Sport voor professionals - Sportbedrijf Lelystad

Sport voor professionals

Wij zetten sport en bewegen in voor een gezondere stad, ook in coronatijd! Helemaal  nu is sport belangrijk en zorgt het voor fysieke gezondheid, mentale gezondheid en sociale binding. We stimuleren inwoners in Lelystad om in beweging te komen en te blijven. Ook willen we sport en bewegen integreren in de dagelijkse routine bij inwoners of bij organisaties. In het onderwijs, de zorg, bij de kinderopvang en bedrijven. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij samen met sportverenigingen, -aanbieders en andere sectoren, zoals zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie.

Samen zetten wij de kracht van sport en bewegen in om bij te dragen aan een vitale stad. We ontwikkelen samen een sport- en beweegaanbod dat matcht bij de behoeften van de inwoners. Zo kunnen we meer betekenen voor inwoners die te maken hebben met armoede, eenzaamheid of een ongezonde leefstijl.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil jij of wil jouw vereniging, organisatie of instelling ook een bijdrage leveren aan een vitale stad? Neem dan contact met ons op. We staan in de startblokken om samen aan de slag te gaan.

In onze werkwijze spelen we in op doelgroepen en domeinen:

 • Jeugd en onderwijs
 • Volwassenen en openbare ruimte
 • Senioren en zorg
 • Speciale doelgroepen
 • Gezondheid en sociaal domein

Via het linkermenu vind je meer informatie over onze onderverdeling in doelgroepen en domeinen. Ook lees je welke sport- en beweegprojecten wij initiëren, uitvoeren en ondersteunen. Tot slot vind je ook de contactgegevens van de buurtsportcoach om contact op te nemen.

Jeugd & onderwijs

De laatste jaren bewegen kinderen en jongeren helaas steeds minder. Bij onvoldoende bewegen kunnen kinderen en jongeren last krijgen van overgewicht en fysieke klachten. Met bewegen kan je dus niet vroeg genoeg beginnen! Bewegen is ook van grote invloed op hoe je je voelt. Als je lekker in je vel zit, presteer je beter en voel je je beter. Bewegen verbetert tevens de aandacht en concentratie. Bewegen is niet alleen maar leuk, maar is ook essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De situatie in Lelystad

De Lelystadse sport- en beweegdeelname blijft achter ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Dit geldt ook als het gaat om sportparticipatie bij sportverenigingen. Jeugd uit gezinnen met een laag inkomen doet minder aan sport. Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen juist voor deze groep kinderen positieve effecten heeft, zoals:

 • leren kennen van leeftijdsgenoten;
 • het opdoen van vriendschappen;
 • structuur in het dagelijks leven;
 • het leren van normen en waarden in de sport en in de maatschappij;
 • ontwikkelen en verbeteren van fysieke en mentale gezondheid;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling.

We richten ons daarom zeker ook op kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben!

Met sport en bewegen is veel te winnen. Met laagdrempelige en passende sportactiviteiten helpen wij kinderen en jongeren hun leven actief en gezond in te richten. We werken hierbij intensief samen met het onderwijs, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Ook adviseren en begeleiden wij scholen bij het ontwikkelen van sportbeleid en het uitvoeren van sportactiviteiten tijdens en na schooltijd.

Lopende projecten

 • Scholierensport Sportkennismakingsprogramma dat kinderen laagdrempelig laat kennismaken met verschillende sporten en sportaanbieders, zodat zij de sport vinden die echt bij hun past.
 • Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT): Naschoolse sportactiviteiten voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben.
 • The Daily Mile i.s.m. JOGG. Blije en fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen op school!

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je samen met ons aan bovenstaande doelstellingen werken? Heb je een goed idee, vraag of verzoek op het gebied van Jeugd & Onderwijs? Neem dan contact op met buurtsportcoach Jeugd & Onderwijs Iris Visser.

