Verenigingen - Sportbedrijf Lelystad

Sportverenigingen vormen het sportieve hart van de Lelystadse sportinfrastructuur. Zij spelen een belangrijke, verbindende en maatschappelijke rol voor de inwoners van Lelystad. De sportvereniging is een ontmoetingsplek in de wijk door en voor inwoners!

Ondersteunen en versterken

Sportbedrijf Lelystad ondersteunt en versterkt de Lelystadse sportverenigingen. We helpen sportverenigingen om vitaal te worden en te blijven, zodat zij invulling kunnen geven aan hun sportieve en maatschappelijke functie in de wijk. Maar ook spelen de sportverenigingen een belangrijke rol in onze andere twee pijlers: beheren, exploiteren en onderhouden van sportvoorzieningen in Lelystad en het stimuleren van sport, bewegen en vitaliteit. Samen bouwen we aan een vitale stad, waarin iedereen (sportief) mee kan doen.

De verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad ondersteunt en adviseert over verschillende onderwerpen die voor sportverenigingen van belang zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • Organisatie/bestuur: gezond bestuur en wet- en regelgeving.
 • Vrijwilligers: het behouden en werven van vrijwilligers.
 • Leden: het behouden en werven van leden.
 • Financiën: gezonde financiën, sponsoring en het aanvragen van subsidies.
 • Accommodatie: diverse accommodatievraagstukken (zoals verhuizing), gezonde sportkantine, rookvrije sportaccommodatie en verduurzamen.

Naast ondersteuning bij verschillende onderwerpen organiseren wij jaarlijks twee Sportcafés en themabijeenkomsten. Tijdens een Sportcafé delen we kennis over relevante onderwerpen, geven interactieve workshops en ook het ontmoeten van elkaar om ervaringen uit te wisselen, staat centraal. Bij een themabijeenkomst gaan wij dieper in op één specifiek en relevant onderwerp.

Coronavirus

Alles over het coronavirus lees je op onze pagina ‘Alles over het coronavirus

Advies of ondersteuning nodig?

Heb jij als bestuurder of sportaanbieder advies of ondersteuning nodig? Dan vragen wij je om contact op te nemen met onze verenigingsondersteuner Sander Enkelaar, via s.enkelaar@sportbedrijf.nl.

Sportverenigingen kunnen verschillende fondsen en subsidies aanvragen om extra inkomsten te generen. Door de gemeente, de provincie en het Rijk worden diverse subsidies, vaak op projectbasis, beschikbaar gesteld.

We hebben lokale en provinciale subsidies en fondsen voor Lelystadse sportverenigingen op een rij gezet:

Gemeente Lelystad

Bij de gemeente Lelystad kunnen verenigingen de volgende sportsubsidies aanvragen:

 • Subsidieregeling kaderopleidingen sport
  Het verenigingskader van de sportvereniging kan een cursus of opleiding volgen om de kwaliteit van trainingen en/of activiteiten gericht op sportbeoefening te handhaven of verbeteren. De kosten van de opleiding worden volledig vergoed, inclusief reiskosten, tot een maximaal bedrag van 500 euro per vereniging per jaar.
 • Subsidieregeling sportevenementen
  Ondersteuning bij het organiseren van sportevenementen en activiteiten. Er wordt maximaal 3.500 euro per activiteit vergoed en niet meer dan 75% van de totale begroting.
 • Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties
  Het onderhouden, uitbreiden of opknappen van de sportaccommodatie van de vereniging om het sportaanbod te optimaliseren. De investering wordt tot een maximaal bedrag van 12.500 euro per vereniging per jaar vergoed.
 • Subsidieregeling deskundig technische leiding sport
  Verenigingen kunnen een deskundig persoon (of personen) inschakelen ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling, waardoor leden beter invulling kunnen geven aan hun sportbeoefening. Verenigingen kunnen maximaal voor 12.500 euro per jaar investeren in deskundigheidsbevordering.
 • Subsidieregeling watersport
  Ondersteuning bij het organiseren van watersport- en promotieactiviteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van Lelystad als watersportstad. Activiteiten met een nationaal karakter worden tot maximaal 5.000 euro vergoed per activiteit. Activiteiten met een internationaal karakter worden tot maximaal 10.000 euro vergoed per activiteit.
 • Subsidieregeling breedtesport
  Ondersteuning bij het organiseren van activiteiten gericht op de breedtesport voor de inwoners van Lelystad. Er wordt maximaal 5.000 euro per activiteit vergoed en niet meer dan 75% van de totale begroting.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure staat op de website van de gemeente Lelystad.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland

