Terug

Samen naar een vitaal Lelystad!

Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief mee kan doen. Een stad waar sport, bewegen en vitaliteit een belangrijke plek inneemt. We stimuleren zo veel mogelijk inwoners om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. We doen dit met een grote passie voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dit blijven we ook vanaf 2020 en de jaren daarna doen.

Vanaf 2020 bouwen we verder aan een vitaal Lelystad. We blijven op de eerste plaats zorgen voor veilige en goed onderhouden sportvoorzieningen. Een sterke basissportinfrastructuur is tenslotte essentieel. Ook blijven we hard werken aan het stimuleren van sport & bewegen en het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders. Maar hierin maken we een stap voorwaarts. We nemen nadrukkelijker de rol aan van sociaal-maatschappelijk partner. We willen er meer zijn in en voor Lelystad, ook omdat we zoveel meer kunnen betekenen voor de stad. Daarom verleggen we aantal accenten in onze dienstverlening en we nemen jou graag mee in het hoe en waarom!  

Vergroten maatschappelijke impact van sport en bewegen

In vergelijking met andere gemeenten worstelt Lelystad meer met maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. Door de kracht van sport en bewegen in te zetten en een gezonde leefstijl te stimuleren, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de aanpak van deze vraagstukken. Elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde op voor de Lelystadse samenleving. Het merendeel (84%) van deze opbrengsten ontstaat door de preventieve werking die sport op de gezondheid heeft. Sport en bewegen verbetert de vitaliteit van inwoners en van de stad in haar geheel.  

Sport en bewegen meer inzetten als instrument

Met sport is veel te winnen. Juist in Lelystad. De stad kent een relatief lage sport- en beweegparticipatie. Er liggen volop kansen om sport als middel in te zetten om maatschappelijke winst te behalen. Daarbij omarmen we lokale trends en ontwikkelingen en baseren we ons op onderzoek en cijfers. Zo komen we, in samenwerking met de gemeente, tot een gerichter sport- en beweegbeleid. En samen met verenigingen, andere sectoren – welzijn, zorg, onderwijs en cultuur -, Lelykracht en het bedrijfsleven, zijn we nog succesvoller in onze aanpak. Met integrale programma’s, interventies en vernieuwende activiteiten vergroten we het bereik en de effecten van sport.

Lelystad als één groot sportveld

Zien is doen. We streven naar een stad waar sport voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is. Steeds meer mensen bewegen in de buitenruimte in plaats van in verenigingsverband. En Lelystad beschikt over een beweegvriendelijke omgeving en bewegen in de natuur is extra gezond. In heel Nederland dalen de ledenaantallen bij sportverenigingen. Deze ontwikkeling is een uitdaging en tegelijkertijd een kans om de maatschappelijke impact van sport en bewegen uit te breiden. We stimuleren de sportverenigingen om open te staan voor niet-leden in de wijk en zich actief naar buiten te richten. Door de hekken van het verenigingsleven te doorbreken, bereiken we veel meer inwoners. Door de stad als één groot sportveld te zien, creëren we nieuwe mogelijkheden om sport naar de inwoners te brengen; in de wijken, op scholen en in de ouderenzorg.

Onze plannen voor nu en in de toekomst

Het strategische meerjarenbeleidsplan 2020+ ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ geeft op hoofdlijnen de nieuwe koers van Sportbedrijf Lelystad voor de komende jaren weer. Een koers die aansluit bij doelen van de gemeente Lelystad en beschreven zijn in de kadernota sport en bewegen, de kadernota sociaal domein, het Raadsprogramma en Lelystad Next Level. Ons doel om meer voor de stad en haar inwoners te betekenen krijgt vorm in drie bouwstenen:

  1. Combineren
  2. Matchen
  3. Creëren

Vanuit het strategisch meerjarenbeleidsplan is het jaarplan 2020 ‘Sport als springplank’ ontwikkeld. Het jaarplan is een uitvoeringsplan en geeft inzicht in wat we in 2020 concreet willen bereiken en hoe we dat gaan bereiken. Niet al onze activiteiten voor de stad sommen we op, maar alleen die activiteiten die net even anders zijn dan voorgaande jaren of waar we meer betekenis aan gaan geven. En dat doen we op een wijze waarin we invulling geven aan onze nieuwe kernwaarden: ondernemend, samen en inwonersgericht.

Benieuwd hoe deze nieuwe plannen en bouwstenen eruit zien en wat het Sportbedrijf nu precies gaat doen?

Lees dan ons meerjarenbeleidsplan ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ en ons jaarplan ‘Sport als springplank’ of bekijk onze animatie:

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

Restaurant De Inloper 21 - 02 - 2020

‘Gezondheidsmedaille’ voor restaurant De Inloper

Restaurant De Inloper heeft de bronzen medaille voor gezonde kantines gekregen. Team:Fit, een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht, deelt…

Lees meer
Atletiekbaan 21 - 02 - 2020

Sportbedrijf beweegt mee met inwoners met beperking

Sportbedrijf Lelystad stimuleert zoveel mogelijk inwoners om te bewegen. Iedereen moet sportief mee kunnen doen. Het is daarom ook dat…

Lees meer
17 - 02 - 2020

Derde groep van Skills4Life binnenkort van start

Skills4Life is een leefstijlprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die hulp nodig hebben bij het maken van…

Lees meer
Zwembad De Koploper 14 - 02 - 2020

Zo houden wij alles veilig

Veiligheid en hygiëne boven alles, dat is één van de motto’s van het Sportbedrijf Lelystad. Al eerder deden we een…

Lees meer
13 - 02 - 2020

Vacature coördinator Sportprogrammering

Ben jij een ster in het bedenken van nieuwe en eigentijdse sport- en beweegactiviteiten? Heb jij een frisse kijk op…

Lees meer
11 - 02 - 2020

Samen naar een vitaal Lelystad!

Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief mee kan doen. Een…

Lees meer
11 - 02 - 2020

Nieuwe website Sportbedrijf Lelystad

Welkom op onze nieuwe website! We hopen dat we met onze nieuwe website en de aanpassingen die we hebben gedaan…

Lees meer
Caribisch zomercarnaval discozwemmen 07 - 02 - 2020

Discozwemmen brengt jeugd in zomerse sferen

Het is vrijdagavond 28 februari één groot carnaval in zwembad De Koploper. De eerste discozwemavond van 2020 staat namelijk in…

Lees meer
Zwembad De Koploper 04 - 02 - 2020

Ruimere openingstijden in voorjaarsvakantie

Kom gezellig zwemen in zwembad De Koploper in de voorjaarsvakantie van maandag 17 tot en met zondag 23 februari. Tijdens…

Lees meer
27 - 01 - 2020

Vacature sportkaderleden

Ben jij een echte spring in het veld? Maak jij iedereen enthousiast tijdens de sportles? Kun jij goed zelfstandig werken,…

Lees meer