Het allerbelangrijkste vind ik als buurtsportcoach Jeugd & Onderwijs om kinderen en jongeren plezier te laten beleven aan het bewegen. Daarnaast is sporten en bewegen een fantastische manier om jezelf te ontwikkelen, goede gewoontes aan te leren en om lekkerder in je vel te zitten! Kinderen zijn gemaakt om te bewegen. Door op jonge leeftijd al te starten met bewegen, ontwikkelen zij motorische vaardigheden waar zij hun leven lang profijt van hebben.

Iris Visser
i.visser@sportbedrijf.nl 
06 52 39 25 07

Volwassenen & Openbare ruimte

Sportieve, gezonde inwoners zijn de basis voor een vitale stad. Zij kunnen goed voor zichzelf en hun omgeving zorgen. Voor volwassenen is sport een krachtig middel tegen stress, gezondheidsklachten en eenzaamheid. Sport en bewegen verbroedert en maakt gelukkig.

De situatie in Lelystad

Lelystad kent een relatief lage sport- en beweegdeelname. We weten ook dat Lelystedelingen gemiddeld meer fitnessen en minder vaak bij een vereniging sporten dan de gemiddelde Nederlander. Door ander sportaanbod te ontwikkelen en vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen krijgen we meer volwassenen structureel in beweging. Hiervoor werken we nauw samen met verenigingen, andere sport- en beweegaanbieders, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samen creëren we aantrekkelijke, sportieve activiteiten en evenementen in de stad die een positieve impact hebben op de gezondheid van volwassenen in Lelystad. En die bovendien de sociale contacten en de participatie in de maatschappij bevorderen. We hebben hierbij extra aandacht voor de bewoners van wijken met een lage sportparticipatie.

Lopende projecten

Volwassenen

 • Ommetje Lopen: dit is een zelfstandige wandelactiviteit waarbij je je vrienden, familie, kennissen en collega’s uitdaagt aan de hand van een onderlinge wandelcompetitie. Alle Lelystedelingen kunnen meedoen.
 • Bewegen op Maat: een wekelijkse activiteit voor volwassenen met een lichte beperking.
 • Start met Hardlopen: een 10 weken durend programma voor beginners vanaf 18 jaar in Lelystad.
 • FitStap: een 12 weken durend wandelprogramma voor 35 plussers met aandacht voor voeding en cognitieve fitness. Het programma is bedoeld voor volwassenen die te weinig bewegen.

Evenementen

 • NOC*NSF Nationale Sportweek: van vrijdag 16 t/m zondag 25 september is Lelystad één groot sportveld en trappen we het nieuwe sportseizoen af voor alle inwoners.
 • KinderMudrun: een jaarlijks sportief spektakel voor kinderen, waarbij we als partner aanhaken.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je met ons samenwerken aan activiteiten en evenementen voor volwassenen? Heb je een goed idee, een vraag of bijvoorbeeld een verzoek voor een activiteit in de wijk? Neem dan contact op met Timo Hoenderboom, buurtsportcoach Volwassenen & Openbare ruimte.

“Mijn motto is: door te bewegen vind je de juiste richting in het leven. Sport en bewegen is zoveel meer dan actief bezig zijn. Sport en bewegen helpt je op heel veel verschillende manieren; je zit lekkerder in je vel, kan beter nadenken en je ontmoet nieuwe mensen.”

Timo Hoenderboom

Timo Hoenderboom
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
06 13 51 59 36
Werkt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Senioren & Zorg

Structureel bewegen zorgt ervoor dat ouderen langer zelfredzaam en gezond blijven. De dagelijkse handelingen gaan minder snel achteruit en de kans op vallen neemt af. Wie sport en beweegt voelt zich ook beter en ontmoet nieuwe mensen. Kortom, sport en bewegen is voor senioren van groot belang!

