Sportbedrijf Lelystad verwelkomt nieuw lid RvC

John Bos is met ingang van januari 2019 aangesteld als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Sportbedrijf Lelystad. Samen met voorzitter Paul de Brie en lid Pieter Frankema gaat hij toezien op het functioneren van het Sportbedrijf. Daarnaast geeft de RvC samen met de directeur-bestuurder Maurice Leeser richting aan de strategische keuzes.

John Bos heeft ruime bestuurlijke ervaring, woont in Lelystad en heeft affiniteit met maatschappelijke organisaties. Hij is werkzaam als Raad van Bestuur van Woonzorg Flevoland. Ook in de sport heeft hij zijn sporen verdient met o.a. zijn functies als Gedeputeerde Sport van de provincie Flevoland, vice-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie en directeur-bestuurder bij Sportstad Heerenveen. Voorzitter Paul de Brie: “John Bos heeft in Lelystad en daarbuiten een groot netwerk. Ook is hij goed op de hoogte van de maatschappelijke vraagstukken die in Lelystad spelen. Wij zijn blij dat we samen met hem het Sportbedrijf verder kunnen ondersteunen bij het in beweging krijgen en houden van de Lelystadse inwoner.”

Meer zelfstandigheid, meer maatschappelijke impact
“Sport en bewegen draagt bij aan een vitale stad en helpt bij de maatschappelijke opgaven die Lelystad op dit moment kent. Daarom lever ik graag mijn bijdrage aan het Sportbedrijf”, vertelt John Bos. “Sportbedrijf Lelystad is een prachtige organisatie die een vooruitstrevende verandering doormaakt. Door meer zelfstandigheid kan het Sportbedrijf nog meer voor de stad gaan betekenen. Daarvoor gaat het Sportbedrijf op zoek naar een goede mix tussen samenwerken in de stad, het generen van meer inkomsten en het aanbieden van diensten die sport, bewegen en vitaliteit bij de inwoners van de stad verbeteren.”

 

Foto: Fotostudio Wierd