Terug

Rekenkamer Lelystad onderzoekt doelmatigheid uitvoering sportbeleid

Op woensdag 5 augustus heeft de rekenkamer van Lelystad kenbaar gemaakt dat het gaat onderzoeken of de manier waarop de uitvoering van het sportbeleid nu is georganiseerd het meest doeltreffend en doelmatig is. Ook wil de rekenkamer nagaan welke sturingsmogelijkheden het gemeentebestuur nog heeft en welke lessen er geleerd kunnen worden uit praktijken in de rest van Nederland.

Rekenkamer Lelystad
De rekenkamer Lelystad heeft de wettelijke taak de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast heeft de rekenkamer een rol bij de publieke verantwoording aan de inwoners van Lelystad. De rekenkamer doet daarvoor onderzoek naar het bestuur van de gemeente. De rekenkamer mag als enige zowel raad, college, ambtelijke organisatie als bepaalde aan de gemeente Lelystad verbonden partijen onderzoeken.

Lees op de website van de gemeente Lelystad meer over de rekenkamer Lelystad.

Inhoud onderzoek
De gemeente Lelystad wil bevorderen dat haar burgers meer sporten en bewegen. Het in stand houden van een goed niveau van sportvoorzieningen draagt daaraan bij en is een wezenlijk onderdeel van het lokaal sportbeleid. Voor de uitvoering van het sportbeleid is een groot deel van deze taken ondergebracht bij Sportbedrijf Lelystad. Sportbedrijf Lelystad verkrijgt jaarlijks van de gemeente Lelystad een subsidie voor de uitvoering van deze taken. Doelstelling van het onderzoek is te achterhalen of het nastreven van de gewenste maatschappelijke doelen en effecten van beleid met deze manier van organiseren het meest doeltreffend en doelmatig is en welke mogelijkheden het gemeentebestuur nog heeft om te sturen op de gewenste maatschappelijke doelen en effecten.

Sportbedrijf Lelystad
Sportbedrijf Lelystad zet in op de maatschappelijke winst die met sport, bewegen en een gezonde levensstijl te halen is. Om de sociaal-maatschappelijk ambities waar te kunnen maken werkt Sportbedrijf Lelystad samen met diverse maatschappelijke organisaties uit verschillende domeinen. Door onderling nog meer samen te werken: gemeente, sportbedrijf, sportverenigingen en andere sectoren – recreatie, welzijn, cultuur, zorg, jeugdhulp en onderwijs -, vergroten we het bereik en de impact van sport en bewegen in Lelystad. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is het recent afgesloten Sport- & Vitaliteitsakkoord in de gemeente Lelystad. Daarnaast heeft recent onderzoek uitgewezen dat elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen € 2,46 aan waarde oplevert voor de Lelystadse samenleving.

Maurice Leeser, directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad, vertelt: “Het verbeteren van de doelmatigheid is een onderwerp dat dagelijks bij ons op de agenda staat. Gezien de vele bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden is dat best een uitdagende opdracht, zeker als we tegelijkertijd de toegang tot de sport laagdrempelig willen houden voor kwetsbare groepen in de samenleving. De onderzoeksvragen die de rekenkamer stelt, zijn in overeenstemming met de vragen die het Sportbedrijf zichzelf heeft gesteld en we zullen de uitkomsten van beide onderzoeken dan ook zeker naast elkaar leggen en bespreken”.

Lees hier meer over het onderzoek van de rekenkamer Lelystad.

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

Gezond voedsel 23 - 09 - 2020

Hoe kom je van overgewicht af?

Overgewicht is een groeiend probleem. Een ongezonde leefstijl en andere factoren zorgen ervoor dat we steeds dikker worden. Gelukkig zien…

Lees meer
21 - 09 - 2020

Tennisvereniging ITL slaat zich door coronacrisis heen

Bij tennisvereniging ITL in het Galjoen is het drukker op het park dan vóór corona. De competitie is net begonnen,…

Lees meer
Zwembad De Koploper 21 - 09 - 2020

Reserveren zwemactiviteiten gemakkelijker geworden

Reserveren voor een zwemactiviteit is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Het online reserveersysteem is vanaf vandaag namelijk verbeterd. Reserveren gaat…

Lees meer
18 - 09 - 2020

Nationale Sportweek,The Daily Mile en drinkwatercampagne van start gegaan

De Nationale Sportweek is vrijdag in combinatie met beweegprogramma The Daily Mile van start gegaan. Sportbedrijf Lelystad is nauw betrokken…

Lees meer
Zwembad De Koploper 15 - 09 - 2020

Wijzigingen in openingstijden zwembad De Koploper

Vanaf maandag 21 september zijn er enkele wijzigingen in de openingstijden van zwembad De Koploper. Het Recreatiebad gaat bijvoorbeeld op…

Lees meer
Sportcafé 09 - 09 - 2020

Verenigingen kunnen zich weer aanmelden voor het Sportcafé

Sportbedrijf Lelystad organiseert op dinsdag 20 oktober 2020 weer een Sportcafé voor sportbestuurders, sportvrijwilligers en sportorganisaties. Het is dé uitgelezen…

Lees meer
Zomeravondwandelen 04 - 09 - 2020

Gezelligheid en bewegen stonden voorop bij zomeravonwandelen

Sportbedrijf Lelystad en RAF Sport Lelystad kijken tevreden terug op het zomeravondwandelen voor volwassenen. Het programma werd op de laatste…

Lees meer
GoldenSports 26 - 08 - 2020

Beweegprogramma GoldenSports voor senioren gaat van start bij VV Unicum

Sportbedrijf Lelystad en KernGezond starten op dinsdag 8 september met GoldenSports. Senioren sporten en bewegen bij VV Unicum. Ze komen…

Lees meer
Vacature 25 - 08 - 2020

Vacature horeca-oproepkracht voor in de weekenden en vakanties

Sportcentrum De Koploper heeft elke dag meer dan 1.200 unieke gasten en iedere gast heeft een eigen sport- of beweegverhaal….

Lees meer
Nationale Sportweek 21 - 08 - 2020

Ervaar wat sporten met je doet tijdens de Nationale Sportweek

Sportbedrijf Lelystad organiseert samen met diverse partners de Nationale Sportweek van vrijdag 18 september tot en met zondag 27 september…

Lees meer