Squashen

De squashbanen vallen sinds 1 augustus 2018 onder KernGezond

Ga voor online reserveren, de tarieven en openingstijden naar www.kerngezondfitness.nl.