Van yoga tot fitness: het sportaanbod voor senioren is groot en divers

Onderzoek naar sportaanbod en -behoeftes senioren afgerond

Het sportaanbod voor senioren in Lelystad is groot en divers. En er wordt goed gebruik van gemaakt. 77% van de ondervraagde senioren (414 respondenten) doet aan sport, vooral fitness, zwemmen en wandelen. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Sportbedrijf Lelystad. “Uit de resultaten blijkt dat voornamelijk sportende Lelystadse senioren zijn bereikt en die hebben vooral behoefte aan laagdrempelige activiteiten onder professionele begeleiding”, vertelt buurtsportcoach Mitchell Tollenaar van het Sportbedrijf. “Hierin valt nog een slag te maken.”

De aanleiding van het onderzoek was de toenemende vergrijzing in de gemeente Lelystad. Mitchell Tollenaar: “Nu we weten wat de sportwensen van senioren zijn, kunnen we het sportaanbod voor deze doelgroep verbeteren. Samen met andere organisaties is ons doel om zo nog meer inwoners in beweging te krijgen en te houden.”

Meer wandelgroepjes en een Beweegtuin
Uit het onderzoek blijkt dat 23% van de respondenten niet sport. Van hen wil 76% wel graag in beweging komen. Favoriet zijn fitness, wandelen en zwemmen, waarbij het merendeel van de senioren het zwemmen te duur vindt. “Het is belangrijk dat we laagdrempelige activiteiten aanbieden. Denk aan het uitbreiden van wandelgroepjes en de aanleg van een Beweegtuin, waarin ouderen onder professionele begeleiding kunnen sporten en bewegen”, zegt Mitchell Tollenaar.

Inzicht in activiteiten voor 65-plussers
Het tweede doel van het onderzoek was het inzichtelijk maken van het huidige sportaanbod voor senioren. Zowel het sportaanbod bij sportverenigingen, als bij buurthuizen, buurtverenigingen en particulieren is in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 45 van de 61 sportverenigingen een sportaanbod voor ouderen hebben. Daarnaast gaven 7 sportaanbieders aan dat zij in de toekomst sport voor deze doelgroep willen aanbieden. Ook de buurthuizen, buurtverenigingen en particulieren hebben een uitgebreid sportaanbod voor 65-plussers, dat varieert van dansen tot yoga. Mitchell Tollenaar: “Het sportaanbod voor senioren in Lelystad is groot en divers. Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een overzicht van alle activiteiten voor senioren. Er is veel aanbod, maar het is nu niet centraal op één plek te vinden. Door zo’n overzicht te creëren, maken we het ouderen veel makkelijker om een passende activiteit te vinden en in beweging te komen.”