Directeur Marcel van Dongen vertrekt bij Sportbedrijf Lelystad

Met ingang van 1 februari 2018 vertrekt directeur/bestuurder Marcel van Dongen bij Sportbedrijf Lelystad. Hij bekleedt deze functie sinds 1 december 2009. Na twee periodes van vier jaar is het gebruikelijk en goed om het stokje aan een nieuwe directeur, met een frisse blik op de toekomst, over te dragen.

Volgende stap in zijn loopbaan
Van Dongen neemt deze stap in goed overleg met de Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Lelystad. “Na het behalen van zijn MBA-studie met de scriptie ‘Vitaal tot aan de Finish’ en het nieuwe politieke klimaat dat gaat ontstaan na de gemeentelijke verkiezingen volgend jaar is het voor Marcel van Dongen goed om een volgende stap in z’n loopbaan te zetten”, aldus Truida Jonkman, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Hoogtepunten
In de afgelopen 9 jaar heeft Marcel van Dongen vele sportieve hoogtepunten weten te bereiken met de medewerkers van het Sportbedrijf. “De komst van het waterbesparende filter voor de zwembaden, een houtgestookte verwarmingsketel voor De Koploper, de aanleg van verschillende kunstgrasvelden, de bouw en realisatie van Sporthal II bij De Rietlanden en de verschillende sportaccommodaties die over zijn gegaan naar het Sportbedrijf, zoals de tafeltennis- en de jeu de boulesvoorziening zijn enkele positieve voorbeelden”, vertelt Van Dongen. “De meest recente ontwikkelingen waren de exploitatie van de horecavoorziening in De Koploper en in De Rietlanden, de bouw van de buitenwaterspeeltuin en de transformatie van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie waar de medewerkers zich nu midden in bevinden.”

Uiteraard waren er ook dieptepunten, zoals de bezuinigingsronde waarbij enkele sportwijkwerkers gedwongen werden om bij een andere organisatie een baan te vinden en de keuze om te stoppen met het schoolzwemmen.

Andere kijk op Lelystad
“Hoogte- en dieptepunten horen erbij. Het heeft onze organisatie geholpen om op een andere manier naar Lelystad en haar inwoners te kijken en te gaan werken aan de mogelijkheden in het sociaal domein waar Sportbedrijf Lelystad een perfecte bijdrage aan zou kunnen leveren. Met mijn vertrek wil ik het Sportbedrijf de ruimte geven om op zoek te gaan naar een opvolger”, besluit Marcel van Dongen tot slot.