Terug

Sportbedrijf helpt kwetsbare ouderen

Overheersende problematiek
In de betreffende wijken wonen veel kwetsbare senioren, blijkt uit een wijkanalyse van Stichting Eerstelijnszorg Botter. Deze groep ervaart een minder goed gezondheidsgevoel en voelt zich relatief vaker eenzaam. Bovendien is er spraken van een ongezondere leefstijl. Sportbedrijf Lelystad en partners verbeteren met het project Sociaal Vitaal die leefstijl en de gezondheid van deze groep kwetsbare senioren.

Wat is Sociaal Vitaal en wat zijn de effecten?
Sociaal Vitaal is een veelzijdig beweegprogramma gecombineerd met drie sociale trainingen en gezondheidsvoorlichtingen. De drie sociale trainingen zijn onder te verdelen in: vaardigheids-, weerbaarheids- en zelfmanagementtraining. De kwetsbare senior krijgt een gemiddelde toename van 10 procent van de beenkracht en het uithoudingsvermogen. Ook neemt de mentale veerkracht met gemiddeld 7,5 procent toe. Daarnaast wordt het zelfvertrouwen om sociale contacten te leggen met gemiddeld 10 procent vergroot en stijgt het aantal sociale contacten met gemiddeld 7,5 procent. Tot slot blijft gemiddeld 60 procent van de deelnemers lichamelijk actief en is 40 procent meer actief dan voor de start van het project

Voorbereidingen
De voorbereidingen van Sociaal Vitaal zijn al in volle gang. Een projectgroep, bestaande uit Sportbedrijf Lelystad, Welzijn Lelystad, TopFit, Stichting GALM en Stichting Eerstelijnszorg Botter, stelt een projectplan en taakverdeling op.

Begin december werven we de deelnemers in de wijken Tjalk, Botter en Schoener via huisartsen, sociale wijkteams en mediakanalen, zoals de krant. Bij de werving worden de senioren uitgenodigd voor een fitheidstest. Deze fitheidstest is de startmeting voor deelname aan Sociaal Vitaal, dat in 2020 van start gaat.

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

31 - 03 - 2020

Accommodaties Sportbedrijf Lelystad gesloten

Op dinsdag 31 maart zijn door het kabinet nieuwe maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat alle…

Lees meer
23 - 03 - 2020

Hart voor Lelystad

Het coronavirus treft ons allen hard. Een ingewikkelde tijd voor onze inwoners, maar ook voor de vele ondernemers, organisaties en…

Lees meer
13 - 03 - 2020

Informatie voor huurders over de sluiting van de accommodaties

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van dinsdag 31 maart (het langer sluiten van de sportaccommodaties tot en met dinsdag…

Lees meer
13 - 03 - 2020

Informatie voor onze zwemmende klanten over de sluiting

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van dinsdag 31 maart (het langer sluiten van de sportaccommodaties tot en met dinsdag 28 april…

Lees meer
12 - 03 - 2020

Informatie over het coronavirus

Wij begrijpen dat het coronavirus vragen oproept. De ontwikkelingen van het coronavirus volgen wij op de voet. Het welzijn van…

Lees meer
Bewegen op Maat 12 - 03 - 2020

Bewegen op Maat beweegt inwoners met chronische aandoening

Samen met het Sociaal Wijkteam wil Sportbedrijf Lelystad bijdragen aan bewegen binnen de Waterwijk. Bij het bewegingsprogramma Bewegen op Maat…

Lees meer
Fundiving 11 - 03 - 2020

Fun Diving: een nieuwe aanwinst voor aangepast sporten in Lelystad

Mensen met een beperking sporten een stuk minder dan mensen zonder beperking. Dit komt omdat de eerstgenoemde groep niet mee…

Lees meer
08 - 03 - 2020

Een groot sportfeest met veel kampioenen

Onder begeleiding van een brassband liepen alle Lelystadse kampioenen over de markt naar het Agora Theater. Daar werden meer dan…

Lees meer
03 - 03 - 2020

Sportbedrijf Lelystad richt de Stichting Lelystad Vitaal op

Investeren in sport, bewegen en een gezonde levensstijl is essentieel voor Lelystad. Juist de komende jaren. Maar de financiële uitdagingen…

Lees meer
De Derde Helft 03 - 03 - 2020

Een bakkie doen bij tennisvereniging ITL Lelystad in De Derde Helft – De bal ligt bij jou!

Sportbedrijf Lelystad, Tennisvereniging ITL en de Gezonde Wijkaanpak organiseren vanaf donderdag 12 maart De Derde Helft. Dat is een initiatief…

Lees meer