Sport voor professionals - Sportbedrijf Lelystad

Sport voor professionals

Sport en bewegen inzetten in en voor de stad! We stimuleren inwoners in Lelystad om in beweging te komen en te blijven. Ook willen we sport en bewegen integreren in de dagelijkse routine bij inwoners of bij organisaties. In het onderwijs, de zorg, bij de kinderopvang en bedrijven. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij samen met sportverenigingen, -aanbieders en andere sectoren, zoals zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie.

Samen zetten wij de kracht van sport en bewegen in om bij te dragen aan een vitale stad. We ontwikkelen samen een sport- en beweegaanbod dat matcht bij de behoeften van de inwoners. Zo kunnen we meer betekenen voor inwoners die te maken hebben met armoede, eenzaamheid of een ongezonde leefstijl.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil jij of wil jouw vereniging, organisatie of instelling ook een bijdrage leveren aan een vitale stad? Neem dan contact met ons op. We staan in de startblokken om samen aan de slag te gaan.

In onze werkwijze spelen we in op doelgroepen en domeinen:

 • Jeugd en onderwijs
 • Volwassenen en evenementen
 • Senioren en zorg
 • Speciale doelgroepen
 • Gezondheid en sociaal domein

Via het linkermenu vind je meer informatie over onze onderverdeling in doelgroepen en domeinen. Ook lees je welke sport- en beweegprojecten wij initiëren, uitvoeren en ondersteunen. Tot slot vind je ook de contactgegevens van de buurtsportcoach om contact op te nemen.

Jeugd en onderwijs

Vroeg begonnen, is veel gewonnen. Sport en bewegen is belangrijk in elke levensfase, maar misschien wel het meest op jonge leeftijd. Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Een actieve leefstijl heeft een positieve impact op hun lichamelijke en emotionele groei. En door vroeg met sport en bewegen te beginnen, is de kans groot dat zij een leven lang met plezier bewegen.

De situatie in Lelystad

In Lelystad zijn relatief weinig kinderen en jongeren lid van een sportvereniging en zijn de cijfers van overgewicht zorgwekkend. Eén factor die de geringe sportdeelname verklaart is de lage SES (sociaaleconomische status) van inwoners. Relatief veel kinderen in Lelystad groeien op in armoede, hebben een gemengde achtergrond en ouders met een laag opleidingsniveau. We richten ons daarom zeker ook op deze kinderen die extra aandacht verdienen.

Met sport is veel te winnen. Samen met het onderwijs, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties willen wij ervoor zorgen dat leerlingen nu en in de toekomst een actieve en gezonde leefstijl aanhouden. We ontwikkelen nieuwe activiteiten die aansluiten bij de beleefwereld van kinderen. Ook adviseren en begeleiden wij scholen bij het ontwikkelen van sportbeleid en het uitvoeren van sportactiviteiten tijdens en na schooltijd.

Lopende projecten

 • Scholierensport: een programma dat kinderen laagdrempelig laat kennismaken met verschillende sporten en sportaanbieders, zodat zij de sport vinden die echt bij hun past.
 • Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT): gratis naschoolse sportactiviteiten voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je samen met ons werken aan een sportieve en gezonde jeugd? Heb je vragen over hoe je een sportieve, gezonde school kunt worden? Neem dan contact op met Bas Bokkes, manager Sport, Bewegen & Vitaliteit, per mail b.bokkes@sportbedrijf.nl.

Volwassenen en evenementen

Sportieve, gezonde inwoners zijn de basis voor een vitale stad. Zij kunnen goed voor zichzelf en hun omgeving zorgen. Voor volwassenen is sport een krachtig middel tegen stress, gezondheidsklachten en eenzaamheid. Sport en bewegen verbroedert en maakt gelukkig.

De situatie in Lelystad

Lelystad kent een relatief lage sport- en beweegdeelname. We weten ook dat Lelystedelingen gemiddeld meer fitnessen en minder vaak bij een vereniging sporten dan de gemiddelde Nederlander. Door ander sportaanbod te ontwikkelen en vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen krijgen we meer volwassenen structureel in beweging. Hiervoor werken we nauw samen met verenigingen, andere sport- en beweegaanbieders, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samen creëren we aantrekkelijke, sportieve activiteiten en evenementen in de stad die een positieve impact hebben op de gezondheid van volwassenen in Lelystad. En die bovendien de sociale contacten en de participatie in de maatschappij bevorderen. We hebben hierbij extra aandacht voor de bewoners van wijken met een lage sportparticipatie.

