Terug

Nieuwe informatie voor huurders over de sluiting van de accommodaties

Als Sportbedrijf Lelystad hebben we in ons nieuwsbericht van zondag 15 maart gecommuniceerd dat bij een langere sluiting van de sportaccommodaties dan maandag 6 april wij de situatie opnieuw zouden beoordelen en u, als gebruiker of huurder, zo spoedig mogelijk zouden informeren. Bij deze geven wij u een toelichting op de door Sportbedrijf Lelystad genomen coulancemaatregelen naar aanleiding van de sluiting van de accommodaties tot en met het eind van de periode van sluiting.

Wat betekent de sluiting voor verenigingen?

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten de maatregel om alle sportaccommodaties te sluiten tot en met maandag 6 april te verlengen tot en met dinsdag 28 april. Dat betekent dat zwembaden, sportaccommodaties en sportclubs gesloten zijn, competities stilliggen en alle verenigings- en clubactiviteiten tot en met 28 april zijn afgelast. Deze sluiting heeft economische gevolgen voor de sportorganisaties in Lelystad. Er is in de periode van sluiting tenslotte geen opbrengst uit de kantine en een gemis aan inkomsten uit kaartverkoop, loterijen of andere clubkasversterkende activiteiten. En wellicht zijn er ook wat inkomsten uit sponsoring, contributies of lidmaatschappen weggevallen. 

Wat betekent de sluiting voor het Sportbedrijf?

Ook Sportbedrijf Lelystad heeft door de sluiting te maken met een fikse inkomstenderving, een omzetdaling van vele honderdduizenden euro’s. Onze activiteiten liggen tenslotte ook stil (behoudens het onderhoud aan de velden en aan de accommodaties), terwijl de vaste kosten voor het onderhoud van de accommodaties en personeel geheel doorlopen.

Financiële compensatieregelingen

Er wordt hard gewerkt aan een Noodfonds Sport vanuit NOC*NSF (met name voor sportbonden, sportclubs en sportverenigingen) en kunnen ondernemers en sportverenigingen gebruikmaken van het Noodloket Economische Zaken (TOGS) en/of de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Voor gemeenten en Sportbedrijven wordt er gewerkt aan een brede regeling in relatie tot sport met betrekking tot derving van huurinkomsten, in combinatie met cultuur en welzijn. De contouren van deze regeling zijn echter nog geheel onduidelijk.

 Wat gebeurt er in de sport in Nederland?

Sportbedrijf Lelystad heeft, net als minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid, een moreel appel gedaan op alle leden en klanten om hun sportvereniging of sportclub te blijven steunen en de contributie of lidmaatschap te blijven betalen. De inning van de contributie of lidmaatschappen verloopt bij de meeste sportverenigingen en sportclubs nog steeds voorspoedig. Daarnaast zien we gelukkig dat er veel maatregelen worden getroffen om de financiële schade beperkt te houden.

 • Zo komt de KNVB de voetbalverenigingen tegemoet met een financieel steunpakket en door te stoppen met het innen van de resterende contributie van dit seizoen nu de voetbalcompetities niet worden uitgespeeld.
 • Ook bij het handballen, zwemmen en volleyballen is de competitie definitief gestopt.

Maar dat geldt niet voor alle sporten.

 • De KNHB onderzoekt bijvoorbeeld wat de mogelijkheden zijn om de hockeycompetities wellicht op alternatieve manierenin mei, juni of juli af te ronden, dan wel andere alternatieve (competitie)formats voor een kortere periode op te zetten.
 • En bekijkt de KNLTB of de tenniscompetitie alsnog hervat kunnen worden, zodat tennisliefhebbers en -verenigingen zich nog steeds mogen verheugen op de voorjaarscompetitie.

Nieuwe coulancemaatregelen vanaf dinsdag 7 april

We hebben in onze coulancemaatregelen rekening gehouden met de diversiteit van onze huurders en gebruikers enerzijds en getracht een goede balans te vinden tussen het in standhouden van de lokale sportinfrastructuur en de (financiële) situatie van onze huurders, gebruikers en van onszelf anderzijds. Met inachtneming van bovenstaande, met de eerder genomen coulancemaatregelen tot en met maandag 6 april 2020 en dat de sluiting te wijten is aan overmacht treft u onderstaand coulancemaatregelen aan vanaf dinsdag 7 april 2020 tot en met het eind van de periode van sluiting:

 • Sportverenigingen die gebruikmaken van De Rietlanden, De Koploper en/of overige sport- en gymzalen als sportaccommodatie en die een kortdurende huurovereenkomst hebben:
  • Bij deze sportverenigingen is in de sluitingsperiode van vrijdag 13 maart tot en met maandag 6 april geen huur in rekening gebracht.
  • Het Sportbedrijf zal de huur in de periode vanaf dinsdag 7 april tot en met einde van de periode van sluiting slechts voor 50% factureren.
 • Sportverenigingen die gebruikmaken van een buitensportaccommodatie (inclusief de Dojo, tafeltennis, clubgebouwen en de turnzaal) en die een langdurende gebruikersovereenkomst hebben:
  • Het Sportbedrijf zal de huur in de periode vanaf aanvang van de sluiting (vrijdag 13 maart 2020) tot en met einde periode van sluiting slechts voor 50% factureren.
 • Recreatiegroepen of incidentele huurders die gebruikmaken van De Rietlanden, De Koploper en/of overige sport- en gymzalen:
  • Bij deze huurders is in de sluitingsperiode van vrijdag 13 maart tot en met maandag 6 april geen huur in rekening gebracht.
  • Het Sportbedrijf zal in de periode vanaf dinsdag 7 april tot en met einde van de periode van sluiting geen huur factureren.
 • Onderwijsinstellingen en (semi-)commerciële huurders:
  • Er worden geen wijzigingen aangebracht in de facturatie.

Het Sportbedrijf is er alles aan gelegen om de lokale sportinfrastructuur in stand te houden. Dit zodat onze sportverenigingen, de (semi-)commerciële sport- en beweegaanbieders, maar ook wij als Sportbedrijf op termijn goed kunnen opstarten, gauw onze belangrijke maatschappelijke positie in de Lelystadse samenleving kunnen innemen en snel weer het kloppende sportieve hart van Lelystad kunnen vormen. We hebben elkaars steun hard nodig in deze lastige periode, steun dat recht doet aan ieders positie uitgaande van solidariteit.

Aangezien er veel informatie is voor inwoners, huurders van accommodaties, instellingen en andere geïnteresseerden hebben we alles aangaande het coronavirus gebundeld op onze website: www.sportbedrijf.nl/alles-over-het-coronavirus/. Wij hopen u hiermee van veel informatie te voorzien.  Neem voor vragen of ondersteuning contact met ons op. Mail naar info@sportbedrijf.nl.

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

Zwemles 16 - 04 - 2021

Vakantiezwemlessen om achterstanden in te lopen

Het zwemonderwijs is gelukkig weer opgestart, maar door de coronacrisis loopt een groot aantal leerlingen wat achter. Om deze leerlingen…

Lees meer
Hulpvraag_Stichting Philadelphia 16 - 04 - 2021

Medewerkers Sportbedrijf behangen appartement

Juist nu je in coronatijd vaak thuis bent en daardoor de muren op je afkomen, is het belangrijk dat die…

Lees meer
Trimbaan heropend 13 - 04 - 2021

Opgeknapte trimbaan in Lelystad heropend

In aanwezigheid van een groot aantal leden van Batavia Swim heeft Jack Schoone, wethouder Sport en Gezondheid, zondag 11 april…

Lees meer
Beweeglessen verzorgingshuizen 31 - 03 - 2021

Verzorgingshuizen bewegen alweer 1 jaar mee

Sportbedrijf Lelystad houdt de inwoners van verzorgingshuizen ook tijdens deze lockdown in beweging. Dit dankzij de financiële bijdrage van het…

Lees meer
Werkzaamheden Trimbaan 30 - 03 - 2021

Trimbaan in Paardenbos wordt op 11 april heropend

De gemeente Lelystad en Sportbedrijf Lelystad heropenen op zondag 11 april de trimbaan in het Paardenbos. Wethouder Jack Schoone is…

Lees meer
25 - 03 - 2021

Het jaar 2020 van Sportbedrijf Lelystad

Zorgen over eigen kwetsbaarheid en die van inwoners 2020 was een jaar van hortend en stotend vooruitkomen voor Sportbedrijf Lelystad….

Lees meer
Eenzaamheid 17 - 03 - 2021

Activiteiten om eenzaamheid onder jongeren terug te dringen

Je soms eenzaam voelen is heel normaal. Veel jongeren voelen zich door de coronamaatregelen eenzamer dan normaal, doordat ze minder…

Lees meer
Zwemlesroutes 15 - 03 - 2021

Routes zwemles in beeld

Dinsdag 16 maart beginnen de zwemlessen weer. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee, maar met de derde coronagolf op…

Lees meer
11 - 03 - 2021

Enquête over vindbaarheid wandel- en fietsroutes

Lelystad heeft een aantrekkelijke, groene buitenomgeving met een groot netwerk van fiets-, wandel-, mountainbike- en hardlooproutes. Sportbedrijf Lelystad wil deze…

Lees meer
10 - 03 - 2021

Zwembad De Koploper open voor zwemles Zwem-ABC

Goed nieuws voor kinderen tot en met 12 jaar! Ze kunnen vanaf dinsdag 16 maart 2021 weer naar zwemles in…

Lees meer