Sportbedrijf Lelystad

Sportbedrijf Lelystad stimuleert zo veel mogelijk inwoners van Lelystad om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. Voor het Sportbedrijf is het startpunt moderne, veilige en schone sportvoorzieningen te beheren en om aantrekkelijke verantwoorde (sportieve) activiteiten aan te bieden.

In beweging zijn & blijven

Het Sportbedrijf is een dienstverlenende organisatie en geeft uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente Lelystad. Het team van de afdeling Sport & Bewegen geeft hier op sportieve & inspirerende wijze uitvoer aan. Activiteiten zijn er van jong tot oud; in beweging zijn & blijven zijn de sleutelwoorden.

Meer over de afdeling Sport & Bewegen

Sportaccommodaties

Sportbedrijf Lelystad beheert moderne, veilige en schone sportvoorzieningen. Het grootste complex is Sportcentrum De Koploper. Het multifunctionele sportcomplex bestaat uit vijf zwembaden (twee 25-meterbaden), vier squashbanen, een sporthal en een klimhal. Zeven dagen per week en ruim 360 dagen per jaar is De Koploper geopend. Meer dan 40 medewerkers zorgen voor een recreatieve, sportieve en gezellige ochtend, middag of avond voor de bezoekers. Ook de kantoren van Sportbedrijf Lelystad zijn in deze dynamische omgeving gevestigd.

Naast De Koploper beheert het Sportbedrijf bijna alle binnen- en buitensportaccommodaties in heel Lelystad. Diverse buitensportvelden, gymnastieklokalen, sporthallen, sportzalen, zwembaden staan garant voor Lelystad, sportstad.

Meer over onze sportaccommodaties

De kern van het Sportbedrijf

De gemeente Lelystad is 100% aandeelhouder van Sportbedrijf Lelystad. De gemeente is verantwoordelijk voor het sportbeleid binnen Lelystad. Een AvA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) en de RvC (Raad van Commissarissen) stuurt de directie en het management van het Sportbedrijf aan. Gezamenlijk geven zij de opdracht tot uitvoer van het sportbeleid en het Sportbedrijf verzorgt het beheer van accommodaties en maakt sport & bewegen voor alle inwoners van Lelystad mogelijk.

Meer dan 80 medewerkers, van receptionistes tot het Managementteam, van zwemonderwijzers tot de Technische Dienst, van PR & Marketing tot de financiële administratie, van sportwijkwerkers tot sporthalbeheerders, geven op hun wijze uitvoering aan het beleid. Allen staan garant om zoveel mogelijk inwoners van Lelystad sportief en recreatief in beweging te laten komen en te houden.

Meer over de Raad van Commissarissen

Werken bij het Sportbedrijf

Werken bij het Sportbedrijf? Kijk op onze speciale pagina voor vacatures.

Lelykracht

Lelykracht is een groeiende beweging die werkt aan de toekomst van Lelystad. We organiseren samen met de inwoners activiteiten en programma’s voor een sterkere samenleving en een bruisend Lelystad.

Meer over Lelykracht