Lopende projecten

Volwassenen

 • Bewegen op Maat: een wekelijkse activiteit voor volwassenen met een lichte beperking.
 • Start met Hardlopen: een 10 weken durend programma voor absolute beginners van 18 – 54 jaar in Lelystad.
 • FitStap: een 12 weken durend wandelprogramma voor 35 plussers met aandacht voor voeding en cognitieve fitness. Het programma is bedoeld voor volwassenen die te weinig bewegen.

Evenementen

 • Nationale Sportweek: in september trappen we het nieuwe sportseizoen af met gratis kennismakingsclinics, sportdagen en toernooien voor alle inwoners.
 • KinderMudrun: een jaarlijks sportief spektakel voor kinderen, waarbij we als partner aanhaken.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je met ons samenwerken aan activiteiten en evenementen voor volwassenen? Heb je een goed idee, een vraag of bijvoorbeeld een verzoek voor een activiteit in de wijk? Neem dan contact op met buurtsportcoach Timo Hoenderboom.

“Mijn motto is: door te bewegen vind je de juiste richting in het leven. Sport en bewegen is zoveel meer dan actief bezig zijn. Sport en bewegen helpt je op heel veel verschillende manieren; je zit lekkerder in je vel, kan beter nadenken en je ontmoet nieuwe mensen.”

Buurtsportcoach Timo Hoenderboom

Timo Hoenderboom
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
06 13 51 59 36
Werkt op maandag, dinsdag en donderdag

Senioren en zorg

Structureel bewegen zorgt ervoor dat ouderen langer zelfredzaam en gezond blijven. De dagelijkse handelingen gaan minder snel achteruit en de kans op vallen neemt af. Wie sport en beweegt voelt zich ook beter en ontmoet nieuwe mensen. Kortom, sport en bewegen is voor senioren van groot belang!

De situatie in Lelystad

Lelystad krijgt de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing van haar inwoners en met meer vraag naar zorg. Wij zien graag dat zoveel mogelijk senioren, zowel in verzorgingstehuizen als thuiswonenden, in beweging komen en blijven.
Met laagdrempelige en passende sport- en beweegactiviteiten helpen wij 55-plussers hun leven actief en gezond in te richten. Daarnaast zorgen we ervoor dat het sportaanbod voor ouderen goed zichtbaar en bereikbaar is. We werken hierbij intensief samen met sportverenigingen, partners in de zorg, ouderenbonden en andere maatschappelijke organisaties.

Lopende projecten

Update 14 oktober 2020: vanwege de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus liggen de onderstaande projecten voorlopig stil.

 • Sociaal Vitaal: een veelzijdig beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende senioren. Een combinatie van bewegen, sociale training en gezondheidsvoorlichting.
  • Update 14 oktober 2020: vanwege de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus liggen de onderstaande projecten voorlopig stil.
 • De Derde Helft: een centrale ontmoetingsplek voor 55-plussers waar activiteiten georganiseerd worden vóór en dóór senioren. 
  • Update 14 oktober 2020: vanwege de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus liggen de onderstaande projecten voorlopig stil.
 • GoldenSports: een beweegprogramma voor 55-plussers dat balans, coördinatie, lenigheid en spierkracht verbetert.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je samen met ons aan bovenstaande doelstellingen werken? Heb je een vraag of verzoek op het gebied van Senioren & Zorg? Neem dan contact op met buurtsportcoach Mitchell Tollenaar.

“Als buurtsportcoach Senioren en zorg wil ik dat het sport- en beweegaanbod aansluit op de wensen en behoeften van senioren, zodat nog meer senioren gaan bewegen. Daarnaast wil ik bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid, bewegingsarmoede en valongelukken. Deze doelen wil ik middels sterke samenwerkingen realiseren. Samen bereiken we meer dan alleen!”

Buurtsportcoach Mitchell Tollenaar

Mitchell Tollenaar
m.tollenaar@sportbedrijf.nl
06 12 59 07 33
Werkt op maandag, dinsdag en donderdag

Speciale doelgroepen

Wij zetten ons als maatschappelijk betrokken organisatie extra in voor inwoners met een afstand tot het sporten. Onder speciale doelgroepen vallen:

 • Inwoners met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Inwoners die in armoede leven
 • Vluchtelingen/statushouders

Juist voor deze inwoners is sport en bewegen van groot belang; om sociale uitsluiting te voorkomen en om gezond en gelukkig te kunnen zijn.

