Verenigingen - Sportbedrijf Lelystad

Sportverenigingen vormen het sportieve hart van de Lelystadse sportinfrastructuur. Zij spelen een belangrijke, verbindende en maatschappelijke rol voor de inwoners van Lelystad. De sportvereniging is een ontmoetingsplek in de wijk door en voor inwoners!

Ondersteunen en versterken

Sportbedrijf Lelystad ondersteunt en versterkt de Lelystadse sportverenigingen. We helpen sportverenigingen om vitaal te worden en te blijven, zodat zij invulling kunnen geven aan hun sportieve en maatschappelijke functie in de wijk. Maar ook spelen de sportverenigingen een belangrijke rol in onze andere twee pijlers: beheren, exploiteren en onderhouden van sportvoorzieningen in Lelystad en het stimuleren van sport, bewegen en vitaliteit. Samen bouwen we aan een vitale stad, waarin iedereen (sportief) mee kan doen.

De verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad ondersteunt en adviseert over verschillende onderwerpen die voor sportverenigingen van belang zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • Organisatie/bestuur: gezond bestuur en wet- en regelgeving.
 • Vrijwilligers: het behouden en werven van vrijwilligers.
 • Leden: het behouden en werven van leden.
 • Financiën: gezonde financiën, sponsoring en het aanvragen van subsidies.
 • Accommodatie: diverse accommodatievraagstukken (zoals verhuizing), gezonde sportkantine, rookvrije sportaccommodatie en verduurzamen.

Naast ondersteuning bij verschillende onderwerpen organiseren wij jaarlijks twee Sportcafés en themabijeenkomsten. Tijdens een Sportcafé delen we kennis over relevante onderwerpen, geven interactieve workshops en ook het ontmoeten van elkaar om ervaringen uit te wisselen, staat centraal. Bij een themabijeenkomst gaan wij dieper in op één specifiek en relevant onderwerp.

Advies of ondersteuning nodig?

Heb jij als sportpartner advies of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuner.

Esmee Smit
e.smit@sportbedrijf.nl
06 13 22 62 56
Werkt van maandag t/m donderdag

Sportverenigingen kunnen verschillende fondsen en subsidies aanvragen om extra inkomsten te generen. Door de gemeente, de provincie en het Rijk worden diverse subsidies, vaak op projectbasis, beschikbaar gesteld.

We hebben lokale en provinciale subsidies en fondsen voor Lelystadse sportverenigingen op een rij gezet:

Gemeente Lelystad

Bij de gemeente Lelystad kunnen verenigingen de volgende sportsubsidies aanvragen:

 • Subsidieregeling kaderopleidingen sport
  Het verenigingskader van de sportvereniging kan een cursus of opleiding volgen om de kwaliteit van trainingen en/of activiteiten gericht op sportbeoefening te handhaven of verbeteren. De kosten van de opleiding worden volledig vergoed, inclusief reiskosten, tot een maximaal bedrag van 500 euro per vereniging per jaar.
 • Subsidieregeling sportevenementen
  Ondersteuning bij het organiseren van sportevenementen en activiteiten. Er wordt maximaal 3.500 euro per activiteit vergoed en niet meer dan 75% van de totale begroting.
 • Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties
  Het onderhouden, uitbreiden of opknappen van de sportaccommodatie van de vereniging om het sportaanbod te optimaliseren. De investering wordt tot een maximaal bedrag van 12.500 euro per vereniging per jaar vergoed.
 • Subsidieregeling deskundig technische leiding sport
  Verenigingen kunnen een deskundig persoon (of personen) inschakelen ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling, waardoor leden beter invulling kunnen geven aan hun sportbeoefening. Verenigingen kunnen maximaal voor 12.500 euro per jaar investeren in deskundigheidsbevordering.
 • Subsidieregeling watersport
  Ondersteuning bij het organiseren van watersport- en promotieactiviteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van Lelystad als watersportstad. Activiteiten met een nationaal karakter worden tot maximaal 5.000 euro vergoed per activiteit. Activiteiten met een internationaal karakter worden tot maximaal 10.000 euro vergoed per activiteit.
 • Subsidieregeling breedtesport
  Ondersteuning bij het organiseren van activiteiten gericht op de breedtesport voor de inwoners van Lelystad. Er wordt maximaal 5.000 euro per activiteit vergoed en niet meer dan 75% van de totale begroting.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure staat op de website van de gemeente Lelystad.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland

Kinderen waarvan de ouders weinig te besteden hebben kunnen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur sporten bij een sportvereniging en/of culturele instelling. De inkomensgrens om in aanmerking te komen is maximaal 120% van de bijstandsnorm en er wordt maximaal 225 euro per jaar vergoed. De aanvraag kan alleen gedaan worden door intermediairs van het fonds. Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure staat op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Lelystadse Uitdaging

De Lelystadse uitdaging brengt vraag en aanbod bij elkaar. Heeft jouw vereniging behoefte aan kennis, hulp, materialen of biedt jouw vereniging materialen aan? Meld dit dan via de website van de Lelystade Uitdaging.

