Investeren in sport en bewegen loont

De maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in Lelystad zijn 2,46 keer hoger dan de investeringen die worden gedaan: elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde op voor de Lelystadse samenleving. De opbrengsten voor de stad komen vooral ten goede aan de inwoners van Lelystad en het bedrijfsleven.

De resultaten komen voort uit de onderzoeksmethode Social Return On Investment (SROI) van Rebel en het Mulier Instituut, een methode die in opdracht van het Kenniscentrum Sport is ontwikkeld. “Met de SROI-resultaten ondersteunen we de gemeente Lelystad bij het verder vormgeven van het sport- en beweegbeleid en bij het onderbouwen van de uitgaven aan sport en bewegen”, vertelt directeur-bestuurder Maurice Leeser van Sportbedrijf Lelystad.

Bedrijfsleven en inwoners profiteren
“Investeren in sport en bewegen loont. Het merendeel van de maatschappelijke opbrengsten door sport en bewegen (84%) ontstaat door minder ziekteverzuim, minder zorgkosten en een verhoogde arbeidsproductiviteit. Daarnaast leidt sport en bewegen tot lagere kosten in het sociaal domein”, aldus Maurice Leeser.

Meer winnen met sport en bewegen
De SROI van Lelystad is bijna overeenkomstig met de SROI van het gemiddelde in Nederland, maar ligt wel onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Die verklaring moet vooral gezocht worden in de relatief lage sport- en beweegparticipatie in Lelystad ten opzichte van deze vergelijkbare gemeenten. Daarnaast blijkt dat het gemiddelde van de gemeentelijke bestedingen per inwoner aan sport en bewegen in Lelystad lager is dan het gemiddelde van deze vergelijkbare gemeenten. Deze constatering staat in contrast met de uitdagingen die in Lelystad groot zijn en waar sport en bewegen juist als instrument kan bijdragen in de aanpak. Maurice Leeser: “Ik zou graag zien dat het sociaal domein en het bedrijfsleven meer financieel gaan bijdragen aan sport en bewegen. Zij plukken namelijk ook de vruchten van de investeringen in de sportinfrastructuur en sportstimulering. Met sport en bewegen willen we, en kunnen we blijkbaar, nog veel meer betekenen voor Lelystad.”

Meer inzicht, beter beleid
Naast het feit dat we veel winnen met sport en bewegen, komen uit het onderzoek ook andere interessante resultaten naar voren. “Met nog meer inzicht in lokale trends en ontwikkelingen kunnen wij, in samenwerking met de gemeente, het sport- en beweegbeleid nog gerichter vormgeven en buurtsportcoaches specifieker inzetten. We willen op deze wijze nog hogere maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in Lelystad bewerkstelligen”, besluit Maurice Leeser tot slot.

Het gehele onderzoek leest u hier: Rapportage SROI Lelystad