De situatie in Lelystad

Lelystad krijgt de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing van haar inwoners en met meer vraag naar zorg. Wij zien graag dat zoveel mogelijk senioren, zowel in verzorgingstehuizen als thuiswonenden, in beweging komen en blijven.
Met laagdrempelige en passende sport- en beweegactiviteiten helpen wij 55-plussers hun leven actief en gezond in te richten. Daarnaast zorgen we ervoor dat het sportaanbod voor ouderen goed zichtbaar en bereikbaar is. We werken hierbij intensief samen met sportverenigingen, partners in de zorg, ouderenbonden en andere maatschappelijke organisaties.

Lopende projecten

 • Buizerd in Beweging en Waterbever in Beweging: Een wekelijks beweegles voor inwoners van 65 jaar. Op een gezellige en laagdrempelige manier werken deelnemers aan hun uithoudingsvermogen, spierkracht, balans, coördinatie en lenigheid. Na afloop is er een koffie.
 • Beweeglessen Lelyakkers: Samen met buurt- en leeftijdsgenoten wordt er wekelijks aandacht besteed aan het verbeteren van de lenigheid, balans, stabiliteit, spierkracht en conditie. Elke dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur bij Coloriet de Hoven (Het Ravelijn 181). Kosten 2 euro per les of een strippenkaart van 11 lessen voor 20 euro.
 • De Derde Helft: een centrale ontmoetingsplek voor 55-plussers waar activiteiten georganiseerd worden vóór en dóór senioren. 
 • GoldenSports: een beweegprogramma voor 55-plussers dat balans, coördinatie, lenigheid en spierkracht verbetert.
 • OldStars Tennis: een tennisvariant voor zowel beginners als gevorderden, waarbij er op een gezonde manier zonder blessuregevaar bewogen wordt.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je samen met ons aan bovenstaande doelstellingen werken? Heb je een vraag of verzoek op het gebied van Senioren & Zorg? Neem dan contact op met Bas Bokkes, manager Sport, Bewegen & Vitaliteit (b.bokkes@sportbedrijf.nl).

 

Speciale doelgroepen

Wij zetten ons als maatschappelijk betrokken organisatie extra in voor inwoners met een afstand tot het sporten. Onder speciale doelgroepen vallen:

 • Inwoners met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Inwoners die in armoede leven
 • Vluchtelingen/statushouders
 • Tienermoeders
 • Daklozen
 • (ex) Gedetineerden
 • Iedereen die het gevoel heeft niet mee te kunnen doen aan sport door een voor jou geldende beperking

Juist voor deze inwoners is sport en bewegen van groot belang; om sociale uitsluiting te voorkomen en om gezond en gelukkig te kunnen zijn.

De situatie in Lelystad

Inwoners die bijvoorbeeld een beperking hebben of in armoede leven, willen wel vaak sporten en bewegen, maar ervaren drempels. Ze weten niet wat het sportaanbod in Lelystad is of waar ze deze informatie kunnen vinden. Ook vormen vervoer en kosten een obstakel. Samen met sportaanbieders, zorg, welzijn en onderwijs willen we de speciale doelgroepen in beweging krijgen door nieuwe projecten te ontwikkelen en drempels om te gaan bewegen weg te nemen.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Tamar Yoës Kok, buurtsportcoach speciale doelgroepen: telefoonnummer 06 13 92 07 42, e-mail t.kok@sportbedrijf.nl.

Uniek Sporten

Met het beweegaanbod dat op de website van Uniek Sporten staat, hebben wij een poster gemaakt waarop inwoners met een beperking kunnen zien aan welke sporten zij mee kunnen doen. Heeft jouw vereniging ook aanbod, maar staat dat er niet tussen? Neem dan contact op met Tamar Yoës Kok via t.kok@sportbedrijf.nl of 06 13 92 07 42.

