Praat en denk mee over het Lelystadse Sport- en Vitaliteitsakkoord

Ook in Lelystad gaan we aan de slag met een lokaal Sport- en Vitaliteitsakkoord. Dit gaan we doen onder begeleiding van een sportformateur en met onze partners, sportverenigingen en verschillende organisaties in de stad. Samen stellen we een Sport- en Vitaliteitsakkoord op om zoveel mogelijk Lelystedelingen met plezier te laten sporten en bewegen. Op woensdag 8 januari 2020 van 19.00 tot 21.30 uur vindt de startbijeenkomst plaats bij Sportbedrijf Lelystad in De Koploper (Badweg 21). Wilt u ook een bijdrage leveren aan een vitale stad waarin iedereen mee kan doen? Geef u dan op via lokaalsportakkoord@lelystad.nl en praat en denk met ons mee!

Nationaal Sportakkoord
In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten tussen het ministerie van VWS, de sportkoepels, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Het hoofddoel van het Nationaal Sportakkoord is om zoveel mogelijk Nederlanders met plezier te laten sporten en bewegen.

Sport en bewegen inzetten voor een vitale stad
Sport en bewegen bieden kansen en mogelijkheden om de vitaliteit van al onze  inwoners te bevorderen. Daarom kiezen wij voor de term ‘Sport- en Vitaliteitsakkoord’. Sport en bewegen dragen prima bij in de aanpak van een aantal sociaal-maatschappelijke vraagstukken, vraagstukken waar ook Lelystad mee worstelt. Sport levert veel op. Meer dan alleen ‘drie punten in het weekend’. Sporten is gezond, verbroedert, geeft zelfvertrouwen en haalt mensen uit hun isolement. Het Sport- en Vitaliteitsakkoord Lelystad wil alle sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijven die deze ambitie onderschrijven, verenigen.

Een lokaal sportakkoord met de sportformateur
Sandra Meeuwsen is per 1 november 2019 aangesteld als Sportformateur voor Lelystad. Haar opdracht is in de komende maanden samen met de verschillende organisaties een Lokaal Sportakkoord op te stellen en wel een Sport- en Vitaliteitsakkoord. Tevens zal een uitvoeringsplan worden opgesteld. Haar onafhankelijkheid is gewaarborgd vanuit haar brede, landelijke ervaring met beleids- en participatietrajecten in het domein van sport, bewegen en gezondheid.

Praat mee over het Lelystadse Sport- en Vitaliteitsakkoord
Tijdens deze startbijeenkomst starten we met uitleg over het Nationaal Sportakkoord, gevolgd door een inventarisatie van de specifieke kansen en uitdagingen in Lelystad. Met elkaar verkennen we de gewenste inhoud van het Sport- en Vitaliteitsakkoord dat Lelystad verder helpt. Bij welke inwonersgroepen is via sport en bewegen de meeste ‘gezondheidswinst’ te boeken? En hoe kunnen alle sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijven die deze ambitie onderschrijven hier een bijdrage aanleveren? Aanmelden kan via lokaalsportakkoord@lelystad.nl.