Een 9,3 voor Summer’s Cool

Summer’s Cool is een jaarlijks evenement, speciaal georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie (kunnen) gaan. De vakantieweek bestaat uit sportieve, culturele en educatieve activiteiten en draagt daarmee bij aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook dit jaar was de leerzame vakantieweek een groot succes. Ouders hebben Summer’s Cool met een 9,3 beoordeeld!

Summer’s Cool is dit jaar georganiseerd voor twee verschillende leeftijdsgroepen, namelijk 7 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 14 jaar. Op een leuke manier kregen de deelnemers activiteiten voorgeschoteld, die te maken hebben met sport, kunst, cultuur of educatie. Sportwijkwerker Timo Hoenderboom had als projectleider de organisatie van Summer’s Cool in handen. “We maken elk jaar een gevarieerd activiteitenprogramma. Dit jaar is het programma mede mogelijk gemaakt door gemeente Lelystad, AH Voorhof, Kubus Lelystad, FlevoMeer Bibliotheek, Welzijn Lelystad en natuurlijk alle workshopaanbieders.”

Klik op de afbeelding om de infographic in pdf te bekijken.

Waarom Summer’s Cool?
Uit onderzoek blijkt dat 17,6% van de Lelystadse jeugd tot 18 jaar de kans heeft om op te groeien in armoede (CBS RIO,2013). Het percentage kinderen dat leeft in een gezin dat rond moet komen van een bijstandsuitkering is in Lelystad 8,59 % ten opzichte van 6,58% in Nederland. Ander onderzoek laat ook zien dat jongeren in huishoudens met een lager inkomen vaker overgewicht hebben en minder vaak lid zijn van een sportvereniging dan hun leeftijdsgenoten uit een hogere inkomensklasse. Timo: “Met Summer’s Cool willen we deze kinderen en jongeren de kans geven om hun blikveld te vergroten en kennis te maken met de verschillende mogelijkheden van sport, cultuur en educatie die Lelystad te bieden heeft. We leveren zo een bijdrage aan hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.”

Resultaten 2018
Het aantal aanmeldingen bij beide leeftijdsgroepen was dit jaar naar verwachting. In totaal hebben 77 kinderen deelgenomen aan Summer’s Cool, verspreid over vier weken. Ouders hebben Summer’s Cool gemiddeld met een 9,3 beoordeeld. Dit cijfer ligt hoger dan het gemiddelde in 2017 (9,0). Het Sportbedrijf kijkt dan ook terug op weer een geslaagde Summer’s Cool.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Timo Hoenderboom via t.hoenderboom@sportbedrijf.nl.