De situatie in Lelystad

Inwoners die een beperking hebben of in armoede leven, willen wel vaak sporten en bewegen, maar ervaren drempels. Ze weten niet wat het sportaanbod in Lelystad is of waar ze deze informatie kunnen vinden. Ook vormen vervoer en kosten een obstakel. Samen met sportaanbieders, zorg, welzijn en onderwijs willen we de speciale doelgroepen in beweging krijgen door nieuwe projecten te ontwikkelen en drempels om te gaan bewegen weg te nemen.

Lopende projecten

 • Kies je aangepaste SportInwoners met een beperking kiezen een cursus uit een een boekje met daarin een ruim sportaanbod.
 • Bewegen op Maat: een wekelijkse activiteit voor volwassenen met een lichte beperking.
 • Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT): gratis naschoolse sportactiviteiten voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben.
 • Summer’s Cool: een leerzame en leuke vakantieweek voor kinderen die vanwege de financiële situatie thuis niet op vakantie kunnen gaan. Hier kun je je inschrijven.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je met ons samenwerken aan nieuw aanbod voor speciale doelgroepen? Of zoek je zelf een passende sportactiviteit voor jouw specifieke situatie? Wij matchen vraag en aanbod! Neem contact op met buurtsportcoach Sofiane Ben Saad.

“Iedereen mag en kan sporten, niemand mag buiten de boot vallen. We moeten zorgen dat de belemmeringen en drempels weggenomen worden voor de inwoners die een extra zetje nodig hebben.”

Buurtsportcoach Sofiane Ben Saad

Sofiane Ben Saad
s.bensaad@sportbedrijf.nl
06 13 92 07 42
Werkt van maandag t/m vrijdagochtend

Gezondheid en sociaal domein

Sport en gezondheid gaan hand in hand. Sporten is goed voor de lichamelijke en mentale conditie, gaat overgewicht tegen, vermindert gezondheidsklachten en verbetert de kwaliteit van leven van chronisch zieken. Sport en bewegen levert dus veel op voor de stad en haar inwoners. Gezondheid is echter niet alleen bewegen; voeding en gedrag zijn ook belangrijk. Daarom helpen wij inwoners om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen.

De situatie in Lelystad

Er is veel werk te doen in Lelystad. Meer dan 55% van de inwoners heeft overgewicht en 58% kampt met een chronische aandoening. De gezondheid op lange termijn verbeteren vraagt om een bredere aanpak dan sport alleen. We zien bijvoorbeeld ook een behoefte aan informatie over gezonde voeding en gezond leven. Daarom werken we samen met de gemeente, welzijn, onderwijs, gezondheidsinstellingen en sportaanbieders om een blijvend effect te creëren. Samen ontwikkelen we integrale programma’s, interventies en vernieuwende activiteiten. We willen geen pleister plakken, maar de wond genezen.

Lopende projecten

Skills4Life: een project voor jongeren met overgewicht om hen te helpen betere gezondheidskeuzes te maken. De jongeren krijgen voedingslessen, sportlessen, gedragslessen en verenigingslessen. Meer informatie over Skills4Life.

Ga met ons de uitdaging aan!

Heb je hulp nodig om cliënten met overgewicht of een chronische aandoening in beweging te brengen? Of wil je samenwerken aan projecten voor deze doelgroep en deel je onze passie voor sport, bewegen en vitaliteit? Neem dan contact op met buurtsportcoach Patrick Boelhouwer.

“Ik wil kunnen zeggen dat ik persoonlijk wat heb bijgedragen aan de succesverhalen van mensen. Om wat voor reden dan ook kan er wat met iemand gebeuren. Door deze persoon dan te helpen om een gezonder leven te leiden, verbeteren we zowel de situatie van de persoon als die van de stad als geheel.”

Buurtsportcoach Patrick Boelhouwer

Patrick Boelhouwer
p.boelhouwer@sportbedrijf.nl
06 52 46 02 42
Werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag

Jeugd en onderwijs

Scholierensport

Scholierensport is al ruim twintig jaar hét sportkennismakingsprogramma voor peuters, kleuters en leerlingen van het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in Lelystad. Het is door ons ontwikkeld in samenwerking met sportverenigingen en andere (sport)aanbieders. Scholierensport laat kinderen laagdrempelig kennismaken met verschillende sporten en sportaanbieders, zodat zij de sport vinden die echt bij hun past.
Zie ook: www.scholierensport.nl

Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT)

In 2017 zijn we samen met Welzijn Lelystad, de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL en SCPO gestart met het Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT). Dit project biedt gratis naschoolse sportactiviteiten voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben. Het LKT heeft een unieke Flevolandse aanpak die gericht is op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of topsport.
Zie ook: www.bewegingsonderwijslelystad.nl/lkt/

