Terug

Samen naar een vitaal Lelystad!

Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief mee kan doen. Een stad waar sport, bewegen en vitaliteit een belangrijke plek inneemt. We stimuleren zo veel mogelijk inwoners om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. We doen dit met een grote passie voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dit blijven we ook vanaf 2020 en de jaren daarna doen.

Vanaf 2020 bouwen we verder aan een vitaal Lelystad. We blijven op de eerste plaats zorgen voor veilige en goed onderhouden sportvoorzieningen. Een sterke basissportinfrastructuur is tenslotte essentieel. Ook blijven we hard werken aan het stimuleren van sport & bewegen en het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders. Maar hierin maken we een stap voorwaarts. We nemen nadrukkelijker de rol aan van sociaal-maatschappelijk partner. We willen er meer zijn in en voor Lelystad, ook omdat we zoveel meer kunnen betekenen voor de stad. Daarom verleggen we aantal accenten in onze dienstverlening en we nemen jou graag mee in het hoe en waarom!  

Vergroten maatschappelijke impact van sport en bewegen

In vergelijking met andere gemeenten worstelt Lelystad meer met maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. Door de kracht van sport en bewegen in te zetten en een gezonde leefstijl te stimuleren, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de aanpak van deze vraagstukken. Elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde op voor de Lelystadse samenleving. Het merendeel (84%) van deze opbrengsten ontstaat door de preventieve werking die sport op de gezondheid heeft. Sport en bewegen verbetert de vitaliteit van inwoners en van de stad in haar geheel.  

Sport en bewegen meer inzetten als instrument

Met sport is veel te winnen. Juist in Lelystad. De stad kent een relatief lage sport- en beweegparticipatie. Er liggen volop kansen om sport als middel in te zetten om maatschappelijke winst te behalen. Daarbij omarmen we lokale trends en ontwikkelingen en baseren we ons op onderzoek en cijfers. Zo komen we, in samenwerking met de gemeente, tot een gerichter sport- en beweegbeleid. En samen met verenigingen, andere sectoren – welzijn, zorg, onderwijs en cultuur -, Lelykracht en het bedrijfsleven, zijn we nog succesvoller in onze aanpak. Met integrale programma’s, interventies en vernieuwende activiteiten vergroten we het bereik en de effecten van sport.

Lelystad als één groot sportveld

Zien is doen. We streven naar een stad waar sport voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is. Steeds meer mensen bewegen in de buitenruimte in plaats van in verenigingsverband. En Lelystad beschikt over een beweegvriendelijke omgeving en bewegen in de natuur is extra gezond. In heel Nederland dalen de ledenaantallen bij sportverenigingen. Deze ontwikkeling is een uitdaging en tegelijkertijd een kans om de maatschappelijke impact van sport en bewegen uit te breiden. We stimuleren de sportverenigingen om open te staan voor niet-leden in de wijk en zich actief naar buiten te richten. Door de hekken van het verenigingsleven te doorbreken, bereiken we veel meer inwoners. Door de stad als één groot sportveld te zien, creëren we nieuwe mogelijkheden om sport naar de inwoners te brengen; in de wijken, op scholen en in de ouderenzorg.

Onze plannen voor nu en in de toekomst

Het strategische meerjarenbeleidsplan 2020+ ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ geeft op hoofdlijnen de nieuwe koers van Sportbedrijf Lelystad voor de komende jaren weer. Een koers die aansluit bij doelen van de gemeente Lelystad en beschreven zijn in de kadernota sport en bewegen, de kadernota sociaal domein, het Raadsprogramma en Lelystad Next Level. Ons doel om meer voor de stad en haar inwoners te betekenen krijgt vorm in drie bouwstenen:

  1. Combineren
  2. Matchen
  3. Creëren

Vanuit het strategisch meerjarenbeleidsplan is het jaarplan 2020 ‘Sport als springplank’ ontwikkeld. Het jaarplan is een uitvoeringsplan en geeft inzicht in wat we in 2020 concreet willen bereiken en hoe we dat gaan bereiken. Niet al onze activiteiten voor de stad sommen we op, maar alleen die activiteiten die net even anders zijn dan voorgaande jaren of waar we meer betekenis aan gaan geven. En dat doen we op een wijze waarin we invulling geven aan onze nieuwe kernwaarden: ondernemend, samen en inwonersgericht.

Benieuwd hoe deze nieuwe plannen en bouwstenen eruit zien en wat het Sportbedrijf nu precies gaat doen?

Lees dan ons meerjarenbeleidsplan ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ en ons jaarplan ‘Sport als springplank’ of bekijk onze animatie:

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

25 - 09 - 2020

Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad officieel gelanceerd

Gemeente Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, lokale sport- en beweegaanbieders, onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hebben vrijdag 25 september 2020 de…

Lees meer
Red mijn vriendje 23 - 09 - 2020

‘Red mijn vriendje’ maakt waterrijk Lelystad veiliger voor kinderen

De gemeente Lelystad bestrijkt een gebied van 76.545 hectare, waarvan 53.490 hectare aan meren, sloten en andere wateren. In de…

Lees meer
Gezond voedsel 23 - 09 - 2020

Hoe kom je van overgewicht af?

Overgewicht is een groeiend probleem. Een ongezonde leefstijl en andere factoren zorgen ervoor dat we steeds dikker worden. Gelukkig zien…

Lees meer
21 - 09 - 2020

Tennisvereniging ITL slaat zich door coronacrisis heen

Bij tennisvereniging ITL in het Galjoen is het drukker op het park dan vóór corona. De competitie is net begonnen,…

Lees meer
Zwembad De Koploper 21 - 09 - 2020

Reserveren zwemactiviteiten gemakkelijker geworden

Reserveren voor een zwemactiviteit is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Het online reserveersysteem is vanaf vandaag namelijk verbeterd. Reserveren gaat…

Lees meer
18 - 09 - 2020

Nationale Sportweek,The Daily Mile en drinkwatercampagne van start gegaan

De Nationale Sportweek is vrijdag in combinatie met beweegprogramma The Daily Mile van start gegaan. Sportbedrijf Lelystad is nauw betrokken…

Lees meer
Zwembad De Koploper 15 - 09 - 2020

Wijzigingen in openingstijden zwembad De Koploper

Vanaf maandag 21 september zijn er enkele wijzigingen in de openingstijden van zwembad De Koploper. Het Recreatiebad gaat bijvoorbeeld op…

Lees meer
Sportcafé 09 - 09 - 2020

Verenigingen kunnen zich weer aanmelden voor het Sportcafé

Sportbedrijf Lelystad organiseert op dinsdag 20 oktober 2020 weer een Sportcafé voor sportbestuurders, sportvrijwilligers en sportorganisaties. Het is dé uitgelezen…

Lees meer
Zomeravondwandelen 04 - 09 - 2020

Gezelligheid en bewegen stonden voorop bij zomeravonwandelen

Sportbedrijf Lelystad en RAF Sport Lelystad kijken tevreden terug op het zomeravondwandelen voor volwassenen. Het programma werd op de laatste…

Lees meer
GoldenSports 26 - 08 - 2020

Beweegprogramma GoldenSports voor senioren gaat van start bij VV Unicum

Sportbedrijf Lelystad en KernGezond starten op dinsdag 8 september met GoldenSports. Senioren sporten en bewegen bij VV Unicum. Ze komen…

Lees meer