Kinderen waarvan de ouders weinig te besteden hebben kunnen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur sporten bij een sportvereniging en/of culturele instelling. De inkomensgrens om in aanmerking te komen is maximaal 120% van de bijstandsnorm en er wordt maximaal 225 euro per jaar vergoed. De aanvraag kan alleen gedaan worden door intermediairs van het fonds. Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure staat op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Lelystadse Uitdaging

De Lelystadse uitdaging brengt vraag en aanbod bij elkaar. Heeft jouw vereniging behoefte aan kennis, hulp, materialen of biedt jouw vereniging materialen aan? Meld dit dan via de website van de Lelystade Uitdaging.

Databank Sportsubsidies

Via een gratis account op de databank Sportsubsidies kun je voor jouw sportvereniging alle informatie over subsidies en fondsen vinden. Meer informatie lees je in het artikel ‘Vind de sportsubsidie voor jouw gemeente’.

 

Sportbedrijf Lelystad houdt zich bezig met een aantal projecten die erop gericht zijn om Lelystadse sportverenigingen vitaler, gezonder en aantrekkelijker te maken. Daarmee kan de vereniging nog meer invulling geven aan hun sportieve en maatschappelijke functie in de wijk! Zo werken we samen aan een stad met vitale inwoners. Ten slotte is sporten gezond, sport verbroedert, het geeft zelfvertrouwen en het maakt gelukkig!

Gezonde sportkantine

De sportkantine is een belangrijke plek waar jongeren en volwassenen na het sporten veel tijd samen doorbrengen. Hier worden overwinningen gevierd en nederlagen verwerkt. Gezelligheid kan goed samen gaan met een gezonde sportkantine. ‘Maar vaak bestaat het aanbod in sportkantines uit ongezonde producten’. Dit is opmerkelijk, omdat mensen naast gezelligheid ook sporten om fit te worden/blijven.

Sportbedrijf Lelystad zet zich samen met JOGG en TeamFit in om het aanbod in sportkantines en -accommodaties gezonder te maken, op naar een gezondere sportomgeving. In deze brochure kun je meer lezen over het project ‘Gezonde sportkantine’.

 • Wil jij als sportvereniging ook het aanbod in je kantine gezonder maken en een bijdrage leveren aan gezonde en fitte inwoners in Lelystad? Neem dan contact op met onze verenigings-ondersteuner.

Rookvrije sportaccommodatie

Helaas wordt er langs de lijn nog vaak gerookt, terwijl roken niet thuis hoort in een sportieve omgeving. Sporten is gezond en roken is slecht voor onze gezondheid. Sportverenigingen kunnen door hun accommodatie rookvrij te maken het goede voorbeeld geven aan opgroeiende kinderen en jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die geconfronteerd worden met roken zelf ook eerder gaan roken.

Sportbedrijf Lelystad zet zich samen met de gemeente Lelystad in om sportaccommodaties rookvrij te maken. Wij vinden het belangrijk dat er niet gerookt wordt op sportaccommodaties om zo opgroeiende kinderen en jongeren te beschermen tegen de verleiding om te gaan roken.

 • Wil jij ook je sportvereniging en accommodatie rookvrij maken? Neem dan ook contact op met onze verenigingsondersteuner.

