Vrijwilligers nodig om eenzame ouderen aan het bewegen te krijgen

Voor het programma Sociaal Vitaal zoeken wij voor een paar uurtjes vrijwilligers om zelfstandig wonende ouderen meer aan het bewegen te krijgen. De doelgroep is tussen de 60 en 85 jaar, is onvoldoende lichamelijk actief, eenzaam en kan moeilijk omgaan met veroudering. De ouderen wonen in de wijken Botter, Tjalk en Schoener.

 

Wat houdt het vrijwilligerswerk in?
De vrijwilligers werven in januari deelnemers en geven ondersteuning bij fitheidstesten. De introductie voor vrijwilligers is op dinsdag 14 januari. Van 15 tot 22 januari gaan we op werkdagen bij de ouderen langs. De fitheidstesten zijn op woensdag 29 januari. Alle data zijn overigens nog onder voorbehoud. U geeft zelf aan op welke dag of dagen u aanwezig kunt zijn. We sluiten de campagne af met een gezellige activiteit voor alle vrijwilligers.

Wat is Sociaal Vitaal?
Sociaal Vitaal is een veelzijdig beweegprogramma. Deelnemers worden via de huisartsen en Sociaal Wijkteams geworven, maar dus ook door persoonlijke benadering huis aan huis. Belangstellenden doen een fitheidstest. Hun fysieke gezondheid wordt zo duidelijk. De test gebeurt in combinatie met een vragenlijst die eenzaamheid en veerkracht meet.

Wie werken er mee aan Sociaal Vitaal?
Sociaal Vitaal in de Botter, Tjalk en Schoener is een samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Botter, Sportbedrijf Lelystad, TopFit, Welzijn Lelystad en Stichting Galm.

Hoe meld ik mij aan?
Aanmelden kan bij Lobke Brouwer (06-39005259 / l.brouwer@welzijnlelystad.nl ) of Anne-Beth Buijert (06-28325134 / a.buijert@welzijnlelystad.nl )