Meer informatie:
Bas Bokkes, manager Sport, Bewegen & Vitaliteit
b.bokkes@sportbedrijf.nl
06 53 71 09 34

Volwassenen en evenementen

Sport- en Cultuurweek

In september trappen we samen met Kubus het nieuwe sport- en cultuurseizoen af met de Sport- en Cultuurweek. Het doel is om alle inwoners de gelegenheid te geven kennis te maken met sport en cultuur in de stad. Samen met sport- en cultuuraanbieders in Lelystad creëren we een mooi programma met gratis workshops en kennismakingsactiviteiten voor alle inwoners. Dit initiatief is afgeleid van de landelijke Nationale Sportweek van het NOC*NSF.

KinderMudrun

Een jaarlijks sportief spektakel voor kinderen in het Belevenissenbos, waarbij wij als partner aanhaken. Zie: www.kindermudrun.nl

Meer informatie:
Timo Hoenderboom, buurtsportcoach Volwassenen & Evenementen
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
06 13 51 59 36

Senioren en zorg

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een veelzijdig beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende senioren. Het programma is een combinatie van bewegen, sociale training en gezondheidsvoorlichting bedoeld om eenzaamheid terug te dringen en senioren te helpen om beter te bewegen en gezonder te leven. Samen met partners zijn we in januari 2020 met dit project gestart in de wijken Botter, Tjalk en Schoener.

Meer informatie:
Mitchell Tollenaar, buursportcoach Senioren & Zorg
m.tollenaar@sportbedrijf.nl
06 12 59 07 33

Speciale doelgroepen

Sportaanbod taalklas ROC

Voor de taalklas van het ROC van Flevoland verzorgen wij een gevarieerd sport- en beweegprogramma in samenwerking met sportaanbieders.

Bewegen op Maat

Bewegen op Maat is een wekelijkse, sportieve activiteit voor volwassenen met een lichte beperking, zoals overgewicht, astma of een blessure. Elke woensdagavond sport deze groep samen in gymzaal Atolplaza onder deskundige begeleiding van Sportbedrijf Lelystad.

Summer’s Cool

In samenwerking met Kubus en FlevoMeer Bibliotheek organiseren we elk jaar Summer’s Cool. Summer’s Cool is een leuk en avontuurlijk 3 óf 5-daagsprogramma voor jongens en meiden die vanwege de financiële situatie thuis niet op vakantie kunnen gaan. Onder deskundige begeleiding van de verschillende organisaties maken de kinderen kennis met sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

Meer informatie:
Sofiane Ben Saad, buursportcoach Speciale doelgroepen
s.bensaad@sportbedrijf.nl
06 13 92 07 42

Gezondheid en sociaal domein

Skills4Life

Een project voor jongeren met overgewicht om hen te helpen betere gezondheidskeuzes te maken. De jongeren krijgen voedingslessen, sportlessen, gedragslessen en verenigingslessen. Sportbedrijf Lelystad, Scholengemeenschap Lelystad, GGD Flevoland, KernGezond en CrossFit Lelystad zijn de vijf initiatiefnemers van deze sportimpuls.

Meer informatie:
Patrick Boelhouwer, buurtsportcoach Gezondheid & Sociaal domein
p.boelhouwer@sportbedrijf.nl
06 52 46 02 42

Staand vergaderen 12 - 01 - 2021

Sportbedrijf Lelystad daagt werkend Lelystad uit om gezond stil te zitten

Een van de goede voornemens van Sportbedrijf Lelystad is het uitdagen van haar werknemers en werkend Lelystad om deel te…

Lees meer
Scholierensport 23 - 12 - 2020

Scholierensport 2021 brengt kinderen weer terug in beweging

Scholierensport is al ruim 20 jaar hét sportkennismakingsprogramma voor leerlingen van het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs in Lelystad. Het…

Lees meer
Game Reality 16 - 12 - 2020

Help ons met het ontwikkelen van een Game Reality

Sportbedrijf Lelystad onderzoekt de mogelijkheden voor een Game Reality (gamen door middel van lichamelijke bewegingen). Hiervoor kunnen wij jouw hulp…

Lees meer
Ommetje lopen 08 - 12 - 2020

Sportbedrijf Lelystad moedigt inwoners aan om via app te gaan wandelen

Sportbedrijf Lelystad laat inwoners in beweging komen met de app ‘Ommetje lopen’. Met deze gratis app willen we senioren, thuiswerkers…

Lees meer