Sportbedrijf helpt kwetsbare ouderen

Sportbedrijf Lelystad gaat samen met partners kwetsbare thuiswonende senioren in de wijken Tjalk, Botter en Schoener helpen. Sociaal Vitaal gaat in 2020 van start en moet de eenzaamheid terugdringen en de senioren beter laten bewegen.

Overheersende problematiek
In de betreffende wijken wonen veel kwetsbare senioren, blijkt uit een wijkanalyse van Stichting Eerstelijnszorg Botter. Deze groep ervaart een minder goed gezondheidsgevoel en voelt zich relatief vaker eenzaam. Bovendien is er spraken van een ongezondere leefstijl. Sportbedrijf Lelystad en partners verbeteren met het project Sociaal Vitaal die leefstijl en de gezondheid van deze groep kwetsbare senioren.

Wat is Sociaal Vitaal en wat zijn de effecten?
Sociaal Vitaal is een veelzijdig beweegprogramma gecombineerd met drie sociale trainingen en gezondheidsvoorlichtingen. De drie sociale trainingen zijn onder te verdelen in: vaardigheids-, weerbaarheids- en zelfmanagementtraining. De kwetsbare senior krijgt een gemiddelde toename van 10 procent van de beenkracht en het uithoudingsvermogen. Ook neemt de mentale veerkracht met gemiddeld 7,5 procent toe. Daarnaast wordt het zelfvertrouwen om sociale contacten te leggen met gemiddeld 10 procent vergroot en stijgt het aantal sociale contacten met gemiddeld 7,5 procent. Tot slot blijft gemiddeld 60 procent van de deelnemers lichamelijk actief en is 40 procent meer actief dan voor de start van het project

 

Voorbereidingen
De voorbereidingen van Sociaal Vitaal zijn al in volle gang. Een projectgroep, bestaande uit Sportbedrijf Lelystad, Welzijn Lelystad, TopFit, Stichting GALM en Stichting Eerstelijnszorg Botter, stelt een projectplan en taakverdeling op.

Begin december werven we de deelnemers in de wijken Tjalk, Botter en Schoener via huisartsen, sociale wijkteams en mediakanalen, zoals de krant. Bij de werving worden de senioren uitgenodigd voor een fitheidstest. Deze fitheidstest is de startmeting voor deelname aan Sociaal Vitaal, dat in 2020 van start gaat.