Het Sportbedrijf zet actief in op terugdringen overgewicht

Wanneer leef je gezond? Dat is geen makkelijke vraag, want gezond leven heeft verschillende kanten. Denk aan: bewegen, gezond eten en rust vinden. In dit artikel gaat sportwijkwerker Patrick Boelhouwer in op het belang van een gezond gewicht. Een belangrijk onderwerp voor Lelystad, want de stad heeft bovengemiddeld veel inwoners met overgewicht. Hoe schadelijk is overgewicht? En op welke manier helpt het Sportbedrijf overgewicht onder Lelystedelingen terug te dringen?

Het Voedingscentrum zegt dat mensen met overgewicht meer gezondheidsrisico’s lopen, dan mensen met een normaal gewicht: “Naarmate het overgewicht groter is, treden de gezondheidsproblemen vaker op en zijn ze ernstiger. Ziekten gerelateerd aan overgewicht zijn diabetes type 2, hoge bloeddruk, galstenen, hart- en vaatziekten, rug- en gewrichtsklachten en bepaalde soorten kanker.”

Wat zien we in Lelystad?
Sportwijkwerker Patrick Boelhouwer: “In Lelystad kunnen we er niet onderuit. Tegenover het landelijk gemiddelde staan we er niet goed voor. Landelijk gezien hebben wij meer inwoners met overgewicht. Ook zien we bij obesitas dat we ver boven het gemiddelde van Nederland staan. Wat we zien in Lelystad is dat het bij de jeugd al begint.” Zie de grafieken onderaan deze pagina.

De GGD onderzoekt op verschillende momenten het overgewichtcijfer onder de jeugd. Dit doen zij al heel lang en zodoende kunnen zij opmaken hoe het gaat met de overgewichtscijfers in verschillende gemeenten. De meest opvallende trend is dat het na een terugname in overgewicht nu weer de verkeerde kant opgaat. Patrick: “We moeten dus echt inzetten op de verschillende gezondheidsaspecten om de gezondheid van de stad te verbeteren.”

Sportbedrijf zet in op bewegen
Het Sportbedrijf draagt actief bij aan het terugdringen van overgewicht onder de inwoners, vertelt Patrick. “Zo organiseren we veel verschillende activiteiten waarbij we een gezonde manier van bewegen promoten, zoals Wijksport en Vakantiesport. Daarnaast zetten wij onze expertise in bij verschillende samenwerkingsprojecten, denk hierbij aan Summer’s Cool, de KinderMudRun, Lelykracht, LKT en Skills4Life. Skills4Life is daarbij het beste voorbeeld. Dit project is speciaal bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met overgewicht. Door de jongeren te coachen in voeding, gedrag en bewegen proberen wij hen een duwtje in de goede richting te geven naar het maken van gezonde keuzes.”

Wilt u meer informatie over onze projecten? Kijk dan eens op de pagina Sport & Bewegen. Of neem contact op met de afdeling Sport & Bewegen via telefoon 0320 285 385 of via e-mail: sport&bewegen@sportbedrijf.nl.

Op deze afbeelding is te zien waar Lelystad staat ten opzichte van Flevoland en Nederland. (Bron: RIVM)

In deze grafiek is te zien hoe overgewicht onder de jeugd weer toeneemt. (Bron: GGD Flevoland)