toegestaan in het restaurant, het natte terras in het zwembad, het terras in de ontvangsthal en het terras van de tennishal.
 • Het gebruik van glaswerk en alcoholhoudende dranken is in alle ruimten van het Sportcentrum (exclusief het restaurant) niet toegestaan.
 • Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Sportbedrijf Lelystad kan bij twijfel om een legitimatiebewijs vragen.
 • Het gebruik en de handel in (soft)drugs is verboden. Wanneer het vermoeden bestaat dat u onder invloed bent van drank of drugs, wordt u de toegang tot het Sportcentrum ontzegd.
 • Het is verboden om in het bezit te zijn van vuurwapens/steekwapens.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.

Zwembad

 • Kinderen tot 7 jaar, kinderen zonder zwemdiploma en epilepsiepatiënten hebben alleen toegang tot het zwembad onder begeleiding van een volwassene (maximaal twee kinderen per volwassene).
 • Voor kinderen en volwassenen zonder zwemdiploma is het zwemmen in water dieper dan 1,40 meter verboden.
 • Duiken bij een waterdiepte van minder dan 1,40 meter is verboden.
 • Lees voor gebruik van de waterglijbaan de bijbehorende instructies op het bord.
 • Hardlopen op de perrons, het gooien met harde ballen en het elkaar in het water duwen zijn niet toegestaan.
 • Het met straatschoeisel betreden van de zwemzalen en de schone voetengang is niet toegestaan.

Racketcentrum

 • Het betreden van de squashbanen met schoenen die zwart afgeven, dan wel met straatschoeisel, is niet toegestaan.

Sporthal

 • Het betreden van de sportvloer met schoenen die zwart afgeven, dan wel met straatschoeisel, is niet toegestaan.

Klimhal

 • De klimhal mag uitsluitend worden gebruikt met toestemming van het personeel.
 • Een gebruiker die niet in het bezit is van een geldig klimvaardigheidsbewijs dient bij de receptie voor het gebruik een verklaring te ondertekenen.
 • De beheerder mag iedereen die zich niet verantwoordelijk ten opzichte van zichzelf en/of anderen gedraagt, dan wel de indruk geeft niet te beschikken over voldoende zekering- en/of klimvaardigheden, de toegang tot de klimhal ontzeggen.
Voor Sportcomplex De Rietlanden kunt u de Huisregels Sportcomplex De Rietlanden inzien.
Voor de activiteiten van Sport & Bewegen kunt u de Huisregels activiteiten Sport & Bewegen inzien.