Raad van Commissarissen - Sportbedrijf Lelystad

De gemeente Lelystad is 100% aandeelhouder van Sportbedrijf Lelystad en is verantwoordelijk voor het sportbeleid. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de Raad van Commissarissen (RvC) geven het Sportbedrijf de opdracht het sportbeleid uit te voeren.

De RvC bestaat uit drie leden met een grote passie voor sport en hart voor Lelystad. Met hun kennis en ervaring houden zij toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen het Sportbedrijf. De RvC is zo samengesteld dat alle benodigde expertise aanwezig is om de directie te adviseren en kritisch te volgen. De RvC richt zich daarbij op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen.

De RvC wordt gevormd door:

  • De heer drs. C.P.C. (Paul) de Brie is per 1 januari 2019 voorzitter van de RvC. Zijn benoeming loopt vanaf 1 januari 2019 tot 1 juni 2025 (per 1 juni 2021 is hij herbenoemd als voorzitter). Per 1 juni 2017 was hij benoemd tot vicevoorzitter van de RvC. Daarnaast is de heer De Brie lid van de audit- en remuneratiecommissie.
  • De heer drs. J.M. (John) Bos is per 1 januari 2019 tot 1 januari 2023, benoemd tot vicevoorzitter van de RvC. Daarnaast is hij voorzitter van de remuneratiecommissie.
  • Derde lid van de RvC en voorzitter van de Auditcommissie; vacant.