Sociaal Vitaal gaat van start in de Botter!

Alle betrokkenen van het project Sociaal Vitaal hebben onder toeziend oog van wethouder Elly van Wageningen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Zij gaan in januari 2020 gezamenlijk het project Sociaal Vitaal uitvoeren in de wijken Botter, Tjalk en Schoener voor ouderen tussen de 60 en 85 jaar.

Sportbedrijf Lelystad, Stichting Welzijn Lelystad, TopFit, Stichting Eerstelijnszorg Botter en Stichting GALM streven allen naar hetzelfde doel. “We willen de fysieke fitheid en weerbaarheid van inwoners verbeteren en tevens eenzaamheid doen verminderen in de wijk”, legt buurtsportcoach en projectleider Sociaal Vitaal Mitchell Tollenaar uit. Na afloop van het programma is 40% van de senioren actiever, neemt gemiddeld 17% van de beenkracht én 18% van het uithoudingsvermogen toe en neemt eenzaamheid met gemiddeld 21% af. Tollenaar vertelt verder: “Met het programma Sociaal Vitaal werken we samen met diverse partners in de stad. Zo leveren we een gezamenlijke bijdrage aan een sterke en vitale wijk.”

Aanmelden voor Sociaal Vitaal
Bent u tussen de 60 en 85 jaar, woonachtig in de wijken Botter, Tjalk en Schoener en benieuwd hoe fit u bent? Meld u dan aan bij Mitchell Tollenaar per mail m.tollenaar@sportbedrijf.nl of bel naar 06 12 59 07 33 voor de gratis fitheidstest die in januari 2020 plaatsvindt voor het project Sociaal Vitaal. Na aanmelding ontvangt u begin januari per e-mail of telefonisch een uitnodiging om naar de fitheidstest te komen.

Foto: Fotostudio Wierd