Vakantiesport

In elke schoolvakantie komen de structurele sport- en spelactiviteiten van de afdeling Sport & Bewegen te vervallen en daarom organiseren de sportwijkwerkers Vakantiesport.