Uitbreiding LKT beweegaanbod naar nog drie wijken

Het Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT) is een succes gebleken in de Waterwijk, Zuiderzeewijk en Atolwijk. Daarom wordt dit beweegaanbod uitgebreid naar nog eens drie wijken: Jol, Galjoen en Punter. Het LKT biedt kinderen de kans om na school op eigen niveau te bewegen en om hun sporttalent verder te ontwikkelen onder deskundige leiding van een vakleerkracht bewegingsonderwijs of een sportwijkwerker. De deelnemers hebben later meer kans om structureel aan sport te blijven doen en om langer zonder blessures door te kunnen sporten.

Het Sportbedrijf zet zich in om kinderen en jongeren te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun sporttalenten. Het Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT) is hier een voorbeeld van. Het LKT maakt gebruik van verschillende methoden en modellen, waaronder het Athletics Skills Model (ASM). ASM is gericht op bewegen als basis voor een betere gezondheid en een betere sportieve prestatie op elk niveau. Met afwisseling en variatie in de programma’s wordt bewegen als leuk ervaren.

Het LKT wordt ondersteund door het Sportbedrijf, de schoolbesturen Primair Onderwijs, GO Kinderopvang en Welzijn Lelystad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sportwijkwerker Kim van Dijk via k.vanDijk@sportbedrijf.nl.