Lopende projecten

 • Bewegen op Maat: een wekelijkse activiteit voor volwassenen met een lichte beperking.
 • Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT): gratis naschoolse sportactiviteiten voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben.
 • Kwintes beweeglessen: Een aanbod voor inwoners met een dagbestedingsindicatie waarbij men de ene week een rustige aquasportles krijgt en de andere week in de gymzaal bezig is met bewegen.
 • Sportspullenbank: een inzameling van tweedehands sportspullen en sportkleding voor inwoners met wat minder geld.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je met ons samenwerken aan nieuw aanbod voor speciale doelgroepen? Of zoek je zelf een passende sportactiviteit voor jouw specifieke situatie? Wij matchen vraag en aanbod! Neem contact op met Tamar Yoës Kok.

“Het mag niet zo zijn dat er inwoners in Lelystad zijn die niet mee kunnen doen aan sportaanbod of niet weten waar ze moeten zijn voor hulp bij sporten. Om dit te voorkomen wil ik me inzetten voor de zogenoemde ‘speciale doelgroepen’ in Lelystad. Het moet zo zijn dat iedereen in Lelystad de mogelijkheid heeft om te sporten en te bewegen!”

Tamar Yoës Kok Tamar Yoës Kok 
t.kok@sportbedrijf.nl

06 13 92 07 42
Werkt op dinsdag, woensdag en donderdag

Gezondheid en sociaal domein

Sport en gezondheid gaan hand in hand. Sporten is goed voor de lichamelijke en mentale conditie, gaat overgewicht tegen, vermindert gezondheidsklachten en verbetert de kwaliteit van leven van chronisch zieken. Sport en bewegen levert dus veel op voor de stad en haar inwoners. Gezondheid is echter niet alleen bewegen; voeding en gedrag zijn ook belangrijk. Daarom helpen wij inwoners om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Aanpak in Lelystad

De gezondheid op lange termijn verbeteren vraagt om een bredere aanpak dan sport alleen. We zien bijvoorbeeld ook een behoefte aan informatie over gezonde voeding en gezond leven. Daarom werken we samen met de gemeente, welzijn, onderwijs, gezondheidsinstellingen en sportaanbieders om een blijvend effect te creëren. Samen ontwikkelen we integrale programma’s, interventies en vernieuwende activiteiten. We willen geen pleister plakken, maar de wond genezen.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je meer informatie over onze activiteiten met betrekking tot het aanpakken van gezondheidsachterstanden? Wil je samenwerken of heb je goede ideeën? Neem contact op met Bas Bokkes.

Bas Bokkes 
b.bokkes@sportbedrijf.nl
06 53 71 09 34

Jeugd en onderwijs

Scholierensport

Scholierensport is al ruim twintig jaar hét sportkennismakingsprogramma voor peuters, kleuters en leerlingen van het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in Lelystad. Het is door ons ontwikkeld in samenwerking met sportverenigingen en andere (sport)aanbieders. Scholierensport laat kinderen laagdrempelig kennismaken met verschillende sporten en sportaanbieders, zodat zij de sport vinden die echt bij hun past.
Zie ook: www.scholierensport.nl

Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT)

In 2017 zijn we samen met Welzijn Lelystad, de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL en SCPO gestart met het Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT). Dit project biedt gratis naschoolse sportactiviteiten voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben. Het LKT heeft een unieke Flevolandse aanpak die gericht is op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of topsport.
Zie ook: www.bewegingsonderwijslelystad.nl/lkt/

Meer informatie:
Bas Bokkes, manager Sport, Bewegen & Vitaliteit
b.bokkes@sportbedrijf.nl
06 53 71 09 34

Volwassenen en openbare ruimte 

NOC*NSF Nationale Sportweek 

In september trappen we, samen met tal van Lelystadse partners, het nieuwe sportseizoen af met de NOC*NSF Nationale Sportweek. Dit jaar extra bijzonder: want Lelystad mag zich één van de vijf host-cities noemen!  Tijdens de Nationale Sportweek willen we alle inwoners de gelegenheid geven om kennis te maken met allerlei verschillende sporten. Daarnaast kunnen Lelystedelingen ook tal van andere dingen ontdekken, zoals een gloednieuw online routeplatform, een sportspullenbank en nog veel meer! Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Kijk dan op Nationale Sportweek-pagina voor meer informatie.

