“Sport en bewegen kan Lelystad structureel vitaler maken”

“Lelystad heeft echt een aantal uitdagingen die meer aandacht verdienen en waar sport een enorm belangrijke rol in kan spelen”, zegt Bas Bokkes, teamleider Sport & Bewegen bij Sportbedrijf Lelystad. Zijn afdeling brengt en houdt inwoners van Lelystad al heel wat jaren in beweging, maar de buurtsportcoaches staan te popelen om méér te doen. “We willen, en kunnen, zoveel meer betekenen voor de stad.”

Wat doet de afdeling Sport & Bewegen?
“In één zin: wij brengen en houden inwoners van Lelystad in beweging. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om regelmatig te sporten. Voor deze mensen zorgen wij ervoor dat er leuk en geschikt aanbod in de buurt is en helpen wij sportaanbieders om sportaanbod van hoge kwaliteit te verzorgen. Voor veel andere mensen is er nog een drempel om te sporten, of soms zelfs om genoeg te bewegen. Ook voor die groep maken wij ons sterk. Wij helpen mensen met een beperking met het zoeken naar een geschikte sport in de buurt, of een mogelijkheid om toch een zwemdiploma te halen. Wij zorgen voor beweegaanbod voor bijzondere doelgroepen, zoals senioren en gezinnen met kleine inkomens. Wij laten kinderen kennismaken met een leuke sport, zodat de kans groter is dat zij blijven sporten. Om alle lagen van de bevolking structureel in beweging te brengen werken wij samen met allerlei partners. Denk aan scholen, bedrijven, welzijnsstichtingen, wijkcomités en verenigingen.

Naast buurtsportcoaches hebben wij ook een verenigingsondersteuner op de afdeling die verenigingen ondersteunt bij vraagstukken over ledenwerving, vrijwilligers, professionalisering en alles waar sportaanbieders hulp bij kunnen gebruiken. Wij streven ernaar zoveel mogelijk verenigingen qua organisatie gezond te maken. Deze ‘vitale verenigingen’ stimuleren wij om te helpen bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.”

Wat is de kracht van Sport en Bewegen voor de stad?
“Sport en bewegen is niet alleen heel erg leuk, maar heeft een uniek en positief effect op het lijf, op de hersenen, op sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling. Daarom vind ik sport en bewegen zo mooi. Mensen doen het met plezier, maar het levert zoveel meer op. Niet alleen voor het individu, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Sport en bewegen draagt bij aan integratie en de bestrijding van eenzaamheid. Denk ook aan de positieve effecten van sociale netwerken, de opvoedkundige waarde bij kinderen en de preventieve werking van bewegen bij ouderen. Daarnaast is er voor bedrijven ook het voordeel dat een fitte werknemer minder ziek is. En ook de maatschappij levert het geld op wanneer meer mensen fit zijn, door bijvoorbeeld verlaging van de zorgkosten en verhoging van zelfredzaamheid. En dat allemaal door ‘simpelweg’ iets leuks te doen: sport. Dat is toch geweldig?”

Welke rol zie jij hierin weggelegd voor de buurtsportcoach?
“Om de voordelen van sport en bewegen te kunnen benutten is het nodig dat mensen zich er bewust van zijn dat sport en bewegen leuk en belangrijk is. Vervolgens moeten zij worden gestimuleerd om daadwerkelijk een sport te gaan doen, het liefst in de buurt en structureel. Buurtsportcoaches zorgen ervoor dat er aanbod is, dat het aanbod goed is en dat het aanbod zichtbaar wordt.

De buurtsportcoaches brengen ook speciale doelgroepen in beweging, voor wie de drempel naar structureel sporten hoger is. Daardoor ontstaan nieuwe kansen en perspectieven. De buurtsportcoach als professional kent de stad en de spelers binnen een sector. Welke behoeftes zijn er binnen specifieke doelgroepen en hoe kunnen we gepast sportaanbod het beste vormgeven? Welke problemen zijn er in de wijk en wie kunnen we betrekken bij de oplossing? De buurtsportcoach heeft de kennis en het netwerk.”

Op welke manier kan de buurtsportcoach meer ingezet worden in Lelystad?
“Lelystad heeft echt een aantal uitdagingen die meer aandacht verdienen en waar sport een enorm belangrijke rol in kan spelen. De gezondheidscijfers zijn niet goed in vergelijking tot de rest van Nederland. Wij zouden als afdeling graag nog meer projecten en activiteiten uitvoeren met als doel om de stad structureel gezonder te maken. Dat is echt hard nodig. Met meer middelen zouden we bijvoorbeeld meer kinderen met overgewicht kunnen helpen met Skills4Life. Dit leefstijlproject richt zich niet alleen op bewegen, maar ook op gedrag, het maken van gezonde keuzes en de gezinscultuur.

Maar ik denk ook aan het inzetten van sport en bewegen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De groep senioren in Nederland groeit snel. We willen graag met deze groep en haar behoeftes meegroeien.

Daarnaast willen we nog meer vitale verengingen creëren en daarmee ook kansen voor de samenleving. We willen grip houden op de activiteiten, het overzicht en de afstemming in de stad behouden en we willen preventief werken. Als we samen met onze partners meer, grotere en langdurige projecten kunnen oppakken zijn de effecten groter voor de stad.

Sport en bewegen is niet de oplossing voor alle problemen in de stad, maar kan wel een forse, relatief goedkope bijdrage leveren. De uitdagingen in Lelystad staan op dit moment niet in verhouding tot de middelen die we tot onze beschikking hebben. We willen, en kunnen, als Sportbedrijf zoveel meer betekenen.”

 

Foto: Fotostudio Wierd