Terug

Samen naar een vitaal Lelystad!

Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief mee kan doen. Een stad waar sport, bewegen en vitaliteit een belangrijke plek inneemt. We stimuleren zo veel mogelijk inwoners om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. We doen dit met een grote passie voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dit blijven we ook vanaf 2020 en de jaren daarna doen.

Vanaf 2020 bouwen we verder aan een vitaal Lelystad. We blijven op de eerste plaats zorgen voor veilige en goed onderhouden sportvoorzieningen. Een sterke basissportinfrastructuur is tenslotte essentieel. Ook blijven we hard werken aan het stimuleren van sport & bewegen en het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders. Maar hierin maken we een stap voorwaarts. We nemen nadrukkelijker de rol aan van sociaal-maatschappelijk partner. We willen er meer zijn in en voor Lelystad, ook omdat we zoveel meer kunnen betekenen voor de stad. Daarom verleggen we aantal accenten in onze dienstverlening en we nemen jou graag mee in het hoe en waarom!  

Vergroten maatschappelijke impact van sport en bewegen

In vergelijking met andere gemeenten worstelt Lelystad meer met maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. Door de kracht van sport en bewegen in te zetten en een gezonde leefstijl te stimuleren, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de aanpak van deze vraagstukken. Elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde op voor de Lelystadse samenleving. Het merendeel (84%) van deze opbrengsten ontstaat door de preventieve werking die sport op de gezondheid heeft. Sport en bewegen verbetert de vitaliteit van inwoners en van de stad in haar geheel.  

Sport en bewegen meer inzetten als instrument

Met sport is veel te winnen. Juist in Lelystad. De stad kent een relatief lage sport- en beweegparticipatie. Er liggen volop kansen om sport als middel in te zetten om maatschappelijke winst te behalen. Daarbij omarmen we lokale trends en ontwikkelingen en baseren we ons op onderzoek en cijfers. Zo komen we, in samenwerking met de gemeente, tot een gerichter sport- en beweegbeleid. En samen met verenigingen, andere sectoren – welzijn, zorg, onderwijs en cultuur -, Lelykracht en het bedrijfsleven, zijn we nog succesvoller in onze aanpak. Met integrale programma’s, interventies en vernieuwende activiteiten vergroten we het bereik en de effecten van sport.

Lelystad als één groot sportveld

Zien is doen. We streven naar een stad waar sport voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is. Steeds meer mensen bewegen in de buitenruimte in plaats van in verenigingsverband. En Lelystad beschikt over een beweegvriendelijke omgeving en bewegen in de natuur is extra gezond. In heel Nederland dalen de ledenaantallen bij sportverenigingen. Deze ontwikkeling is een uitdaging en tegelijkertijd een kans om de maatschappelijke impact van sport en bewegen uit te breiden. We stimuleren de sportverenigingen om open te staan voor niet-leden in de wijk en zich actief naar buiten te richten. Door de hekken van het verenigingsleven te doorbreken, bereiken we veel meer inwoners. Door de stad als één groot sportveld te zien, creëren we nieuwe mogelijkheden om sport naar de inwoners te brengen; in de wijken, op scholen en in de ouderenzorg.

Onze plannen voor nu en in de toekomst

Het strategische meerjarenbeleidsplan 2020+ ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ geeft op hoofdlijnen de nieuwe koers van Sportbedrijf Lelystad voor de komende jaren weer. Een koers die aansluit bij doelen van de gemeente Lelystad en beschreven zijn in de kadernota sport en bewegen, de kadernota sociaal domein, het Raadsprogramma en Lelystad Next Level. Ons doel om meer voor de stad en haar inwoners te betekenen krijgt vorm in drie bouwstenen:

  1. Combineren
  2. Matchen
  3. Creëren

Vanuit het strategisch meerjarenbeleidsplan is het jaarplan 2020 ‘Sport als springplank’ ontwikkeld. Het jaarplan is een uitvoeringsplan en geeft inzicht in wat we in 2020 concreet willen bereiken en hoe we dat gaan bereiken. Niet al onze activiteiten voor de stad sommen we op, maar alleen die activiteiten die net even anders zijn dan voorgaande jaren of waar we meer betekenis aan gaan geven. En dat doen we op een wijze waarin we invulling geven aan onze nieuwe kernwaarden: ondernemend, samen en inwonersgericht.

Benieuwd hoe deze nieuwe plannen en bouwstenen eruit zien en wat het Sportbedrijf nu precies gaat doen?

Lees dan ons meerjarenbeleidsplan ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ en ons jaarplan ‘Sport als springplank’ of bekijk onze animatie:

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

23 - 03 - 2020

Hart voor Lelystad

Het coronavirus treft ons allen hard. Een ingewikkelde tijd voor onze inwoners, maar ook voor de vele ondernemers, organisaties en…

Lees meer
16 - 03 - 2020

Accommodaties Sportbedrijf Lelystad gesloten

Update dinsdag 24 maart: De Nederlandse regering heeft op maandag 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van…

Lees meer
13 - 03 - 2020

Informatie voor huurders over de sluiting van de accommodaties

Dit bericht is voor het laatst aangepast op zondag 15 maart 2020. Op zondag 15 maart 2020 zijn door het…

Lees meer
13 - 03 - 2020

Informatie voor onze zwemmende klanten over de sluiting

Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op zondag 15 maart 2020. Op zondag 15 maart 2020 zijn door het RIVM en…

Lees meer
12 - 03 - 2020

Informatie over het coronavirus

Wij begrijpen dat het coronavirus vragen oproept. De ontwikkelingen van het coronavirus volgen wij op de voet. Het welzijn van…

Lees meer
Bewegen op Maat 12 - 03 - 2020

Bewegen op Maat beweegt inwoners met chronische aandoening

Samen met het Sociaal Wijkteam wil Sportbedrijf Lelystad bijdragen aan bewegen binnen de Waterwijk. Bij het bewegingsprogramma Bewegen op Maat…

Lees meer
Fundiving 11 - 03 - 2020

Fun Diving: een nieuwe aanwinst voor aangepast sporten in Lelystad

Mensen met een beperking sporten een stuk minder dan mensen zonder beperking. Dit komt omdat de eerstgenoemde groep niet mee…

Lees meer
08 - 03 - 2020

Een groot sportfeest met veel kampioenen

Onder begeleiding van een brassband liepen alle Lelystadse kampioenen over de markt naar het Agora Theater. Daar werden meer dan…

Lees meer
03 - 03 - 2020

Sportbedrijf Lelystad richt de Stichting Lelystad Vitaal op

Investeren in sport, bewegen en een gezonde levensstijl is essentieel voor Lelystad. Juist de komende jaren. Maar de financiële uitdagingen…

Lees meer
De Derde Helft 03 - 03 - 2020

Een bakkie doen bij tennisvereniging ITL Lelystad in De Derde Helft – De bal ligt bij jou!

Sportbedrijf Lelystad, Tennisvereniging ITL en de Gezonde Wijkaanpak organiseren vanaf donderdag 12 maart De Derde Helft. Dat is een initiatief…

Lees meer