KinderMudrun

Een jaarlijks sportief spektakel voor kinderen in het Belevenissenbos, waarbij wij als partner aanhaken. Zie: www.kindermudrun.nl

Meer informatie:
Timo Hoenderboom, buurtsportcoach Volwassenen & Openbare Ruimte
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
06 13 51 59 36

Senioren en zorg

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een veelzijdig beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende senioren. Het programma is een combinatie van bewegen, sociale training en gezondheidsvoorlichting bedoeld om eenzaamheid terug te dringen en senioren te helpen om beter te bewegen en gezonder te leven. Samen met partners zijn we in januari 2020 met dit project gestart in de wijken Botter, Tjalk en Schoener.

Meer informatie:
Bas Bokkes, manager Sport, Bewegen & Vitaliteit
b.bokkes@sportbedrijf.nl
06 53 71 09 34

Speciale doelgroepen

Bewegen op Maat

Bewegen op Maat is een wekelijkse, sportieve activiteit voor volwassenen met een lichte beperking, zoals overgewicht, astma of een blessure. Elke woensdag sporten op verschillende tijdstippen twee groepen. Dat gebeurt in gymzaal Kennemerland en gymzaal Atolplaza onder deskundige begeleiding van Sportbedrijf Lelystad.

Summer’s Cool

In samenwerking met Kubus en FlevoMeer Bibliotheek organiseren we elk jaar Summer’s Cool. Summer’s Cool is een leuk en avontuurlijk 3 óf 5-daagsprogramma voor jongens en meiden die vanwege de financiële situatie thuis niet op vakantie kunnen gaan. Onder deskundige begeleiding van de verschillende organisaties maken de kinderen kennis met sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

Meer informatie:
Jiska van der Molen, projectleider Summer’s Cool
j.vandermolen@sportbedrijf.nl
06 23 45 38 19

Sportspullenbank

In september 2021 heeft de sportspullenmarkt voor het eerst haar deuren geopend voor inwoners die het financieel zwaar hebben. De sportspullenbank is een initiatief van Sportbedrijf Lelystad in samenwerking met verschillende partners en de inwoners van Lelystad. Inwoners met een toegangskaart hebben in 2022 maar liefst 4x gratis toegang tot de Sportspullenbank. De kleding en materialen die zijn verzameld, worden hier aangeboden voor 1, 2 of 3 euro per stuk. Meer informatie over het inleveren of afnemen van sportspullen vind je op de pagina van de sportspullenbank.

Meer informatie:
Tamar Yoës Kok, buurtsportcoach speciale doelgroepen
t.kok@sportbedrijf.nl
06 13 92 07 42

Elkse Warners 28 - 11 - 2022

‘Sporten kun je een leven lang doen, op welk niveau dan ook’

Geboren en getogen in Lelystad is Elske al zolang ze zich kan herinneren betrokken bij de sport. Als kind al…

Lees meer
Sportspullenbank 16 - 11 - 2022

Sportspullenbank verhuist naar De Koploper

De Sportspullenbank verhuist in december naar Sportcentrum de Koploper (Badweg 21). De bank is in een jaar tijd enorm gegroeid,…

Lees meer
5000 stappen.nl 14 - 11 - 2022

‘Tijdens een wandeling worden de mooiste gesprekken gevoerd’

Sinds begin 2016 is 5000stappen.nl een begrip voor wandelaars in Almere en Lelystad. Met inmiddels 15 verschillende wandelgroepen worden er…

Lees meer
Sociaal Vitaal 25 - 10 - 2022

Sociaal Vitaal maakt ruim 60 ouderen sterker en minder eenzaam

Sportbedrijf Lelystad en partners hebben het beweegprogramma Sociaal Vitaal in buurtcentrum De Waterbever succesvol afgerond. Ruim 60 kwetsbare ouderen uit…

Lees meer