Databank Sportsubsidies

Via een gratis account op de databank Sportsubsidies kun je voor jouw sportvereniging alle informatie over subsidies en fondsen vinden. Meer informatie lees je in het artikel ‘Vind de sportsubsidie voor jouw gemeente’.

 

 

Sportbedrijf Lelystad houdt zich bezig met een aantal projecten die erop gericht zijn om Lelystadse sportverenigingen vitaler, gezonder en aantrekkelijker te maken. Daarmee kan de vereniging nog meer invulling geven aan hun sportieve en maatschappelijke functie in de wijk! Zo werken we samen aan een stad met vitale inwoners. Ten slotte is sporten gezond, sport verbroedert, het geeft zelfvertrouwen en het maakt gelukkig!

Gezonde sportkantine

De sportkantine is een belangrijke plek waar jongeren en volwassenen na het sporten veel tijd samen doorbrengen. Hier worden overwinningen gevierd en nederlagen verwerkt. Gezelligheid kan goed samen gaan met een gezonde sportkantine. ‘Maar vaak bestaat het aanbod in sportkantines uit ongezonde producten’. Dit is opmerkelijk, omdat mensen naast gezelligheid ook sporten om fit te worden/blijven.

Sportbedrijf Lelystad zet zich samen met JOGG en TeamFit in om het aanbod in sportkantines en -accommodaties gezonder te maken, op naar een gezondere sportomgeving. In deze brochure kun je meer lezen over het project ‘Gezonde sportkantine’.

 • Wil jij als sportvereniging ook het aanbod in je kantine gezonder maken en een bijdrage leveren aan gezonde en fitte inwoners in Lelystad? Neem dan contact op met onze verenigings-ondersteuner.

Rookvrije sportaccommodatie

Helaas wordt er langs de lijn nog vaak gerookt, terwijl roken niet thuis hoort in een sportieve omgeving. Sporten is gezond en roken is slecht voor onze gezondheid. Sportverenigingen kunnen door hun accommodatie rookvrij te maken het goede voorbeeld geven aan opgroeiende kinderen en jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die geconfronteerd worden met roken zelf ook eerder gaan roken.

Sportbedrijf Lelystad zet zich samen met de gemeente Lelystad in om sportaccommodaties rookvrij te maken. Wij vinden het belangrijk dat er niet gerookt wordt op sportaccommodaties om zo opgroeiende kinderen en jongeren te beschermen tegen de verleiding om te gaan roken.

 • Wil jij ook je sportvereniging en accommodatie rookvrij maken? Neem dan ook contact op met onze verenigingsondersteuner.

Via de website van de Rookvrije Generatie kun je een informatiepakket en promotiematerialen, zoals borden, aanschaffen. Een rookvrije sportaccommodatie is onderdeel van de landelijke campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’.

Projecten met de buursportcoaches

Onze buurtsportcoaches organiseren voor verschillende doelgroepen in samenwerking met sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders diverse projecten om de maatschappelijke waarde van sport, bewegen en vitaliteit te vergroten. Een voorbeeld is het sportkennismakingsproject ‘Scholierensport’ waarbij kinderen kennismaken met verschillende sporten bij de sportvereniging. Ook het project ‘De Derde Helft’ voor senioren is een sportaanbod bij de vereniging waarbij senioren met elkaar in contact komen.

 • Wil je als vereniging naast de sportieve ambities van de vereniging de maatschappelijke waarde in de stad vergroten? Bekijk dan de pagina ‘Sport voor professionals’ en neem contact op met een van onze buurtsportcoaches.

We organiseren sportcafés, themabijeenkomsten en/of cursussen voor Lelystadse sportverenigingen. Ook regionale of landelijke (sport)organisaties organiseren interessante workshops of (informatie)bijeenkomsten.

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland.

 

 

Digitaal Sportcafé 23 - 10 - 2020

Voor de eerste keer een digitaal Sportcafé

Het Sportcafé dat op dinsdag 20 oktober plaatsvond, was een succes. Dit jaar was het Sportcafé voor het eerst digitaal…

Lees meer
05 - 10 - 2020

Leuk nieuws in coronatijd bij roeivereniging Pontos

Bij roeivereniging Pontos in de Boswijk is het eigenlijk tijd voor een feestje: het buitenterrein krijgt deze maand een complete…

Lees meer
Doggerbank 30 - 09 - 2020

Kwijtschelding huur Lelystadse sportverenigingen

Sportbedrijf Lelystad heeft na de bekendmaking van het steunpakket van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten de…

Lees meer
25 - 09 - 2020

Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad officieel gelanceerd

Gemeente Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, lokale sport- en beweegaanbieders, onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hebben vrijdag 25 september 2020 de…

Lees meer
21 - 09 - 2020

Tennisvereniging ITL slaat zich door coronacrisis heen

Bij tennisvereniging ITL in het Galjoen is het drukker op het park dan vóór corona. De competitie is net begonnen,…

Lees meer
Sportcafé 09 - 09 - 2020

Verenigingen kunnen zich weer aanmelden voor het Sportcafé

Sportbedrijf Lelystad organiseert op dinsdag 20 oktober 2020 weer een Sportcafé voor sportbestuurders, sportvrijwilligers en sportorganisaties. Het Sportcafé is dit…

Lees meer