Via de website van de Rookvrije Generatie kun je een informatiepakket en promotiematerialen, zoals borden, aanschaffen. Een rookvrije sportaccommodatie is onderdeel van de landelijke campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’.

Projecten met de buursportcoaches

Onze buurtsportcoaches organiseren voor verschillende doelgroepen in samenwerking met sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders diverse projecten om de maatschappelijke waarde van sport, bewegen en vitaliteit te vergroten. Een voorbeeld is het sportkennismakingsproject ‘Scholierensport’ waarbij kinderen kennismaken met verschillende sporten bij de sportvereniging. Ook het project ‘De Derde Helft’ voor senioren is een sportaanbod bij de vereniging waarbij senioren met elkaar in contact komen.

 • Wil je als vereniging naast de sportieve ambities van de vereniging de maatschappelijke waarde in de stad vergroten? Bekijk dan de pagina ‘Sport voor professionals’ en neem contact op met een van onze buurtsportcoaches.

We organiseren sportcafés, themabijeenkomsten en/of cursussen voor Lelystadse sportverenigingen. Ook regionale of landelijke (sport)organisaties organiseren interessante workshops of (informatie)bijeenkomsten.

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland

In juni 2020 is het Sport- en Vitaliteitsakkoord in Lelystad definitief geworden. Dit is door nauw samenspel met sport- en beweegaanbieders, zorg- en preventiepartners, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers tot stand gekomen. In de periode januari – juni 2020 zijn diverse brainstormsessies met relevante partijen gehouden, waarvan de laatste drie vanwege de corona lockdown ‘online’. En juist nu, tijdens deze bijzondere coronaperiode, hebben we elkaar hard nodig. Samenwerken vergroot de veerkracht van de stad en creëert een nieuw zelfbewustzijn.

De bewustwording dat we elkaar hard nodig hebben is bij veel organisaties in Lelystad geland. Tijdens de feestelijke lancering van het Sport- en Vitaliteitsakkoord in Sportcentrum de Koploper in september waren ruim 38 partners aanwezig.

De ambities

Het Sport- en Vitaliteitsakkoord kent vier ambities.

 • ‘Samen bereiken we meer’
 • ‘Meer jeugd & jongeren’
 • ‘Meer masters & senioren
 • ‘Vitale sportaanbieders’

Om de eerste drie ambities te verwezenlijken stelt het Rijk voor 2020, 2021 en 2022 elk jaar 40.000 euro beschikbaar. Elke ambitie krijgt jaarlijks een derde, ruim 13.330 euro, van het totale uitvoeringsbudget ter beschikking.

Om de vierde ambities te verwezenlijken stelt de gemeente Lelystad jaarlijks vanuit de ‘Sportlijn’ diverse services voor verenigingen beschikbaar ter waarde van 17.000 euro.

Plannen indienen

Het Sport- en Vitaliteitsakkoord kent een lokale coördinator. Daarnaast zijn er per ambitie twee relevante ‘kartrekkers’ aangewezen die midden in de praktijk van de ambitie staan en het netwerk in duikt om partners te stimuleren een concreet plan, voorstel of project in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld een buurtsportcoach, verenigingstrainer of vakleerkracht zijn.

Organisaties kunnen ook zelf een plan, voorstel of project indienen bij de kartrekker per ambitie. Samenwerking met andere organisaties is hierbij wel gewenst. Het format dat dient ingevuld te worden kunt u hier vinden: Format Sport- en Vitaliteitsakkoord.

In eerste instantie geven de werkgroep, bestaande uit de coördinator en kartrekkers, een advies over het binnengekomen plan. Het plan en het advies worden in het vervolg doorgestuurd naar de kerngroep, bestaande uit de gemeente Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, Volleybal Vereniging Volta en Stichting SchOOL, waarna de kerngroep uiteindelijk beslist of een plan gehonoreerd wordt.

