Interview – “Sport en bewegen is belangrijk voor Lelystad”

Misschien kent u de afdeling Sport & Bewegen van Sportbedrijf Lelystad van sportactiviteiten in de wijk of van Scholierensport of Summer’s Cool. Samen met verschillende partners maakt de afdeling zich al jaren sterk voor een goed sport- en beweegklimaat in Lelystad. De afdeling staat nu onder leiding van Marleen Tibbe, die nog meer wil inzetten op de maatschappelijke kracht van sport en bewegen.

Wat versta je onder de maatschappelijke kracht van sport en bewegen?
“Ik bedoel daarmee dat sport en bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor Lelystad en haar inwoners. De maatschappelijke winst zit vooral in de toename van arbeidsproductiviteit, de afname van ziekteverzuim en de verbetering van de gezondheid. Inwoners die voldoende sporten en bewegen zijn vaak gezonde en vitale inwoners. Daarnaast levert sport en bewegen een belangrijke bijdrage aan het bereiken van andere doelen, zoals de weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, het meedoen aan de samenleving en de leefbaarheid in de wijk.”

Wat doen jullie om die maatschappelijke kracht te benutten?
“We verzorgen beweegprogramma’s op maat, bijvoorbeeld voor leerlingen op VVE-scholen. Ook brengen we partijen bij elkaar om ervoor te zorgen dat inwoners, vooral degenen die minder actief zijn, sportief gaan meedoen. Dit doen wij door aansluiting te zoeken bij allerlei sectoren, ook buiten de sport, zoals onderwijs, welzijn en zorg, gezondheid, openbare ruimte, cultuur en recreatie. We zoeken actief de samenwerking op met organisaties, maar we dagen organisaties ook uit om contact met ons op te nemen. Mensen denken soms dat we alleen een uitvoerder zijn van sportactiviteiten op scholen en in de wijken, maar we zijn dus ook dé Lelystadse sport- en beweegpartner.”

Kun je voorbeelden geven van succesvolle samenwerkingsverbanden?
“Dan denk ik als eerste aan Summer’s Cool, een project dat we al tien jaar met succes uitvoeren in samenwerking met Kubus, FlevoMeer Bibliotheek en Welzijn Lelystad. Kinderen en jongeren die gezien de financiële situatie thuis niet op vakantie gaan, kunnen een week lang genieten van sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

Een minder bekend project is Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT), een initiatief van de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL en het Sportbedrijf. Samen met Welzijn Lelystad en SCPO (Stichting Christelijk Primair Onderwijs) werken we aan een unieke Flevolandse aanpak die gericht is op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren. De succesvolle pilot in de Waterwijk krijgt, met dank aan een financiële impuls vanuit de motiemarkt van de gemeente Lelystad, een vervolg en een uitbreiding naar de Atol- en Zuiderzeewijk.

Bijzonder vind ik ook dat we een sport- en beweegaanbod mogen verzorgen voor leerlingen van twee schakelklassen van het ROC van Flevoland. Deze leerlingen, voornamelijk afkomstig uit Syrië en Eritrea, maken zo kennis met de sport- en beweegcultuur in Lelystad en werken aan hun eigen gezondheid. De activiteiten dragen ook bij aan de taalontwikkeling en dus de integratie van de leerlingen.

Tot slot zoeken we ook naar samenwerking in de zorg. In het kader van de maand van het aangepast sporten hebben we bijvoorbeeld samen met zorgorganisaties Kwintes en Triade een beleef- en beweegfestival georganiseerd. Meedoen door sport was hierbij het motto.”

Waar kunnen wij u mee helpen?

Heeft u als Lelystedeling, sportaanbieder of andere maatschappelijke organisatie een vraag of opmerking over sporten, bewegen of gezondheid? De medewerkers van Sport & Bewegen staan u graag te woord. Bel naar (0320) 285 385 of stuur een e-mail naar sport&bewegen@sportbedrijf.nl.

Bekijk hier alle activiteiten van de afdeling Sport & Bewegen.

Foto:  teamleider Marleen Tibbe samen met de sportwijkwerkers: v.l.n.r. Timo Hoenderboom, Irma Kaminyoge, Patrick Boelhouwer, Kim van Dijk, Sofiane Ben Saad en Remco de Kort. © Fotostudio Wierd