Indien een plan, voorstel of project succesvol is ingediend vindt de uitkering van het toegekende bedrag via de gemeente Lelystad plaats.

Ingediende projecten 2020

In 2020 zijn 15 projecten ingediend, onderstaande plannen zijn toegekend:

 • Volta komt bij je langs – Volleybal Vereniging Volta
 • OldStars Tennis – Tennisvereniging ITL
 • Online Sport – Woonzorg Flevoland
 • Denksport middagen – Woonzorg Flevoland
 • Fiets je fit – Toerclub Flevoland
 • Ommetje lopen – Sportbedrijf Lelystad
 • Sociaal Vitaal – Sportbedrijf Lelystad
 • Samenwerking Onderwijs & Sport – Stichting SchOOL

Kartrekkers per ambitie

Hieronder vindt u een overzicht van de coördinator, de kartrekkers per ambitie en de manier waarop zij te bereiken zijn.

Coördinator
Elske Warners (2Move&More) – info@2moveandmore.nl – 06 46 35 79 92

‘Samen bereiken we meer’
Herman van Haarlem (VV Volta) – voorzitter@vvvolta.nl – 06 30 12 09 04

‘Meer jeugd & jongeren’
Leon van Veen (Stichting SchOOL) – L.vander.Veen@stichtingschool.nl

‘Meer masters & senioren’
Roelof Schraa (De Derde Helft bij ITL) – r.schraa@hotmail.com – 06 22 66 80 70
Mitchell Tollenaar (Sportbedrijf Lelystad) – m.tollenaar@sportbedrijf.nl – 06 12 59 07 33

‘Vitale sportaanbieders’
Anil Ghiraw (Gym Inn) – anil.ghiraw@gmail.com
Elske Warners (2Move&More) – info@2moveandmore.nl – 06 46 35 79 92

Sportkoepel NOC*NSF heeft onder de naam Sportmatch drie online platformen ontwikkeld om de digitale behoeftes van sporters te voorzien. Het gaat om:

 • Sport in
 • Clubbase
 • Sportbase

Sportmatch
Sportmatch is een online platform voor inwoners waar sportbonden, gemeenten en clubs hun aanbod plaatsen. Sporters kunnen hier hun sportactiviteit, zoeken, boeken, betalen en beoordelen.

Sport in Lelystad
Sport in Lelystad wordt de ‘sportmatch’ van Lelystad. Alle sportaanbieders kunnen zich aansluiten bij dit platform. De sportaanbieders kunnen vervolgens sportaanbod aanmaken die zichtbaar wordt op ‘Sport in Lelystad’. De inwoners van Lelystad kunnen de activiteiten zoeken en boeken via dit platform. Daarnaast komen sporters er via een sportwijzer achter welke sport goed bij hun past. Maar ook komt er sport- en Lelystad gerelateerd nieuws op Sport in Lelystad en kunnen de inwoners meedoen aan evenementen zoals de Nationale Sportweek en Scholierensport.

Clubbase
Clubbase wordt hét platform voor de sportaanbieders. Op Clubbase kunnen sportaanbieders sportaanbod plaatsen dat zichtbaar wordt op Sport in Lelystad. Naast het aanbod kunnen de sportaanbieders ook op Clubbase gebruikmaken van tools, kennisbanken en eventuele sportcursussen.

Sportbase
Sportbase is het dataplatform van Sport in Lelystad en Clubbase. Op Sportbase kan Sportbedrijf Lelystad verschillende data monitoren. Wij zullen aan de hand van deze data verenigingen adviseren.

Clubprofiel ontzorgen
Op dit moment is Sportbedrijf Lelystad verschillende sportaanbieders aan het helpen met aanmelden en het aanmaken van een clubprofiel. Het clubprofiel staat gelijk aan het clubprofiel op Sport.nl. Er is daarom al een aantal sportaanbieders dat een clubprofiel heeft. Daarentegen zijn er ook nog clubprofielen incompleet. Ook zijn er sportaanbieders die nog geen clubprofiel hebben. Op donderdag 3 juni jl. is hier een mail over verstuurd. Sportbedrijf Lelystad maakt graag een clubprofiel aan voor alle sportaanbieders van Lelystad. Vul deze vragenlijst in om aan te geven wat er allemaal op uw clubprofiel moeten komen.

Advies of ondersteuning nodig?
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Jorden Kallenbach, stagiair Communicatie & Marketing, via e-mail j.kallenbach@sportbedrijf.nl of nummer 0320 285 399 (bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag).

Kinderen aan het sporten 30 - 08 - 2021

Kom in beweging tijdens de Nationale Sportweek

Wil jij ook weer fit worden en de coronakilo’s kwijtraken, maar weet je niet waar te beginnen? Of zoek je…

Lees meer
24 - 08 - 2021

Inschrijving Nationale Sportweek van start op SportinLelystad.nl

Vanaf vandaag kan jong en oud in Lelystad zich inschrijven voor gratis sport- en beweegactiviteiten in de NOC*NSF Nationale Sportweek,…

Lees meer
Sport in Lelystad 23 - 07 - 2021

Sportclubs kunnen vanaf nu hun sportaanbod aanmaken voor de Nationale Sportweek 2021

Lelystadse sportclubs kunnen vanaf nu hun sportaanbod voor de Nationale Sportweek kenbaar maken via Clubbase. De sportclubs organiseren tijdens dit…

Lees meer
Wetboeken 13 - 07 - 2021

Sportverenigingen profiteren van voordelig tarief bij noodzakelijke aanpassing statuten

Sinds 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht en alle verenigingen en stichtingen zijn verplicht…

Lees meer
Digitale vereniginsbijeenkomst 05 - 07 - 2021

Sportclubs bijgepraat over Clubbase, ledenbinding én ledenbehoud en de Nationale Sportweek

Sportclubs bijgepraat over Clubbase, ledenbinding én ledenbehoud en de Nationale Sportweek Sportbedrijf Lelystad heeft op dinsdag 29 juni de sportaanbieders…

Lees meer
Oldstars tennis 30 - 06 - 2021

Tennisvereniging ITL start op 8 juli met OldStars tennis

Ouderen ((60-plussers) in Lelystad kunnen vanaf donderdagochtend 8 juli wekelijks meedoen aan OldStars tennis bij tennisvereniging ITL. Deze clinic is…

Lees meer
Verenigingsbijeenkomst 21 - 06 - 2021

Verenigingsbijeenkomst over Clubbase, ledenbehoud en ledenbinding en de Nationale Sportweek

Sportbedrijf Lelystad organiseert op dinsdag 29 juni een verenigingsbijeenkomst over Clubbase, ledenbehoud/ledenbinding en de Nationale Sportweek. De online bijeenkomst begint…

Lees meer
Nationale buitensport- en speeldag 10 - 06 - 2021

Kinderen en jongeren in beweging tijdens warme Nationale buitensport- en speeldag 2021

Kinderen en jongeren uit Lelystad zijn woensdag 9 juni op enthousiaste wijze in beweging gebracht tijdens een warme Nationale buitensport-…

Lees meer
Digitale bijeenkomst 02 - 06 - 2021

Verenigingen bijgepraat over zichtbaarheid en nieuwe wet

Sportbedrijf Lelystad heeft op woensdagavond 26 mei de sportaanbieders van Lelystad geïnformeerd over het digitaliseren van het sportaanbod, de Nationale…

Lees meer
Informatiebijeenkomst 12 - 05 - 2021

Verenigingsbijeenkomst over digtalisering sportaanbod, Nationale Sportweek en nieuwe wetgeving

Sportbedrijf Lelystad praat op woensdag 26 mei de sportverenigingen bij over het digitaliseren van het sportaanbod, de Nationale Sportweek en…

Lees meer